Gizlilik Politikasını okudum ve kabul ediyorum.

1. Giriş

Aşağıdaki beyan, tarafından kabul edilen gizlilik politikasının ayrıntılarını ortaya koymaktadır. Algo affiliates ( "us""we"Ya da"bizim”) ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili (“Hizmetler“) ve/veya web sitesi (“Web sitesi”). Sağladığınız herhangi bir bilginin gizliliğiniz ve bütünlüğü, Hizmetlerimizi sağlamak ve/veya Web Sitesinin işleyişi için bizim için önemlidir.

Hizmetlerimiz ve/veya Web Sitemiz diğer üçüncü tarafların sitelerine ve/veya hizmetlerine bağlanabilir. Diğer üçüncü şahıs siteleri ve/veya hizmetlerindeki gizlilik uygulamalarından hiçbir şekilde sorumlu değiliz ve bunları kullanmadan önce bu üçüncü şahısların gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.

Hizmetlerimizle bağlantılı olarak tarafımızca saklanan ve/veya elde edilen tüm bilgiler gizli olarak kabul edilir. Tüm bilgiler güvenli bir şekilde saklanır ve yalnızca yetkili personel tarafından erişilebilir. Kişisel Verileri (aşağıda tanımlandığı gibi) yetkisiz veya yasa dışı işleme ve kullanıma karşı ve kazara kayıp, imha, hasar, hırsızlık veya ifşaya karşı korumak için uygun teknik, güvenlik ve organizasyonel önlemleri uygular ve sürdürürüz.

2. Web sitesi; Ziyaretçiler ve Kullanıcılar

2.1 genel

Aşağıdaki bölümler, Kişisel Verilerin toplandığı aşağıdaki grupların her birinin özelliklerini kapsar: Web sitesinin ziyaretçileri (“Ziyaretçiler”) ve/veya kullanıcılar (“Kullanıcılar”) ve/veya Hizmetlerimizin iş ortakları (ör. bağlı kuruluşlar, reklamcılar, yayıncılar, reklam ajansları ve/veya platformlar vb.)İş Ortaklarımız”). Bu Politikanın amaçları doğrultusunda Kişisel Veriler şu anlama gelir ve şunları içerebilir: IP adresi, ad ve soyadı, posta ve/veya e-posta adresi, telefon numarası, ürün ve hizmetlere ilgi, müşteri adayı bilgileri ve türe ilişkin bilgiler Bizimle Ziyaretçiler, Kullanıcılar ve/veya Ortaklar arasında mevcut olan ve geçerli veri koruma yönetmeliğinde ve/veya yasada bu terimlere atfedilen anlama sahip olan ilişki.

2.2 Koleksiyon ve Kullanım

Web Sitesini ziyaret ederek, Kişisel Verilerinizin burada açıklandığı şekilde toplanmasına ve kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Burada belirtilen şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitesini ziyaret etmeyin. Yürürlükteki yasaların gerektirmesi halinde, Web Sitesinde toplanan veya sizin tarafınızdan gönüllü olarak alınan Kişisel Verileri işlemek için açık onayınızı isteyeceğiz. Lütfen herhangi bir onayın tamamen gönüllü olacağını unutmayın. Ancak, Kişisel Verilerinizin işlenmesi için talep edilen onayı vermezseniz, Web Sitesinin kullanımı mümkün olmayabilir. Web Sitesi Ziyaretçilerinin bilgilerini toplayabilir, kaydedebilir ve analiz edebiliriz. IP adresinizi kaydedebilir ve çerezleri kullanabiliriz (bkz: Çerezler Politikası altında). Sayfa görüntüleme etkinliği yoluyla toplanan bilgileri ekleyebiliriz. Ayrıca, Hizmetlerimize abone olduğunuzda veya kayıt olduğunuzda ve/veya bilgi almak için gönüllü olarak sağladığınız ve/veya Web Sitemizin formlarında bize sağladığınız Kişisel Verileri toplayabilir ve işleyebiliriz. Ziyaretçi ve ziyaret sayıları, Coğrafi konum verileri, Web Sitesinde geçirilen süre, tıklanan sayfalar veya Ziyaretçilerin geldiği yerler dahil olmak üzere Web Sitesine yapılan ziyaretlerle ilgili verileri topluyoruz. Bu Politikanın amaçları doğrultusunda, Ziyaretçi, Web Sitesini ziyaret eden ve içeriğini inceleyen herhangi bir kişi anlamına gelecektir; Kullanıcı, Hizmet(ler)i alan ve/veya aktif olarak veri sağlayan (örn. formlar, kayıt süreci veya diğer yöntemlerle) Web Sitesinin herhangi bir Ziyaretçisi anlamına gelir.

