PRIBADONG PATAKARAN

Salamat sa iyo para sa pagbisita sa aming Website (ang "Website") kung saan mo nahanap ang link sa aming Pribadong Patakaran (ang "Patakaran sa Privacy"). Ang Website ay ang aming pag-aari (sama-sama na tinukoy bilang "kami", "aming" o "kami") at maaari kang makipag-ugnay sa amin anumang oras sa pamamagitan ng email sa: [protektado ng email].

Kami ay nababahala sa pagprotekta sa privacy ng anumang personal na impormasyon na maaari mong piliing ibigay sa amin ("Personal na Impormasyon"), at nakatuon sa pagbibigay ng isang ligtas, responsable at ligtas na kapaligiran. Layunin naming tiyakin na ang paggamit ng iyong Personal na Impormasyon ay sumusunod sa Pangkalahatang Data Protection Protection (EU) 2016/679 ("GDPR"). Alinsunod dito, inilabas namin ang patakarang ito upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa aming paggamit ng iyong Personal na Impormasyon.

 1. pagpapakilala

1.1 Ang Patakaran sa Pagkapribado na ito ay nagtatakda ng paraan kung saan kinokolekta at pinoproseso namin ang Personal na Impormasyon, pati na rin ang mga hakbang na ginagawa namin upang maprotektahan ang naturang impormasyon.

1.2 Sa pamamagitan ng paggamit ng aming Mga Serbisyo, kinikilala mo rito na nabasa mo, at sumasang-ayon ka, sa mga tuntunin ng Patakaran sa Privacy na ito at pumayag ka sa aming paggamit ng iyong Personal na Impormasyon para sa mga hangaring nakalagay sa talata 3 ng Patakaran sa Privacy na ito. Kung hindi mo nais na ibigay ang iyong Personal na Impormasyon batay sa batayan na nakalagay sa Patakaran sa Privacy na ito, hindi mo dapat ipasok ang nauugnay na impormasyon sa Website o ibigay sa amin ang iyong Personal na Impormasyon kung hindi man. Gayunpaman, kung hindi mo ibibigay ang iyong Personal na Impormasyon, maaaring hindi mo magamit ang lahat ng mga Serbisyong inaalok namin.

1.3 Ang mga malalaking termino na hindi tinukoy sa Patakaran sa Privacy na ito ay dapat na tinukoy sa Mga Tuntunin at Kundisyon.

1.4 Mga Kahulugan:

1.4.1 Ang ibig sabihin ng "Ikaw" ay ang gumagamit na gumagamit ng aming mga serbisyo.

1.4.2 Ang "Personal na Data" ay nangangahulugang impormasyon na partikular na tumutukoy sa isang indibidwal o na naka-link sa impormasyong tumutukoy sa isang tukoy na indibidwal.

1.4.3 Ang "Bisita" ay nangangahulugang isang indibidwal bukod sa isang gumagamit, na gumagamit ng pampublikong lugar, ngunit walang access sa mga pinaghihigpitan na lugar ng Site o Serbisyo.

1.5 Prinsipyo:

Ang patakarang ito ay batay sa mga sumusunod na prinsipyo ng proteksyon ng data:

Ang pagpoproseso ng personal na data ay magaganap sa isang ayon sa batas, patas at transparent;

Ang pagkolekta ng personal na data ay isasagawa lamang para sa tinukoy, malinaw at lehitimong mga layunin at hindi na pinoproseso sa paraang hindi tugma sa mga layuning iyon;

Ang pagkolekta ng personal na data ay dapat sapat, nauugnay at limitado sa kung ano ang kinakailangan na may kaugnayan sa layunin kung saan sila pinoproseso;

Ang personal na data ay dapat na tumpak at kung saan kinakailangan, panatilihing napapanahon;

Ang bawat makatuwirang hakbang ay dapat gawin upang matiyak na ang personal na data na hindi tumpak na isinasaalang-alang ang mga layunin kung saan sila naproseso, ay nabura o naitama nang walang pagkaantala;

