Termene și condiții

Va multumim pentru vizita noastră   („Site-ul”) pe care ați găsit linkul către acestea Termene și condiții  („Site-ul web”), și la adresa noastră Politica de Confidențialitate („Politica de confidențialitate”). Site-ul web este proprietatea noastră (denumite colectiv „noi”, „al nostru” sau „ne”) și ne puteți contacta în orice moment prin e-mail la adresa: [e-mail protejat].

Sunteți de acord să respectați condițiile din prezentul document („Condiții de utilizare”), în întregime, atunci când accesați site-ul web sau comandați un produs și/sau un serviciu prin intermediul site-ului web („Servicii pentru furnizori”) și, împreună cu Serviciile de abonament, așa cum sunt definite mai jos, („Serviciile”), Politica de confidențialitate („Politica de confidențialitate”), precum și orice alte reguli de funcționare, politici, liste de prețuri și alte termene și condiții suplimentare sau documente care pot fi publicate din când în când (în mod colectiv, „Acordul”).

Vă rugăm să consultați cu atenție toate condițiile acordului. Dacă nu sunteți de acord în totalitate cu prezentul Acord, nu sunteți autorizat/ă să utilizați serviciile și/sau site-ul web în niciun fel sau sub nicio formă. REFUZĂM ÎN MOD SPECIFIC ACCESUL LA SITE-UL WEB ȘI/SAU LA SERVICIILE NOASTRE ORICĂREI PERSOANE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA LEGII PRIVIND PROTECȚIA CONFIDENȚIALITĂȚII ONLINE A COPIILOR DIN 1998, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE ("COPPA"), ȘI NE REZERVĂM DREPTUL DE A REFUZA ACCESUL LA SERVICII ȘI/SAU LA SITE-UL WEB ORICĂREI PERSOANE, LA DISCREȚIA NOASTRĂ UNICĂ ȘI EXCLUSIVĂ.

DOMENIUL DE APLICARE ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Prin prezenta sunteți de acord cu termenele și condițiile descrise în acord în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web. Acordul constituie întregul și unicul acord între dumneavoastră și noi în ceea ce privește utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web și înlocuiește toate acordurile, declarațiile, garanțiile și/sau înțelegerile anterioare sau curente cu privire la site-ul web.

Vă rugăm să rețineți că prezentele condiții se pot modifica din când în când. În cazul în care modificăm prezentele condiții, vă vom informa cu privire la opțiunile pe care le puteți avea ca urmare a acestor modificări. De asemenea, vom posta o notificare cu privire la modificarea prezentelor condiții. Utilizarea în continuare a site-ului web și/sau a serviciilor noastre implică faptul că sunteți pe deplin de acord să respectați toate termenele și condițiile conținute în cadrul acordului în vigoare la acel moment. Este responsabilitatea dvs. să verificați frecvent această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și serviciile noastre sunt disponibile numai pentru persoanele care pot încheia contracte legale, în conformitate cu legislația aplicabilă. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoane cu vârsta sub optsprezece (18) ani. Dacă nu aveți vârsta de optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa site-ul web și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de abonament

Sub rezerva termenelor și condițiilor din acord, prin înregistrarea pe site-ul web și primirea aprobării din partea noastră, puteți obține sau încerca să obțineți, contra cost sau gratuit, serviciile de abonament. Serviciile de abonare vă vor oferi conținut de e-mail, text și alte materiale („Conținut de abonament”) relevante pentru marketingul online furnizate de către noi și de parteneri terți („Furnizori terți”). Acesta NU este un sfat în materie de investiții. Dacă doriți să întrerupeți primirea conținutului de abonament, vă rugăm să ne solicitați acest lucru prin e-mail. Prin utilizarea conținutului de abonament și/sau a oricăror servicii de abonament, înțelegeți și sunteți de acord că nu suntem responsabili sau răspunzători în niciun fel pentru acuratețea, caracterul complet sau adecvat al conținutului de abonament, al serviciilor de abonament sau pentru incapacitatea dvs. de a utiliza serviciile de abonament și/sau conținutul de abonament. Prin prezenta, înțelegeți, sunteți de acord și confirmați faptul că nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră, față de utilizatorii finali sau față de terți, pentru nicio reclamație în legătură cu oricare dintre serviciile de abonament.

Servicii ale furnizorilor și ale terților

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile puteți obține sau puteți încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site-ul web pot conține descrieri care sunt furnizate direct de către producătorii sau distribuitorii furnizorilor terți ai acestor articole. Nu declarăm și nu garantăm faptul că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Prin prezenta înțelegeți și sunteți de acord că nu suntem responsabili sau răspunzători în niciun fel pentru incapacitatea dumneavoastră de a obține produse și/sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice litigiu cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de un terț pentru orice reclamație în legătură cu oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site-ul web.