2.3 Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verileri Web Sitemizi ve/veya Hizmetlerimizi işletmek, geliştirmek, anlamak ve kişiselleştirmek için işleyebiliriz. Örneğin, Hizmetlerimizin doğruluğunu iyileştirmek için operasyonlarımızdan elde edilen verilerle zenginleştirilmiş verilerinizi kullanmak için aşağıdaki Kişisel Verileri kullanırız; Hizmetler hakkında sizinle iletişim kurmak; Hizmet duyuruları, güncellemeler veya teklifler hakkında sizinle iletişim kurmak; Hizmetler için destek ve yardım sağlamak; Ortaklarımıza karşı sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülükleri yerine getirmek veya bunlara uymak; Ortaklarımız, satıcılarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla işbirliği yapın, işbirliği yapın ve başka şekillerde çalışın; Kişisel Bilgilerin bizim adımıza hizmet verebilecek Ortaklarımız, satıcılarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla (örn. API ve/veya diğer elektronik ve dijital araçlar aracılığıyla) paylaşılması; Kullanım Koşullarımızı ve/veya Politikalarımızı uygulamak; Ayrıca, bize sağladığınız yollarla sizinle iletişim kurabiliriz.

Bu tür bir işleme için yasal bir temel olmadıkça Kişisel Verileri işlemeyeceğiz.

Aşağıdaki liste, sizinle ilgili Kişisel Verileri hangi amaçlarla işleyebileceğimizi ve bu tür herhangi bir işleme için yasal dayanağı özetlemektedir:

Amaç Yasal Haklar
Hizmetlere hesap sahibi olarak kaydolmak için

Kayıt olmanıza ve bir hesap açmanıza izin vermek için Kişisel Verilerinizi işleyeceğiz.

 • Rızanız; Hizmetlerin veya tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeye girmeden önce talebiniz üzerine adımlar atmak için işleme gereklidir.
Size Hizmetlerimizi sunmamıza ve Hizmetlerimizi kullanmamıza izin vermek için

Siz veya Ortaklarımız Hizmetlerimizi kullanmayı talep ettiğinizde, bu tür talepleri yerine getirmemiz için gereken Kişisel Bilgileri işleyeceğiz.

 • Hizmetlerin veya tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeye girmeden önce talebiniz üzerine adımlar atmak için işleme gereklidir.
Operasyonel gereksinimler amacıyla sizinle iletişime geçmek için

Bazı durumlarda, belirli operasyonel konularda sizi bilgilendirmek için sizinle iletişime geçeceğiz; örneğin, Hizmetlerimizin belirli bir yönünün değiştiği durumlarda. Bu durumlarda, sizinle ilgili Kişisel Verileri buna göre kullanmamız gerekecektir.

 • Hizmetlerin veya tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeye girmeden önce talebiniz üzerine adımlar atmak için işleme gereklidir.
Soru, istek ve/veya şikayetlerinize cevap verebilmek ve destek hizmeti verebilmek için

Hizmetlerimizle ilgili soruları yanıtlamak ve genel olarak destek hizmetleri sağlamak için sizinle ilgili Kişisel Verilerin işlenmesi gereklidir.

 • İşleme, tarafımızca veya üçüncü bir tarafça (Ortaklarımız dahil) izlenen meşru menfaatler amacıyla gereklidir.
Size özel olarak hazırlanmış Hizmetler, reklam ve pazarlama materyalleri sağlamak için

Kullanıcı deneyiminizi ve/veya Hizmetlerimizin kullanımını geliştirmek ve iyileştirmek ve size ek ve yeni teklifler, ürünler ve hizmetler (bizim veya Ortaklarımız dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından) sunmak için Kişisel bilgileri işliyoruz. Size sunulan materyalleri tercihlerinize, davranışlarınız, özellikleriniz ve ilgi alanlarınıza göre ayarlamak için sizinle ilgili veriler; bu materyaller bizim veya üçüncü şahısların (Ortaklarımız dahil) olabilir. Bu amaçla, profil oluşturma dahil Kişisel Verilerin otomatik analiz tekniklerini kullanıyoruz.

 • İşleme, tarafımızca veya üçüncü bir tarafça (Ortaklarımız dahil) izlenen meşru menfaatler amacıyla gereklidir.
Hizmetlerimizi geliştirmek ve yenilerini sunmak için

Hizmetlerimizi geliştirmek ve yenilerini sunmak amacıyla sizinle ilgili Kişisel Verileri kullanabiliriz; bu tür işleme, diğerlerinin yanı sıra, Hizmetlerimizi daha önceki kullanımlarınızın bir analizini, Hizmetlerimizle ilgili olarak alınan her türlü yorum ve şikayetin yanı sıra her türlü hata ve arızayı içerecektir.

 • İşleme, sizin izninize dayalıdır ve tarafımızca veya bir üçüncü taraf (Ortaklarımız dahil) tarafından izlenen meşru menfaatler için gereklidir.
Size reklam ve pazarlama materyalleri göndermek için

Bizden reklam ve pazarlama materyalleri almayı kabul ettiğiniz sürece, muvafakat ettiğiniz iletişim araçları aracılığıyla size, Hizmetlerimize benzer olsun veya olmasın Hizmetlerimizle ilgili reklam ve pazarlama materyallerini göndereceğiz. ve farklı olanlar ve/veya üçüncü tarafların ürün ve hizmetleri (Ortaklarımızın hizmetleri dahil) olup olmadığı.