Ang personal na data ay dapat itago sa isang form na pinahihintulutan ang pagkakilala ng paksa ng data nang hindi hihigit sa kinakailangan para sa hangaring maproseso ang personal na data;

Ang lahat ng personal na data ay panatilihing lihim at maiimbak sa paraang tinitiyak ang naaangkop na seguridad;

Ang personal na data ay hindi dapat ibahagi sa mga third party maliban kung kinakailangan upang makapagbigay sila ng mga serbisyo ayon sa kasunduan;

Ang mga paksa ng data ay may karapatang humiling ng pag-access sa at pagwawasto o pagbura ng personal na data, o paghihigpit sa pagpoproseso, o tutol sa pagpoproseso pati na rin ang karapatan ng data portability.

 1. Ang impormasyon na kinokolekta namin

2.1 Bilang bahagi ng pagbibigay sa iyo ng Mga Serbisyo, kinokolekta namin ang iyong Personal na Impormasyon sa pagrehistro ng isang account. Ang "Personal na Impormasyon" ay nangangahulugang anumang impormasyon na kung saan maaari kang makilala nang personal.

(a) maaari kaming mangolekta, mag-imbak at gumamit ng impormasyon tungkol sa iyong computer, mobile device o iba pang item ng hardware kung saan mo na-access ang Website at ang iyong mga pagbisita at paggamit ng Website (kasama ang walang limitasyon sa iyong IP address, lokasyon ng heyograpiya, browser / uri at bersyon ng platform, Tagabigay ng Serbisyo sa Internet, operating system, mga pahina ng referral / exit page, haba ng pagbisita, pagtingin sa pahina, pag-navigate sa website at mga termino para sa paghahanap na ginagamit mo;

(b) sa sukat na kinokolekta at pinoproseso namin ang dokumentasyon sa ngalan ng aming mga nag-aambag na kumpanya upang tulungan silang sumunod sa iba't ibang mga kinakailangan sa batas kabilang ang walang limitasyon sa anti-money laundering, mga pamamaraan ng KYC, maaari kaming mangolekta ng isang kopya ng iyong pasaporte, direktor at shareholder impormasyon, lisensya sa pagmamaneho at katibayan ng patunay ng address. Naglalaman ang mga dokumentong ito ng iba't ibang mga elemento ng personal at impormasyon ng kumpanya.

(c) maaari kang bigyan ng mga pagkakataon na magbigay sa amin ng iba pang impormasyon paminsan-minsan;

(d) kapag pinili mo upang mag-subscribe sa aming serbisyo, at / o makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng email, telepono o sa pamamagitan ng anumang form sa pakikipag-ugnay na ibinigay sa Website, maaari kaming hilingin sa iyo na magbigay ng ilan o lahat ng sumusunod na impormasyon:

(i) iyong pangalan (unang pangalan at apelyido);

(ii) ang iyong address;

(iii) ang iyong IP address;

(iv) ang iyong email address;

(v) numero ng iyong telepono; at / o

(vi) mga detalye tungkol sa iyong balanse at / o katayuan sa pagbebenta;

(vii) mga detalye ng anumang paghahanap na naisagawa mo at / o anumang transaksyon na isinagawa mo sa anumang kasosyo.

2.4 Hindi lahat ng personal na impormasyong hawak namin tungkol sa iyo ay palaging direktang magmumula sa iyo. Maaari rin kaming mangolekta ng impormasyon mula sa mga third party tulad ng aming mga kasosyo, mga service provider at mga website na magagamit ng publiko (ie mga platform ng social media), upang sumunod sa aming mga obligasyong ligal at pang-regulasyon, mag-alok ng Mga Serbisyo na sa palagay namin ay interesado, upang matulungan kaming mapanatili ang kawastuhan ng data at ibigay at pagbutihin ang Mga Serbisyo.