General

Informațiile pe care trebuie să le furnizați în legătură cu înregistrarea pentru servicii pot include, fără limitare, unele sau toate informațiile următoare: (a) numele dvs. complet; (b) denumirea societății comerciale; (c) adresa de e-mail; (d) adresa poștală (și adresa de facturare, dacă este diferită); (e) numărul de telefon de acasă; (f) numărul de telefon de la serviciu; (g) numărul de fax; (h) informații despre cardul de credit; și/sau (i) orice alte informații solicitate în formularul de înregistrare aplicabil („Date de înregistrare a serviciilor”). Sunteți de acord să furnizați date de înregistrare a serviciului adevărate, exacte, actuale și complete. Avem dreptul de a respinge orice date de înregistrare a serviciului în cazul în care se stabilește, la discreția noastră unică și exclusivă, faptul că: (i) încălcați orice parte a acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare a serviciului pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, sunt un duplicat sau sunt inacceptabile în alt mod. Putem modifica criteriile privind datele de înregistrare în orice moment, la discreția noastră exclusivă.

Cu excepția cazului în care se prevede în mod explicit altfel, orice ofertă(e) viitoare pusă(e) la dispoziția dumneavoastră pe site-ul web care îmbunătățește caracteristicile actuale ale site-ului web va(vor) face obiectul acordului. Înțelegeți și sunteți de acord că nu suntem responsabili sau răspunzători în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a utiliza și/sau de a vă califica pentru servicii. Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de un terț pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a oricăror servicii sau a altor produse, servicii sau promoții oferite de noi și/sau de către oricare dintre furnizorii noștri terți. Înțelegeți și sunteți de acord că refuzul de a utiliza site-ul web este singurul dvs. drept și singura soluție în ceea ce privește orice litigiu pe care îl puteți avea cu noi.

ACORDAREA LICENȚEI

În calitate de utilizator al site-ului web, vi se acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată de acces și utilizare a site-ului web, a conținutului și a materialelor asociate în conformitate cu acordul. Putem rezilia această licență în orice moment și din orice motiv. Puteți utiliza site-ul web și conținutul pe un singur computer pentru uz personal și necomercial. Nicio parte a site-ului web, a conținutului și/sau a serviciilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau încorporată în vreun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu aveți dreptul să utilizați, copiați, emulați, clonați, închiriați, oferiți în leasing, vindeți, modificați, decompilați, dezasamblați, efectuați inginerie inversă sau transferați site-ul web, conținutul și/sau serviciile sau orice parte a acestora. Ne rezervăm orice drepturi care nu sunt conferite în mod explicit în acord. Nu aveți dreptul să utilizați niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau a încerca să interveniți în buna funcționare a site-ului web. Nu aveți dreptul să întreprindeți nicio acțiune care să impună o sarcină nerezonabilă sau disproporționată asupra infrastructurii noastre. Dreptul dvs. de a utiliza site-ul web, conținutul și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de site-ul web, conținutul și serviciile sunt protejate de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, drepturile de proprietate intelectuală) aplicabile. Este strict interzisă copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dvs. a oricărei părți a site-ului web, a conținutului și/sau a serviciilor. Este interzisă recuperarea sistematică de materiale de pe site-ul web, conținut și/sau servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de scraping sau de extragere de date pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, o compilație, o bază de date sau un director fără permisiunea scrisă din partea noastră. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe sau prin intermediul site-ului web, conținutului și/sau serviciilor. Publicarea de către noi a informațiilor sau a materialelor pe site-ul web, sau prin intermediul serviciilor, nu constituie o renunțare la niciun drept asupra acestor informații și/sau materiale. Denumirea noastră și logo-ul nostru, precum și toate elementele grafice, pictogramele și denumirile de servicii asociate, sunt mărcile noastre comerciale. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe site-ul web sau prin intermediul serviciilor sunt deținute de proprietarii acestora. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul scris expres al proprietarului în cauză este strict interzisă.

INFORMAȚII CONFIDENȚIALE

Informații confidențiale înseamnă toate informațiile confidențiale și de proprietate ale unei părți, orale sau scrise, care sunt desemnate sau identificate ca fiind confidențiale sau care ar trebui în mod rezonabil să se înțeleagă că sunt confidențiale, având în vedere natura informațiilor și circumstanțele, dar nu includ informațiile care sunt (1) cunoscute în general de către public, fără a fi încălcate în temeiul prezentului contract; (2) cunoscute înainte de divulgarea lor în temeiul prezentului contract, fără restricții de divulgare; (3) elaborate în mod independent, fără a fi încălcate în temeiul prezentului contract; sau (4) primite în mod legitim de la un terț, fără nicio restricție de divulgare. Părțile utilizează informațiile confidențiale numai în scopul îndeplinirii obligațiilor care decurg din prezentul contract. Nu vom vinde datele originale fără consimțământ.