Bizimle iletişime geçerek onayınızı geri çekmenizin, üçüncü şahıslar (Ortaklarımız dahil) tarafından tutulan bilgilerinizin silinmesine neden olmayacağı burada açıklığa kavuşturulmuştur.

 • Rızanız
Herhangi bir pazarlama ve reklam kampanyasının etkinliğini analiz etmek için 
 • İşleme, tarafımızca veya üçüncü bir tarafça (Ortaklarımız dahil) izlenen meşru menfaatler amacıyla gereklidir.
Hizmetlerimizin sunulmasını ve sağlanmasını destekleyen çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek ve sürdürmek için

Bu tür faaliyetler arasında arka ofis işlevleri, iş geliştirme faaliyetleri, teknik işlevsellik ve güvenlik, stratejik karar verme, gözetim mekanizmaları vb. bulunur.

 • İşleme, tarafımızca veya üçüncü bir tarafça (Ortaklarımız dahil) izlenen meşru menfaatler amacıyla gereklidir.
İstatistiksel analiz dahil olmak üzere analiz yapmak için

Mevcut ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, yenilerinin tanıtılması ve geliştirilmesi dahil olmak üzere çeşitli konularda kararlar almak için çeşitli analitik önlemler (istatistiksel olanlar dahil) kullanıyoruz.

 • İşleme, tarafımızca izlenen meşru menfaatlerin amacı için gereklidir.
Kendimizi ve üçüncü şahısları korumak için (Ortaklarımız dahil) yasal iddiaların başlatılması veya uygulanması veya savunulması dahil olmak üzere çıkarlar, haklar ve varlıklar

Sizinle ilgili Kişisel Verileri, bizim ve üçüncü tarafların (Ortaklarımız dahil) çıkarlarını, haklarını ve varlıklarını korumak için herhangi bir yasa, düzenleme ve anlaşmaya göre, hüküm ve koşullarımız ve politikalarımız da dahil olmak üzere işleyebiliriz.

 • İşleme, tarafımızca veya üçüncü bir tarafça (Ortaklarımız dahil) izlenen meşru menfaatler amacıyla gereklidir.

2.4 Kişisel Verilerin Paylaşılması

Bu tür bilgileri, talep edilen bir hizmeti veya işlemi sağlamak veya Ziyaretçinin ve/veya Kullanıcının Web Sitesindeki ve/veya Ortakların web sitelerindeki davranışını analiz etmek için hizmet sağlayıcılar, Ortaklar ve/veya yüklenicilerle de paylaşabiliriz.

Avrupa Veri Bölgesinde bulunan hesapları olan Ziyaretçi ve/veya Kullanıcı için, Kişisel Verilerin tüm işlenmesi, GDPR'ye (aşağıda tanımlandığı gibi) ve/veya geçerli Veri Koruma Kanunları ve Düzenlemelerine uygun olarak aşağıdaki gizlilik hakları ve yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilir. (aşağıda açıklandığı gibi).

Hakkınızdaki Kişisel Veriler üçüncü bir ülkeye (yani Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki yargı bölgelerine (“AÇA”)) veya uluslararası kuruluşlara. Bu gibi durumlarda, hakkınızdaki Kişisel Verilerin korunmasını sağlamayı amaçlayan uygun makul çabayı göstereceğiz ve uygulanabilir veri sahiplerinin haklarının ve veri sahipleri için etkili yasal yolların mevcut olmasını sağlayacağız.

Bu güvenceler ve koruma, aşağıdakilerden herhangi biri karşılanırsa mevcut olacaktır:

 1. (a) Aktarım, AB Komisyonunun GDPR'nin 45(3) Maddesi (aşağıda tanımlandığı gibi) uyarınca kendilerine aktarılan Kişisel Verilere yeterli düzeyde koruma sağladığına karar verdiği üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa yapılır. );
 2. (b) Devir, GDPR'nin 46(2)(a) Maddesi uyarınca (aşağıda tanımlandığı gibi) kamu makamları veya organları arasında yasal olarak bağlayıcı ve uygulanabilir bir belgeye göre yapılır;
 3. (c) Veya aktarımın, GDPR'nin (aşağıda tanımlandığı gibi) 46(2)(c) Maddesi uyarınca AB Komisyonu tarafından kabul edilen standart veri koruma hükümlerine uygun olması.

Aşağıdaki e-posta adresine bir e-posta göndererek, üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılan sizinle ilgili Kişisel Verileri korumak için tarafımızca alınan önlemlere ilişkin ayrıntıların tarafımıza iletilmesini talep edebilirsiniz.