 1. Paano namin gagamitin ang iyong Personal na Impormasyon

3.1 Iproseso namin ang iyong Personal na Impormasyon alinsunod sa GDPR at bibigyan ka ng Mga Serbisyo. Iproseso namin ang iyong Personal na Impormasyon upang mapagana kami na:

(a) upang maibigay ang aming mga serbisyo sa iyo;

(b) upang tulungan ang mga kumpanya ng third party sa pagbibigay ng kanilang mga serbisyo sa iyo;

(c) upang paganahin kang magamit ang aming mga serbisyo;

(d) upang magpadala sa iyo ng nauugnay at naka-target na mga komunikasyon sa promosyon;

(e) upang abisuhan ka tungkol sa mga pagbabagong nagawa namin o balak naming gawin sa Website at / o aming mga serbisyo;

(f) upang magpadala sa iyo ng mga email kung kinakailangan;

(j) upang pag-aralan at pagbutihin ang mga serbisyong inaalok sa aming Website.

3.2 Kung sa anumang oras nais mong ihinto namin ang pagproseso ng iyong Personal na Impormasyon para sa mga layunin sa itaas, pagkatapos ay dapat kang makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng e-mail at gagawin namin ang mga naaangkop na hakbang upang ihinto ang paggawa nito. Mangyaring tandaan na maaaring nangangahulugan ito na ang iyong Account ay isasara.

3.3 Sa kaganapan na ang mga layunin para sa pagpoproseso ng pagbabago, pagkatapos ay aabisuhan ka namin sa lalong madaling maisagawa at humingi ng anumang karagdagang pahintulot na maaaring kailanganin.

 1. Pagbubunyag ng iyong Personal na Impormasyon

4.1 Maliban tulad ng inilarawan sa Patakaran na ito, hindi namin sadyang ibubunyag ang Personal na Data na kinokolekta namin o iniimbak sa Serbisyo sa mga third party nang wala ang iyong paunang tahasang pahintulot. Maaari naming isiwalat ang impormasyon sa mga third party sa mga sumusunod na pangyayari:

4.2 Maliban sa lawak na hinihiling ng anumang naaangkop na batas o pang-gobyerno o katawang panghukuman, isisiwalat lamang namin ang tulad ng iyong personal na impormasyon sa aming mga kumpanya ng third party na kinakailangan para sa amin o sa kanila upang maisagawa ang aming serbisyo o sa iyo.

4.3 Gagamitin namin ang lahat ng makatuwirang pagsisikap upang matiyak na ang anumang mga kumpanya na isiwalat namin sa iyong kumpidensyal na impormasyon ay sumusunod sa Data Protection Act 1998 (o isang katumbas na pamantayan) tungkol sa paggamit at pag-iimbak ng iyong personal na impormasyon.

4.4 Sa kaganapan na nagbebenta kami o bumili ng anumang negosyo o assets, maaari naming isiwalat ang iyong personal na data at data ng transaksyon sa prospective na nagbebenta o mamimili ng naturang negosyo o mga assets. Kung ang lahat ng aming mga assets ay nakuha ng isang third party, ang personal na data at data ng transaksyon na hawak nito tungkol sa mga customer nito ay magiging isa sa mga inilipat na assets.

4.5 Isisiwalat namin ang iyong personal na impormasyon kung nasa ilalim kami ng tungkulin na ibunyag o ibahagi ang iyong personal na data at data ng transaksyon upang sumunod sa anumang ligal na obligasyon, o upang ipatupad o mailapat ang aming Mga Tuntunin at Kundisyon at iba pang mga kasunduan; o upang maprotektahan ang mga karapatan, pag-aari, aming kaligtasan, aming mga customer, o iba pa. Kasama rito ang pagpapalitan ng impormasyon sa iba pang mga kumpanya at samahan para sa mga layunin ng proteksyon sa pandaraya at pagbawas ng panganib sa kredito.

4.6 Kung sa anumang oras nais mong ihinto namin ang pagproseso ng iyong Personal na Impormasyon para sa mga layunin sa itaas, pagkatapos ay dapat kang makipag-ugnay sa amin at gagawin namin ang mga naaangkop na hakbang upang ihinto ang paggawa nito. Mangyaring tandaan na maaaring nangangahulugan ito na ang iyong Account ay isasara.

