POLICY

Tack för att du besöker vår Webbplats ("webbplatsen") där du hittade länken till vår Sekretessmeddelande ("Sekretesspolicyn"). Webbplatsen är vår egendom (gemensamt kallad "vi", "vår" eller "oss") och du kan när som helst kontakta oss via e-post på: [e-postskyddad].

Vi är härmed intresserade av att skydda sekretessen för all personlig information som du väljer att lämna till oss (“Personlig information”), och vi åtar oss att tillhandahålla en säker, ansvarsfull och säker miljö. Det är vårt mål att säkerställa att användningen av din personliga information överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”). Följaktligen utfärdade vi denna policy för att informera dig om vår användning av din personliga information.

 1. Beskrivning

1.1 Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar personlig information, samt de steg vi vidtar för att skydda sådan information.

1.2 Genom att använda våra tjänster godkänner du härmed att du har läst och godkänner villkoren i denna sekretesspolicy och att du samtycker till vår användning av din personliga information för de ändamål som anges i punkt 3 i denna sekretesspolicy. Om du inte vill tillhandahålla din personliga information på grundval av denna sekretesspolicy bör du inte ange relevant information på webbplatsen eller tillhandahålla din personliga information till oss på annat sätt. Men om du inte tillhandahåller din personliga information kanske du inte kan använda alla tjänster vi erbjuder.

1.3 Begrepp med stora bokstäver som inte definieras i denna sekretesspolicy ska definieras i villkoren.

1.4 Definitioner:

1.4.1 ”Du” betyder användaren som använder våra tjänster.

1.4.2 ”Personuppgifter” avser information som specifikt identifierar en individ eller som är kopplad till information som identifierar en specifik individ.

1.4.3 ”Besökare” avser en annan person än en användare, som använder det offentliga området, men som inte har tillgång till webbplatsens eller tjänstens begränsade områden.

1.5 Princip:

Denna policy är baserad på följande dataskyddsprinciper:

Behandlingen av personuppgifter ska ske på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.

Insamlingen av personuppgifter ska endast utföras för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och inte vidare bearbetas på ett sätt som är oförenligt med dessa syften

Insamlingen av personuppgifter ska vara adekvat, relevant och begränsad till vad som är nödvändigt i förhållande till det syfte för vilket de behandlas.

Personuppgifterna ska vara korrekta och vid behov hållas uppdaterade.

Varje rimligt steg ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller korrigeras utan dröjsmål;

Personuppgifter ska förvaras i en form som tillåter identifiering av den registrerade inte längre än det är nödvändigt för det ändamål för vilket personuppgifterna behandlas;

Alla personuppgifter ska hållas konfidentiella och lagras på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet;

Personuppgifter ska inte delas med tredje part förutom när det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla tjänster efter överenskommelse;

Registrerade ska ha rätt att begära åtkomst till och korrigering eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandlingen, eller motsätta sig behandling samt rätten till dataportabilitet.

 1. Den information vi samlar in

2.1 Som en del av att tillhandahålla tjänsterna samlar vi in ​​din personliga information när du registrerar ett konto. ”Personlig information” betyder all information som du kan identifieras från.

(a) vi kan samla in, lagra och använda information om din dator, mobila enhet eller annan hårdvara som du besöker webbplatsen och dina besök på och användning av webbplatsen (inklusive utan begränsning din IP-adress, geografiska plats, webbläsare / plattformstyp och version, Internetleverantör, operativsystem, hänvisningskälla / utgångssidor, besökslängd, sidvisningar, webbplatsnavigering och söktermer som du använder;

(b) i den utsträckning som vi samlar in och bearbetar dokumentation på uppdrag av våra bidragande företag för att hjälpa dem att uppfylla olika lagstadgade krav, inklusive utan begränsning penningtvätt, KYC-förfaranden, kan vi samla in en kopia av ditt pass, direktör och aktieägare information, körkort och bevis på adress. Dessa dokument innehåller olika delar av personlig information och företagsinformation.

(c) du kan få möjligheter att ge oss annan information då och då;

(d) när du väljer att prenumerera på vår tjänst och / eller kontakta oss via e-post, telefon eller via något kontaktformulär som tillhandahålls på webbplatsen, kan vi be dig att tillhandahålla en del eller hela följande information:

(i) ditt namn (förnamn och efternamn);

(ii) din adress;

(iii) din IP-adress;

(iv) din e-postadress;

(v) ditt telefonnummer; och / eller

(vi) detaljer om ditt saldo och / eller försäljningsstatus;

(vii) information om varje sökning som utförs av dig och / eller transaktioner som utförs av dig med någon partner.

2.4 Inte all personlig information vi har om dig kommer alltid direkt från dig. Vi kan också samla in information från tredje part, till exempel våra partners, tjänsteleverantörer och offentligt tillgängliga webbplatser (dvs. sociala medieplattformar), för att följa våra lagliga och reglerande skyldigheter, erbjuda tjänster som vi tror kan vara av intresse, för att hjälpa oss att upprätthålla datanoggrannhet och tillhandahålla och förbättra tjänsterna.