3. Ortaklar

3.1 genel

Hizmetlerimizi sağlamak ve Ortaklarımızla kurumsallaşmak için onlardan belirli türde veriler toplayabilir veya elde edebiliriz. Ortaklar, kullanıcıları, ziyaretçileri ve/veya müşterileri hakkında anonimleştirilmiş verileri yükleyebilir, iletebilir, içe aktarabilir, yayınlayabilir veya işleyebilir (“Veri"). Bir İş Ortağı Hizmetlerimizi kullanırken, bize API ve/veya diğer elektronik ve dijital araçlar aracılığıyla kendisinin ve/veya kullanıcılarının, ziyaretçilerinin ve/veya müşterilerinin bilgilerini sağlayabilir. İş Ortağı, (i) Hizmetleri kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (bir bireyi tanımlayabilecek bilgiler) toplamak veya depolamak için kullanmayacak ve herhangi bir üçüncü şahsın kullanmasına yardımcı olmayacak veya bilerek izin vermeyecektir; (ii) müşterilerinin kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri olarak kullanabilecek veya tanıyabilecek kişisel olarak tanımlanabilir bilgi verilerini bize iletmek. Bu bilgiler tarafımızca İş Ortağı ve/veya kullanıcılarını, ziyaretçilerini ve/veya müşterilerini tanımlamak ve Hizmetlerimizi, desteğimizi, postalarımızı, satış ve pazarlama eylemlerimizi, faturalandırmayı (gerekirse veya geçerliyse) sağlamak ve ilgili Ortak. Ek olarak, İş Ortağı'nın kullanıcıları, ziyaretçileri ve/veya müşterileri ile ilgili bilgilere, ancak bu tür kullanıcıların, ziyaretçilerin ve/veya müşterilerin açık rızasıyla aksi istenmedikçe ve yetki verilmedikçe, İş Ortağı tarafından takma ad verildikten sonra erişebileceğimizi, veya yasa ve/veya yasal otorite tarafından.

İş Ortağı şunları kabul eder: (i) Hizmet bir arşiv veya dosya depolama hizmeti olarak çalışmaz ve İş Ortağı'nın yüklediği, içe aktardığı veya bize gönderdiği veya Hizmeti kullanımı sırasında başka bir şekilde oluşturduğu Verileri depolamak veya yedeklemekle yükümlü değiliz; (ii) Verilerin yedeklenmesinden yalnızca kendisi sorumludur; ve (iii) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak veya yasaların ve/veya herhangi bir yasal otoritenin gerektirdiği şekilde silinen herhangi bir Veriye erişimini kaybedecektir.

İş Ortağı, İnternet ve internet üzerinden iletişimin güvenli olmayabileceğini ve internete bağlanmanın bilgisayar sistemlerine, ağlara ve burada depolanan tüm verilere yetkisiz erişim fırsatı sağladığını anlar ve kabul eder. İnternet üzerinden iletilen (Veriler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya İnternet bilgilerinin iletildiği herhangi bir ekipmanda saklanan bilgi ve veriler gizli kalmayabilir ve gizlilik, güvenlik, özgünlük, yolsuzluğun önlenmesi veya bu tür bilgilerin imhası. İnternet üzerinden iletilen veya elde edilen herhangi bir bilginin kullanımı, İş Ortağının kendi sorumluluğundadır ve İnternet kullanımından kaynaklanan herhangi bir olumsuz sonuçtan veya kayıptan sorumlu olmayacağız.

3.2 Kişisel Verilerin İşlenmesi

İş Ortağı'nın Kişisel ve/veya İş Ortağı'nın, söz konusu İş Ortağı'nın kullanıcılarından, ziyaretçilerinden ve/veya müşterilerinden gerekli izni aldığına dair beyan ve beyanlarına güveniyoruz. Diğer durumlarda, bir İş Ortağı olarak sizinle sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmek için bunu yapması gerektiğinde veya yasaların gerektirdiği durumlarda Kişisel Verileri işleyebiliriz.

Kişisel Verileri, bunu yapmak bizim veya Ortaklarımızın meşru menfaatlerine uygun olduğunda ve bu menfaatlerin bireyin veri koruma hakları (bir kişinin yargı yetkisine bağlı olarak değişebilir) tarafından geçersiz kılınmadığı durumlarda da işleyebiliriz.

İş Ortağı, AB'de ve/veya eyalette ikamet eden kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilerle ilgili verilerin kullanımını yöneten geçerli yasalar tarafından tanımlandığı şekilde, bize sağlanacak Verilerin kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler veya kişisel veriler içerebileceğini kabul eder ve kabul eder. Avrupa Birliği yasaları da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'nın (“EU“) 1998 tarihli Veri Koruma Yasası, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“KVKK“) ve bu yasaların her biri zaman zaman değiştirildiği veya değiştirildiği için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan Kaliforniya Tüketiciyi Koruma Yasası ve kişisel olarak tanımlanabilen veya Hizmeti kullanırken yüklediğiniz, ilettiğiniz, yayınladığınız veya işlediğiniz kişisel veriler (“Veri Koruma Kanunları ve Yönetmelikleri").

İş Ortağı işbu belgeyle bize alma, geri alma, erişme, kullanma, çoğaltma, görüntüleme, kopyalama, iletme, işleme ve saklama (toplu olarak, "süreci”) Hizmetleri sağlamak için Veriler. Verileri, diğer Ortaklarımızdan veya bu Politika uyarınca tarafımızdan toplanan içerik ve verilerle yeniden düzenleyebilir, anonimleştirebilir ve/veya toplayabiliriz (“Veri Toplamaları”) ürün ve hizmet geliştirme ve ticarileştirme ve kalite iyileştirme girişimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere amaçlar için. Verileri, Gizli Bilgileri (aşağıda tanımlandığı gibi) veya kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri ifşa etmeyecek şekilde düzeltecek veya anonimleştireceğiz. Tüm Veri Toplamaları tek ve münhasır mülkiyetimiz olacaktır.