 1. Mga Karapatan sa Paksa ng Data

 5.1 Nirerespeto namin ang iyong mga karapatan sa privacy at binibigyan ka ng makatuwirang pag-access sa Personal na Data na maaaring ibinigay mo sa pamamagitan ng iyong paggamit ng Mga Serbisyo. Ang iyong mga pangunahing karapatan sa ilalim ng GDPR ay ang mga sumusunod:

 1. ang karapatan para sa impormasyon;
 2. ang karapatang mag-access;
 3. ang karapatan sa pagwawasto;
 4. ang karapatang burahin; ang karapatang kalimutan;
 5. ang karapatang paghigpitan ang pagproseso;
 6. ang karapatang sumalungat sa pagproseso;
 7. ang karapatan sa kakayahang dalhin ang data;
 8. ang karapatang magreklamo sa isang awtoridad sa pangangasiwa; at
 9. ang karapatang mag-withdraw ng pahintulot.

 5.2 Kung nais mong i-access o baguhin ang anumang iba pang Personal na Data na hawak namin tungkol sa iyo, o upang hilingin na tanggalin namin ang anumang impormasyon tungkol sa iyo, maaari kang makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang email. Kinikilala namin ang iyong kahilingan sa loob ng pitumpu't dalawa (72) oras at hahawakan ito kaagad. Tutugon kami sa mga kahilingang ito sa loob ng isang buwan, na may posibilidad na pahabain ang panahong ito para sa partikular na mga kumplikadong kahilingan alinsunod sa Nalalapat na Batas. Panatilihin namin ang iyong impormasyon hangga't aktibo ang iyong account, kung kinakailangan upang maibigay sa iyo ang mga serbisyo, o upang sumunod sa aming mga ligal na obligasyon, lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan at ipatupad ang aming mga kasunduan.

 5.3 Maaari kang mag-update, magtama, o magtanggal ng impormasyon ng iyong Account at mga kagustuhan anumang oras sa pamamagitan ng pag-access sa iyong Account. Mangyaring tandaan na habang ang anumang mga pagbabago na iyong gagawin ay makikita sa mga aktibong database ng gumagamit kaagad o sa loob ng isang makatuwirang tagal ng panahon, maaari naming mapanatili ang lahat ng impormasyong isinumite mo para sa mga pag-backup, pag-archive, pag-iwas sa pandaraya at pang-aabuso, analytics, kasiyahan ng mga ligal na obligasyon, o kung saan naniniwala kaming makatuwiran na mayroon kaming isang lehitimong dahilan upang gawin ito.

 5.4 Maaari mong tanggihan na ibahagi ang ilang Personal na Data sa amin, kung saan hindi namin maibigay sa iyo ang ilan o lahat ng mga tampok at pagpapaandar ng Serbisyo.

 5.5 Sa anumang oras, maaari kang tututol sa pagproseso ng iyong Personal na Data, sa mga lehitimong batayan, maliban kung pinapayagan ng naaangkop na batas.

 5.6 Alinsunod sa Nalalapat na Batas, nakalaan sa amin ang karapatang magtago ng personal na data kung ang pagsisiwalat dito ay makakaapekto sa mga karapatan at kalayaan ng iba.

 5.7 Maaari naming magamit ang iyong personal na data para sa mga layunin ng awtomatikong paggawa ng desisyon kapag ipinapakita ang iyong aktibidad at mga alok batay sa iyong mga uso at interes. Kapag naganap ang naturang pagproseso, hihilingin namin ang iyong tahasang pahintulot at bibigyan ka ng opsyong mag-opt-out. Maaari din kaming gumamit ng awtomatikong paggawa ng desisyon upang matupad ang mga obligasyong ipinataw ng batas, kung saan bibigyan namin kayo ng kaalaman tungkol sa anumang naturang pagpoproseso. May karapatan kang tututol sa pagproseso ng iyong personal na data para sa mga awtomatikong layunin sa anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng e-mail.