 1. Hur vi kommer att använda din personliga information

3.1 Vi behandlar din personliga information i enlighet med GDPR och för att förse dig med tjänsterna. Vi kommer att behandla din personliga information så att vi kan:

(a) att tillhandahålla våra tjänster till dig;

(b) att hjälpa tredjepartsföretag med att tillhandahålla sina tjänster till dig;

(c) för att du ska kunna använda våra tjänster;

(d) att skicka dig relevant och riktad reklamkommunikation;

(e) att meddela dig om ändringar som vi har gjort eller planerar att göra på webbplatsen och / eller våra tjänster;

(f) att skicka e-postmeddelanden efter behov;

(j) att analysera och förbättra de tjänster som erbjuds på vår webbplats.

3.2 Om du när som helst vill att vi ska sluta behandla din personliga information för ovanstående ändamål, måste du kontakta oss via e-post så tar vi lämpliga steg för att sluta göra det. Observera att detta kan innebära att ditt konto kommer att stängas.

3.3 I händelse av att ändamålen för bearbetning ändras kommer vi att meddela dig så snart det är praktiskt möjligt och söka eventuellt ytterligare samtycke.

 1. Utlämnande av din personliga information

4.1 Med undantag för vad som beskrivs i denna policy kommer vi inte medvetet att avslöja de personuppgifter som vi samlar in eller lagrar på tjänsten till tredje part utan ditt tidigare uttryckliga medgivande. Vi kan lämna ut information till tredje part under följande omständigheter:

4.2 Förutom i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag eller statligt eller rättsligt organ kommer vi endast att avslöja sådan personlig information till våra tredje partföretag som krävs för att vi eller dem ska kunna utföra våra eller deras tjänster till dig.

4.3 Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att alla företag som vi lämnar ut din konfidentiella information till överensstämmer med Data Protection Act 1998 (eller motsvarande standard) när det gäller dess användning och lagring av din personliga information.

4.4 I händelse av att vi säljer eller köper något företag eller tillgångar kan vi lämna ut dina personuppgifter och transaktionsuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar. Om i huvudsak alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kommer personuppgifter och transaktionsuppgifter som innehas om dess kunder att vara en av de överförda tillgångarna.

4.5 Vi kommer att avslöja din personliga information om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter och transaktionsuppgifter för att uppfylla lagliga skyldigheter eller för att genomdriva eller tillämpa våra Allmänna villkor och andra avtal; eller för att skydda rättigheter, egendom, vår säkerhet, våra kunder eller andra. Detta inkluderar att utbyta information med andra företag och organisationer i syfte att skydda bedrägerier och minska kreditrisker.

4.6 Om du när som helst vill att vi ska sluta behandla din personliga information för ovanstående ändamål, måste du kontakta oss så tar vi lämpliga åtgärder för att sluta göra det. Observera att detta kan innebära att ditt konto kommer att stängas.

 1. Data Ämnesrättigheter

 5.1 Vi respekterar dina integritetsrättigheter och ger dig rimlig tillgång till de personuppgifter som du kan ha tillhandahållit genom din användning av tjänsterna. Dina huvudsakliga rättigheter enligt GDPR är följande:

 1. rätten till information;
 2. rätten till tillgång
 3. rätten till rättelse,
 4. rätten att radera; rätten att bli glömd;
 5. rätten att begränsa behandlingen;
 6. rätten att invända mot behandlingen;
 7. rätten till dataportabilitet;
 8. rätten att klaga till en tillsynsmyndighet, och
 9. rätten att återkalla samtycke.

 5.2 Om du vill komma åt eller ändra andra personuppgifter som vi har om dig, eller att begära att vi tar bort information om dig, kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi kommer att bekräfta din begäran inom sjuttiotvå (72) timmar och hantera den omedelbart. Vi kommer att svara på dessa förfrågningar inom en månad med möjlighet att förlänga denna period för särskilt komplexa förfrågningar i enlighet med tillämplig lag. Vi kommer att behålla din information så länge ditt konto är aktivt, vid behov för att tillhandahålla tjänster för dig, eller för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

 5.3 Du kan när som helst uppdatera, korrigera eller radera din kontoinformation och inställningar genom att komma åt ditt konto. Observera att alla ändringar du gör kommer att återspeglas i aktiva användardatabaser direkt eller inom en rimlig tidsperiod, men vi kan behålla all information du lämnar för säkerhetskopior, arkivering, förebyggande av bedrägeri och missbruk, analys, tillfredsställelse av juridiska skyldigheter eller där vi annars rimligen tror att vi har en legitim anledning att göra det.

 5.4 Du kan vägra att dela vissa personuppgifter med oss, i vilket fall vi kanske inte kan tillhandahålla några av eller alla funktioner och funktioner i tjänsten.

 5.5 När som helst kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter av legitima skäl, om inte annat tillåts enligt tillämplig lag.