İş Ortağı şunları beyan ve taahhüt eder: (i) geçerli ve ilgili tüm Veri Koruma Kanunları ve Düzenlemeleri uyarınca kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri veya Kişisel verileri yasal olarak elde ettiğini; (ii) kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin veya kişisel verilerin nasıl kullanılacağını, işleneceğini, saklanacağını ve/veya tüm geçerli ve ilgili Veri Koruma Kanunları ve Düzenlemeleri uyarınca kullanıcılara, ziyaretçilere ve/veya müşterilere uygun şekilde ifşa edildiğini; (iii) ilgili tüm Veri Koruma Kanunları ve Düzenlemelerinin gerektirdiği şekilde, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin veya kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve saklanması ile ilgili olarak kullanıcılardan, ziyaretçilerden ve/veya müşterilerden gelen her türlü talebi yerine getirmekten sorumludur; (iv) Verilerde yer alan tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu veya bu haklara sahip olduğu ve burada Verilere verilen lisansı bize verme hakkına sahip olduğu; ve (ii) Veriler, herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir patentini, telif hakkını, ticari markasını veya diğer fikri mülkiyet, mülkiyet veya gizlilik haklarını ihlal etmez veya ihlal etmez. İş Ortağı, söz konusu Verileri kullanmamız ve bunlara güvenmemiz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Verilerden tek başına sorumlu ve yükümlü olmaya devam edecek ve bu tür faaliyetlerden kaynaklanan her türlü yükümlülükten bizi açıkça muaf tutacaktır.

3.3 Denetleyici/İşlemci

Kişisel Verileri GDPR ve/veya Veri Koruma Kanunları ve Yönetmeliğinde tanımlandığı şekilde hem İşlemci hem de/veya Denetleyici olarak işleyebiliriz:

 • Ziyaretçi ve/veya Kullanıcı tarafından bize sağlanan Ziyaretçi ve/veya Kullanıcı verileri için, GDPR ve/veya Veri Koruma Kanunları ve Düzenlemelerine uygun olarak Denetleyici olacağız.
 • İş Ortağı tarafından bize sağlanan İş Ortağı verileri ve/veya İş Ortağı ve kullanıcıları, ziyaretçileri ve/veya müşteri verileri için GDPR ve/veya Veri Koruma Kanunları ve Düzenlemeleri uyarınca İşleyici olacağız.

Tarafımızdan toplanan tüm veriler güvenli barındırma tesislerinde saklanacaktır. Tüm barındırma, en yüksek güvenlik düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu tür barındırma sağlayıcılarıyla sözleşmemiz, tüm barındırma işlemlerinin en yüksek güvenlik düzenlemelerine uygun olarak yapılmasını sağlar.

İş Ortağı verilerinin ve/veya İş Ortağı verilerinin ve/veya elimizdeki Kişisel Verilerin kazara, yetkisiz veya yasa dışı imha, kayıp, değişiklik, ifşa, erişim, kullanım veya işlenmesine karşı makul fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemler aldık. İş Ortağının verilerine ve/veya İş Ortağı ve kullanıcılarının, ziyaretçilerinin ve/veya müşterilerinin verilerine ve/veya Kişisel Verilere bilinen herhangi bir yetkisiz erişim veya bunların kullanımı durumunda Ortağı derhal bilgilendireceğiz.

3.4 Üçüncü parti Veri koruması.

Hizmetlerin kullanımının (geçerli olduğunda) İş Ortağı'nın, GDPR amaçları doğrultusunda herhangi bir üçüncü taraf platformunun kullanımının bir parçası olarak kullanıcılarının, ziyaretçilerinin ve/veya müşterilerinin Kişisel Verilerini işlemesini gerektirdiği ölçüde ve /veya Veri Koruma Kanunları ve Düzenlemeleri, bu platform Kontrolör olacak ve İş Ortağı bir İşleyici olarak hareket edecek ve:

 1. (a) söz konusu Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili olarak üçüncü taraf platformundan gelen ve onun adına talimatlara uymak ve yalnızca bu talimatlara göre hareket etmek;
 2. (b) bu ​​Kişisel Verileri Hizmetler dışında herhangi bir amaçla işlemeyecektir;
 3. (c) bu Kişisel Verilerin yetkisiz veya yasa dışı olarak işlenmesini ve bu Kişisel Verilerin kaybolmasını, yok edilmesini veya zarar görmesini önlemek için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin alınmasını sağlamak;
 4. (d) bu Kişisel Verilere erişimi olan ve olacak tüm personelin güvenilirliğini sağlamak;
 5. (e) herhangi bir eylem veya ihmalle, üçüncü taraf platformunu ve/veya bizi Veri Koruma Kanunlarını ihlal etme;
 6. (f) herhangi bir şüphelenilen veya teyit edilen veri koruma ihlali veya Kişisel Verilerin yetkisiz veya yasa dışı işlenmesi, kaybolması veya imha edilmesi veya zarar görmesi durumunda üçüncü taraf platformunu ve/veya bizi derhal bilgilendirmek;
 7. (g) Platformun önceden yazılı izni olmaksızın, İş Ortağının Kişisel Verileri üçüncü taraf platformu adına işleme yükümlülüğünü herhangi bir üçüncü tarafa taşeronluk yapmamak;
 8. (h) Ortak: (i) üçüncü taraf platformunun önceden yazılı izni; ve (ii) işlemenin Avrupa Ekonomik Alanı dışında gerçekleşmesini sağlamak için üçüncü taraf platformunun tüm gerekliliklerini yerine getirmiş;
 9. (i) ve İş Ortağının kendi adına ve/veya üçüncü taraf platformu adına herhangi bir elektronik pazarlama iletişimi göndermesi durumunda, alıcının bu tür iletişimlere onay verdiğinden emin olun, bu tür iletişimlere ilişkin aboneliği iptal etme olanağı sağlayın bu tür her iletişimde bulunmalı ve bu tür abonelikten çıkma taleplerine uymalısınız.

4. Güvenlik

Kişisel Verileri yetkisiz erişim, ifşa, imha veya değiştirme, kazara kayıp, yanlış kullanım veya hasardan korumak için makul idari, organizasyonel ve teknik önlemler ve güvenlik önlemleri uyguluyoruz.

Verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi gerektiğinde ve yetki verildiğinde, bu üçüncü tarafların bizim tarafımızdan kendilerine sunulanla aynı düzeyde veri korumasını garanti etmesini ve verilerin münhasıran bu Politikanın hükümlerine göre işlenmesi için sözleşmeden doğan yükümlülükler gerektirmesini sağlarız. ve İş Ortağı'nın önceden kabul ettiği amaçlar doğrultusunda ve gerekli gizlilik ve güvenlikle.

Bir Ziyaretçi, Kullanıcı ve/veya İş Ortağı, bizimle etkileşiminin artık güvenli olmadığına inanmak için bir nedene sahipse, derhal bizi bilgilendirmelidir.

Lütfen aklınızda bulundurun: Güvenlik önlemlerimizin üçüncü şahıs 'hacker'ların yasa dışı bilgi edinmesini engelleyeceğini garanti edemeyiz. Bu tür güvenlik ihlallerini önlemek için tüm makul önlemleri alıyoruz, ancak siber suçluların becerikliliği göz önüne alındığında, güvenliğimizin yüzde yüz (%100) ihlal geçirmez olduğunu garanti edemiyoruz. Ziyaretçiler, Kullanıcılar ve/veya Ortaklar, makul güvenlik önlemlerimize rağmen meydana gelebilecekleri ölçüde bu tür ihlallerin riskini üstlenirler.

5. Kurabiye

Bizim bakın Mesafeli Satış Sözleşmesi Web Sitesinde kullandığımız tanımlama bilgileri ve izleme teknolojilerinin türü ve neden ve bunların nasıl kabul veya reddedileceği hakkında daha fazla bilgi için.

6. Diğer Sitelere Bağlantılar

Lütfen Web Sitesini ziyaret ederken Ziyaretçilerin ve/veya Kullanıcıların kontrolümüz veya etkimiz dışındaki diğer sitelere giden bağlantıları takip edebileceğini unutmayın. Bu diğer sitelerin içeriğinden veya gizlilik politikasından sorumlu değiliz.

Bu tür üçüncü taraf web sitelerine ve/veya hizmetlerine (Ortaklarımızın hizmetleri dahil) eriştiğiniz her yerde, bu tür web sitelerini ve/veya hizmetleri kullanmadan ve herhangi bir Kişisel Veriyi ifşa etmeden önce onların gizlilik politikalarını dikkatlice incelemenizi öneririz.

7. Saklama ve Silme

Verileri (herhangi bir Kişisel Veri dahil) toplanma amaçlarını yerine getirmek için veya geçerli yasa veya yönetmeliklerin gerektirdiğinden daha uzun süre saklamayacağız. Ziyaretçilerin ve/veya Kullanıcıların verileri için, bu nedenle, etkin bir hesabı olan Ziyaretçiler ve/veya Kullanıcılar, gerektiğinde verileri silme sorumluluğuna sahip olacaktır. Bir Ziyaretçinin ve/veya Kullanıcının hesabı feshedildiğinde veya sona erdiğinde veya bir İş Ortağı ile olan sözleşmesel ilişkimiz sona erdiğinde, Web Sitesi ve/veya Hizmetler aracılığıyla toplanan ilgili tüm Kişisel Veriler, yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde ve bizim iç ihtiyaçlar ve meşru çıkarlar.

Hakkınızdaki Kişisel Verilerin işlenmesinin yasal dayanağının rıza olduğu durumlarda, aşağıdaki e-posta adresine bir bildirim göndererek, rıza verdiğiniz amaçlar için herhangi bir zamanda rızanızı geri çekebilirsiniz. Hakkınızdaki Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı geri çektiğinizde, size talep ettiğiniz Hizmetlerin bir kısmını veya tamamını veya size sağlanması amaçlanan biçimde sağlayamayabiliriz ve bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamazsınız. bunun.