 1. Advertising at Paggamit ng Cookies

Kinokolekta namin ang impormasyon ng browser at cookie noong una kang mag-navigate sa aming mga website. Gumagamit kami ng cookies upang mabigyan ka ng isang mas mahusay na karanasan sa customer at para sa paggamit ng pag-access. Papayagan ka ng ilang cookies na umalis at muling ipasok ang aming Mga Website nang hindi muling ipinasok ang iyong password. Susubaybayan ito ng isang web server. Para sa karagdagang impormasyon sa paggamit ng cookies, kung paano mo makokontrol ang paggamit nito, at impormasyong nauugnay sa aming batay sa internet at mobile na advertising, mangyaring sumangguni sa aming patakaran sa cookies para sa karagdagang detalye.

 1. Mga menor de edad at Pagkapribado ng Mga Bata

7.1 Ang pagprotekta sa privacy ng mga menor de edad ay lalong mahalaga. Ang aming Serbisyo ay hindi nakadirekta sa mga batang wala pang 18 taong gulang, at hindi namin sinasadya na mangolekta ng Personal na Data mula sa mga batang wala pang 18 taong gulang. Kung wala kang 18 taong gulang, mangyaring huwag gamitin o i-access ang Serbisyo anumang oras o sa anumang paraan. Kung malaman namin na ang Personal na Data ay nakolekta sa Serbisyo mula sa mga taong wala pang 18 taong gulang, gagawin namin ang mga naaangkop na hakbang upang tanggalin ang impormasyong ito. Kung ikaw ay magulang o tagapag-alaga at natuklasan na ang iyong anak na wala pang 18 taong gulang ay nakakuha ng isang Account sa Serbisyo, maaari mo kaming alertuhan sa pamamagitan ng e-mail at hilingin na tanggalin namin ang Personal na Data ng iyong anak mula sa aming mga system.

 1. Katiwasayan

8.1 Nagsasagawa kami ng naaangkop na mga hakbang sa seguridad upang maprotektahan laban sa pagkawala, maling paggamit at hindi awtorisadong pag-access, pagbabago, pagsisiwalat, o pagkasira ng iyong impormasyon. Gumawa kami ng mga hakbang upang matiyak ang nagpapatuloy na pagiging kompidensiyal, integridad, kakayahang magamit, at katatagan ng mga system at serbisyo na nagpoproseso ng personal na impormasyon, at ibabalik ang pagkakaroon at pag-access sa impormasyon sa isang napapanahong pangyayari sa kaganapan ng isang pisikal o teknikal na insidente.

8.2 Walang paraan ng paghahatid sa Internet, o paraan ng elektronikong pag-iimbak, ay 100% ligtas. Hindi namin masisiguro o makakasiguro ang seguridad ng anumang impormasyon na ipinadala mo sa amin o naiimbak sa Serbisyo, at ginagawa mo ito sa iyong sariling peligro. Hindi rin namin magagarantiyahan na ang naturang impormasyon ay maaaring hindi ma-access, isiwalat, baguhin, o sirain sa pamamagitan ng paglabag sa alinman sa aming mga pangangalaga sa pisikal, panteknikal, o pang-organisasyon. Kung naniniwala kang nakompromiso ang iyong Personal na Data, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng e-mail.

8.3 Kung malaman namin ang isang paglabag sa mga system ng seguridad, ipapaalam namin sa iyo ang paglitaw ng paglabag alinsunod sa naaangkop na batas.