 5.6 I enlighet med tillämplig lag förbehåller vi oss rätten att hålla kvar personuppgifter om utlämnande av det skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

5.7 Vi kan använda dina personuppgifter i syfte att automatisera beslut när vi visar din aktivitet och erbjudanden baserat på dina trender och intressen. När sådan behandling sker kommer vi att begära ditt uttryckliga samtycke och ge dig möjligheten att välja bort detta. Vi kan också använda automatiserat beslut för att uppfylla skyldigheter enligt lag, i vilket fall vi kommer att informera dig om sådan behandling. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för automatiserade ändamål genom att kontakta oss via e-post.

 1. Annonsering och användning av kakor

Vi samlar in webbläsar- och cookieinformation när du först navigerar till våra webbplatser. Vi använder cookies för att ge dig en bättre kundupplevelse och för användning av åtkomst. Vissa kakor gör att du kan lämna och komma in på våra webbplatser utan att ange ditt lösenord igen. Detta kommer att övervakas av en webbserver. För mer information om användningen av kakor, hur du kan kontrollera deras användning och information om vår internetbaserade och mobilannonsering, se vår cookiepolicy för mer information.

 1. Mindreåriga och barns integritet

7.1 Att skydda minderåriga privatliv är särskilt viktigt. Vår tjänst riktar sig inte till barn under 18 år och vi samlar inte medvetet personuppgifter från barn under 18 år. Om du är under 18 år ska du inte använda eller komma åt tjänsten när som helst. eller på något sätt. Om vi ​​får veta att personuppgifter har samlats in på tjänsten från personer under 18 år kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att radera denna information. Om du är förälder eller vårdnadshavare och upptäcker att ditt barn under 18 år har fått ett konto på tjänsten, kan du varna oss via e-post och begära att vi raderar ditt barns personuppgifter från våra system.

 1. säkerhet

8.1 Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av din information. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa fortlöpande konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos system och tjänster som behandlar personlig information och kommer att återställa tillgängligheten och tillgången till information i rätt tid i händelse av en fysisk eller teknisk händelse.

8.2 Ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Vi kan inte garantera eller garantera säkerheten för all information du överför till oss eller lagrar på tjänsten, och du gör det på egen risk. Vi kan inte heller garantera att sådan information inte kan nås, avslöjas, ändras eller förstöras genom brott mot någon av våra fysiska, tekniska eller organisatoriska skyddsåtgärder. Om du tror att dina personuppgifter har äventyrats, vänligen kontakta oss via e-post.

8.3 Om vi ​​får reda på ett brott mot säkerhetssystem, kommer vi att informera dig om förekomsten av ett brott i enlighet med tillämplig lag.

 1. Sekretessinställningar

9.1 Även om vi kan tillåta dig att justera dina sekretessinställningar för att begränsa åtkomsten till vissa personuppgifter, tänk på att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. Dessutom kan vi inte kontrollera åtgärderna för andra användare som du kan välja att dela din information med. Vi kan inte och kan inte garantera att information som du publicerar på eller överför till tjänsten inte kommer att ses av obehöriga personer. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information så mycket som möjligt under transitering genom att använda tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att minska riskerna för förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande och ändring av personuppgifter. Några av de skyddsåtgärder som vi använder är brandväggar och mycket strikt datakryptering som inkluderar: 3 krypteringsnivåer, fysiska åtkomstkontroller på varje nätverkspunkt och behörighetskontroll för informationsåtkomst. Ett sådant skydd erhålls för närvarande genom att använda: databaskryptering aes-256 algoritmer, fysiska åtkomstkontroller (PAC) och behörighetskontroller för informationsåtkomst.

 1. Datalagring och internationella överföringar

10.1 Uppgifterna som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Det kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Genom att skicka dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring eller bearbetning. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.

10.2 All information du ger oss lagras på våra säkra servrar.

10.3 Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs via vår webbplats; någon överföring sker på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

10.4 Vi överför personlig information med säker programvara som krypterar information du matar in. I den mån vi samlar in kredit- eller bankkontouppgifter från dig kommer vi endast att avslöja de sista fyra siffrorna i ditt kreditkortsnummer när vi bekräftar en beställning. Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och procedurmässiga skydd i samband med insamling, lagring och avslöjande av personligt identifierbar kundinformation. Våra säkerhetsförfaranden innebär att vi ibland kan begära bevis på identitet innan vi lämnar ut personlig information till dig.

 1. Personuppgiftsombudet

11.1 Vi har utsett en dataskyddsombud (“DPO”) som ansvarar för frågor som rör sekretess och dataskydd. Vår DPO kan nås via e-post.

 1. Ändringar i denna Integritetspolicy

12.1 Observera att denna integritetspolicy kan ändras då och då. Om vi ​​ändrar denna sekretesspolicy på sätt som påverkar hur vi använder din personliga information kommer vi att informera dig om de val du kan ha som ett resultat av dessa ändringar. Vi kommer också att lägga upp ett meddelande om att denna integritetspolicy har ändrats.