Sizinle ilgili Kişisel Verilerin işlenmesi, tarafımızca veya üçüncü bir tarafça (Ortaklarımız dahil olmak üzere) izlenen meşru menfaatler amacıyla gerekli olduğunda, işleme, çıkarlarınız veya temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmayan menfaatlere bağlıdır. hakkınızdaki Kişisel Verilerin korunması. Herhangi bir zamanda, tarafımızca yapılan inceleme hakkında bilgi almak ve bu tür bir işleme nedeniyle sizinle ilgili Kişisel Verileri işleyebileceğimiz sonucuna varmak için aşağıdaki e-posta adresine bir bildirim göndererek bize ulaşabilirsiniz. Tarafımızdan veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru menfaatlerin amaçları için gerekli.

8. Hakkınızdaki Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

Hakkınızdaki Kişisel Verilere ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz. Bu hakların kullanılması, aşağıdaki e-posta adresine hakkınızı kullanmanızı talep eden bir e-posta göndermek yoluyla olacaktır.

8.1 Erişim hakkı

Hakkınızdaki Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğine ve durum böyle olduğunda Kişisel Verilere ve aşağıdaki bilgilere erişim konusunda bizden onay alma hakkına sahipsiniz: (1) işleme amaçları; (2) ilgili Kişisel Verilerin kategorileri; (3) Kişisel Verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle AEA dışındaki üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar; (4) mümkünse, Kişisel Verilerin saklanacağı öngörülen süre veya mümkün değilse bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler; (5) hakkınızda Kişisel Verilerin işlenmesini talep etme veya kısıtlama veya bu tür işlemeye itiraz etme hakkının varlığı; (6) bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı; (7) Kişisel Verilerin sizden toplanmadığı durumlarda, kaynağına ilişkin makul düzeyde mevcut herhangi bir bilgi (bu kaynağa yönelik sözleşmeden doğan yükümlülüğümüze tabidir); (8) profil oluşturmanın varlığı; ve (9) Kişisel Verilerin AEA dışındaki üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılması durumunda, aktarımla ilgili uygun önlemler.

İşlenmekte olan Kişisel Verilerin bir kopyasını sağlayacağız ve talep ettiğiniz diğer kopyalar için makul bir ücret talep edebiliriz. Elektronik yollarla talepte bulunduğunuzda ve tarafınızca aksi talep edilmediği sürece, bilgiler yaygın olarak kullanılan bir elektronik biçimde sağlanacaktır.

Kişisel Verilerin bir kopyasını alma hakkı başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemeyecektir ve bu nedenle talep başkalarının hak ve özgürlüklerine veya bu tür üçüncü kişilere karşı sözleşmeden doğan yükümlülüğümüze zarar verecekse, talebinizi yerine getiremeyebiliriz veya bunu sınırlı bir şekilde yapın.

8.2 Düzeltme Hakkı

Hakkınızdaki yanlış Kişisel Verilerin düzeltilmesini bizden alma hakkınız vardır. İşleme amaçlarını göz önünde bulundurarak, ek bir beyan sağlamak da dahil olmak üzere, sizinle ilgili eksik Kişisel Verileri tamamlama hakkına sahipsiniz.

8.3 Silme Hakkı

Aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olduğu durumlarda hakkınızdaki Kişisel Verilerin silinmesini bizden alma hakkınız vardır: (a) Kişisel Verilerin toplanma veya başka bir şekilde işlenme amacı ile ilgili olarak artık gerekli olmaması; (b) işlemenin dayandığı onayınızı geri çekersiniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur; (c) herhangi bir zamanda, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, Kişisel Verilerin tarafımızca veya üçüncü bir tarafça (Ortaklarımız dahil) izlenen meşru menfaatlere dayalı olarak işlenmesine itiraz edersiniz ve bunların hiçbirini geçersiz kılmazsınız. işleme için meşru gerekçeler; (d) Kişisel Verilerin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlenmesine itiraz ederseniz; (e) Kişisel Verilerin yasa dışı bir şekilde işlenmiş olması; (f) Kişisel Verilerin, tabi olduğumuz kanun kapsamındaki yasal bir yükümlülüğe uygunluk için silinmesi gerekir.

Bu hak, işlemenin gerekli olduğu ölçüde geçerli değildir: (a) tabi olduğumuz yasa kapsamında işlemeyi gerektiren yasal bir yükümlülüğe uygunluk için; veya (b) yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.