 1. Settings para sa pagsasa-pribado

9.1 Bagaman maaari ka naming payagan na ayusin ang iyong mga setting sa privacy upang malimitahan ang pag-access sa ilang Personal na Data, mangyaring magkaroon ng kamalayan na walang mga hakbang sa seguridad ang perpekto o hindi malalabag. Bilang karagdagan, hindi namin makontrol ang mga pagkilos ng iba pang mga gumagamit kung kanino mo maaaring pumili upang ibahagi ang iyong impormasyon. Hindi namin at hindi ginagarantiyahan na ang impormasyong nai-post mo o ipadala sa Serbisyo ay hindi makikita ng mga hindi pinahintulutang tao. Kinuha namin ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang iyong personal na impormasyon hangga't maaari sa pagbiyahe sa pamamagitan ng paggamit ng mga hakbangin sa panteknikal at pang-administratibo upang mabawasan ang mga peligro ng pagkawala, maling paggamit, hindi awtorisadong pag-access, pagsisiwalat at pagbabago ng personal na data. Ang ilan sa mga pag-iingat na ginagamit namin ay mga firewall at napakahigpit na pag-encrypt ng data na kasama ang: 3 antas ng mga pag-encrypt, mga kontrol sa pisikal na pag-access sa bawat network point, at mga kontrol sa pahintulot sa pag-access ng impormasyon. Ang nasabing proteksyon ay kasalukuyang nakukuha sa pamamagitan ng paggamit ng: database encryption aes-256 na mga algorithm, mga kontrol sa pisikal na pag-access (PAC), at mga kontrol sa pahintulot sa pag-access ng impormasyon.

 1. Pagpapanatili ng Data at Mga Paglipat ng Internasyonal

10.1 Ang data na kinokolekta namin mula sa iyo ay maaaring ilipat sa, at maiimbak sa, isang patutunguhan sa labas ng European Economic Area ("EEA"). Maaari rin itong maproseso ng kawani na nagpapatakbo sa labas ng EEA na nagtatrabaho para sa amin o para sa isa sa aming mga tagapagtustos. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng iyong personal na data, sumasang-ayon ka sa paglipat, pagtatago o pagproseso na ito. Gagawa kami ng lahat ng mga hakbang na makatuwirang kinakailangan upang matiyak na ang iyong data ay ligtas na ginagamot at alinsunod sa patakaran sa privacy na ito.

10.2 Lahat ng impormasyong ibinibigay mo sa amin ay nakaimbak sa aming mga ligtas na server.

10.3 Sa kasamaang palad, ang paghahatid ng impormasyon sa pamamagitan ng internet ay hindi ganap na ligtas. Bagaman gagawin namin ang aming makakaya upang maprotektahan ang iyong personal na data, hindi namin masisiguro ang seguridad ng iyong data na naihatid sa pamamagitan ng aming Website; ang anumang paghahatid ay nasa iyong sariling peligro. Kapag natanggap namin ang iyong impormasyon, gagamit kami ng mahigpit na mga pamamaraan at mga tampok sa seguridad upang subukang pigilan ang hindi pinahintulutang pag-access.

10.4 Nagpapadala kami ng personal na impormasyon gamit ang ligtas na software na naka-encrypt ng impormasyong nai-input mo. Dagdag dito, sa sukat na kinokolekta namin ang anumang impormasyon sa credit card o bank account mula sa iyo, ihahayag lamang namin ang huling apat na digit ng iyong numero ng credit card kapag nagkukumpirma ng isang order. Pinapanatili namin ang mga pangangalaga sa pisikal, elektronik at pang-pamamaraan na kaugnay sa koleksyon, pag-iimbak at pagbubunyag ng personal na makikilalang impormasyon ng customer. Ang aming mga pamamaraan sa seguridad ay nangangahulugan na maaari kaming humiling paminsan-minsan ng patunay ng pagkakakilanlan bago namin ibunyag sa iyo ang personal na impormasyon.

 1. Officer Data Protection

11.1 Nagtalaga kami ng isang Data Protection Officer ("DPO") na responsable para sa mga bagay na nauugnay sa proteksyon sa privacy at data. Maabot ang aming DPO sa pamamagitan ng e-mail.

 1. Mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy

12.1 Mangyaring tandaan na ang Patakaran sa Privacy na ito ay maaaring magbago paminsan-minsan. Kung binago namin ang Patakaran sa Privacy na ito sa mga paraan na nakakaapekto sa kung paano namin ginagamit ang iyong Personal na Impormasyon, payuhan ka namin ng mga pagpipilian na maaaring mayroon ka bilang isang resulta ng mga pagbabagong iyon. Mag-post din kami ng isang abiso na nagbago ang Patakaran sa Privacy na ito.