8.4 İşleme Kısıtlama Hakkı

Aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda, hakkınızdaki Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin kısıtlamamız yoluyla elde etme hakkınız vardır: (a) Kişisel Verilerin doğruluğunu doğrulamamızı sağlayan bir süre boyunca Kişisel Verilerin doğruluğuna sizin tarafınızdan itiraz edilmesi ; (b) işlemenin yasa dışı olması ve Kişisel Verilerin silinmesine karşı çıkıyor ve bunun yerine kullanımının kısıtlanmasını talep ediyorsunuz; (c) Kişisel Verilere artık işleme amaçları için ihtiyacımız yok, ancak sizin tarafınızdan yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli; (d) Kişisel Verilerin işlenmesinin Şirket veya üçüncü bir şahıs tarafından izlenen meşru menfaatler için gerekli olduğu durumlarda, işleme için sizin çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan veya kuruluş için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe, , yasal iddiaların uygulanması veya savunulması; (e) Kişisel Verilerin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlendiği durumlarda, söz konusu doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu kapsamın profilinin çıkarılması da buna dahildir.

8.5 Veri Taşınabilirliği Hakkı

Bize sağladığınız sizinle ilgili Kişisel Verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve bu Kişisel Verileri başka bir denetleyiciye aktarma hakkına sahipsiniz, burada: (a) işleme rızanıza veya tarafı olduğunuz bir sözleşmeye dayanmaktadır; ve (b) işlemenin otomatik araçlarla gerçekleştirilmesi.

Veri taşınabilirliği hakkınızı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğunda, hakkınızdaki Kişisel Verilerin bizden doğrudan başka bir varlığa iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Veri taşınabilirliği hakkınızın kullanılması, sizin ve silme hakkınız kapsamındaki haklarımıza halel getirmez. Ayrıca veri taşınabilirliği hakkı başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemeyecektir.

8.6 İtiraz Hakkı

Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, profil çıkarma da dahil olmak üzere, tarafımızca veya üçüncü bir taraf (Ortaklarımız dahil) tarafından izlenen meşru menfaatlere dayalı olarak hakkınızdaki Kişisel Verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır. bu tür meşru menfaatler üzerine; böyle bir durumda, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe, sizinle ilgili Kişisel Verileri artık işlemeyeceğiz.

Sizinle ilgili Kişisel Verilerin, doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil çıkarma da dahil olmak üzere, doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır.

8.7 Rızayı Geri Çekme Hakkı

Hakkınızdaki Kişisel Verileri işlemek amacıyla bize vermiş olduğunuz rızanızı, geri çekmeden önce rızanıza dayalı olarak işlemenin yasallığını etkilemeden istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Lütfen onayınızı geri çekeceğiniz bir durumda size Hizmetlerimizden bazılarını sağlayamayacağımızı unutmayın.

9. Reklam ve Pazarlama Materyalleri

Verilerinizi (Kişisel Veriler dahil) ve iletişim bilgilerinizi size mevcut ve/veya gelecekteki faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve/veya Hizmetlerimiz ile ilgili reklam ve pazarlama materyalleri sağlamak amacıyla kullanabileceğimizi kabul etmektesiniz. Aşağıda görünen e-posta adresine yazılı bir bildirim göndererek onayınızı geri çekebilirsiniz.

10. Bu Politikanın Kabulü

Tüm Ziyaretçilerin ve/veya Kullanıcıların ve/veya Ortakların bu Politikayı dikkatlice okuduklarını ve içeriğini kabul ettiklerini varsayıyoruz. Birisi bu Politikayı kabul etmezse, Web Sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmaktan kaçınmalıdır. Bu Politikayı bir zorunluluk olarak değiştirme hakkımız saklıdır. Ziyaretçileri ve/veya Kullanıcıları ve/veya Ortakları herhangi bir değişiklik için bu sayfayı sık sık kontrol etmeye teşvik ediyoruz. Bu Politikayı periyodik olarak gözden geçirmenin ve değişikliklerden haberdar olmanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Bu koşullardaki herhangi bir değişiklikten sonra Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin kullanılmaya devam edilmesi, revize edilmiş Politikanın kabul edildiği anlamına gelir. Aksi belirtilmedikçe, tüm değişiklikler, bu tür güncellenmiş bir Politikanın yayınlanmasıyla yürürlüğe girecektir.

11. Kişisel Verileri Açıklamaya İlişkin Yasal Yükümlülüğümüz

Bir Ziyaretçinin ve/veya Kullanıcının ve/veya İş Ortağının Kişisel Verilerini, yalnızca bu bilgilerin ifşasının, bir kişi veya kişiyle iletişim kurmak veya yasal işlem başlatmak için gerekli olduğuna inanmak için bir nedenimiz olduğunda, önceden izin almaksızın ifşa edeceğiz. Ziyaretçinin ve/veya Kullanıcının ve/veya İş Ortağının faaliyetlerinden zarar görebilecek, bizim veya başkalarının haklarını veya mülkiyetini ihlal ettiğinden şüphelenilen kişiler veya (kasıtlı veya başka bir şekilde) bu hakları ve mülkiyeti ihlal edebilecek kişiler. Bunun yasal olarak gerekli olduğuna inanmak için iyi bir nedenimiz olduğunda Kişisel Verileri ifşa etmemize izin verilir.

12. Veri Koruma Görevlisi

Gizlilik ve veri koruma ile ilgili konulardan sorumlu bir “Veri Koruma Görevlimiz” bulunmaktadır. Bu Veri Koruma Görevlisine aşağıdaki adresten ulaşılabilir: [e-posta korumalı]

V.1

X