Obligația de a proteja informațiile confidențiale expiră după un (1) an de la data încetării acordului.

HYPERLINK CĂTRE SITE-UL WEB, CO-BRANDING, „ÎNCADRAREA” ȘI/SAU REFERIRI LA SITE-UL WEB INTERZISE

Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de către noi, nimeni nu poate face un hyperlink către site-ul web sau către părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la logo-uri, mărci comerciale, mărci comerciale sau materiale protejate prin drepturi de autor), către site-ul sau locul de desfășurare a activității pe internet al acestora, indiferent de motiv. În plus, este strict interzisă „încadrarea” site-ului web și/sau trimiterea la Uniform Resource Locator („URL”) al site-ului web în orice mediu comercial sau necomercial fără permisiunea noastră prealabilă, expresă și scrisă. Sunteți de acord în mod specific să cooperați cu site-ul web pentru a elimina sau a înceta, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Recunoașteți prin prezenta că veți fi răspunzător pentru toate daunele asociate cu acestea.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră exclusivă, fără notificare prealabilă, de a edita și/sau șterge orice document, informație sau alt conținut care apare pe site-ul web.

DECLARAȚIE DE RENUNȚARE

SITE-UL WEB, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI TERȚI ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB VĂ SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SUNT” ȘI „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”, IAR TOATE GARANȚIILE, EXPRESE ȘI IMPLICITE, SUNT REFUZATE ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, REFUZUL DE A ACORDA GARANȚII DE VANDABILITATE, DE NERESPECTARE A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ȘI/SAU DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP). ÎN SPECIAL, DAR NU CA O LIMITARE A ACESTORA, NU OFERIM NICIO GARANȚIE CĂ: (A) SITE-UL WEB, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI TERȚI ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB VOR SATISFACE CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ; (B) SITE-UL WEB, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI TERȚI ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB VOR FI NEÎNTRERUPTE, OPORTUNE, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI; (C) VĂ VEȚI CALIFICA PENTRU SERVICII; SAU (D) REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI WEB, A SERVICIILOR, A CONȚINUTULUI, A ORICĂROR PRODUSE TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI TERȚI ȘI/SAU A ORICĂROR ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB VOR FI EXACTE SAU FIABILE. SITE-UL WEB, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI TERȚI ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB POT CONȚINE BUG-URI, ERORI, PROBLEME SAU ALTE LIMITĂRI. NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DISPONIBILITATEA CONEXIUNII DE INTERNET SUBIACENTE ASOCIATĂ CU SITE-UL WEB. NICIUN SFAT SAU INFORMAȚIE, FIE VERBALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA NOI, DE LA ORICARE DINTRE FURNIZORII SĂI TERȚI SAU ÎN ALT MOD PRIN INTERMEDIUL SAU DE PE SITE-UL WEB, NU VA CREA NICIO GARANȚIE CARE NU ESTE MENȚIONATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN ACORD.

DECLINAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe site-ul web pe propriul risc. Nu garantăm că astfel de descărcări nu conțin coduri informatice coruptibile, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS. SAU FAȚĂ DE UN TERȚ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, SUBSTANȚIALE ȘI/SAU EXEMPLARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, A FONDULUI COMERCIAL, A UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A ALTOR PIERDERI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ AM FOST ANUNȚAȚI DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE), ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE PENTRU: (A) UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL WEB, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI TERȚI ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB; (B) COSTUL ACHIZIȚIONĂRII DE BUNURI ȘI SERVICII ÎNLOCUITOARE CARE REZULTĂ DIN ORICE BUNURI, DATE, INFORMAȚII ȘI/SAU SERVICII ACHIZIȚIONATE SAU OBȚINUTE DE PE SITE-UL WEB SAU DIN TRANZACȚIILE EFECTUATE PRIN INTERMEDIUL ACESTUIA; (C) INCAPACITATEA DE A VĂ CALIFICA PENTRU SERVICII SAU PRODUSE TERȚE DE LA ORICARE DINTRE FURNIZORII NOȘTRI TERȚI SAU ORICE REFUZ ULTERIOR AL PRODUSELOR TERȚE DE LA ACEȘTIA; (D) ACCESUL NEAUTORIZAT LA DATELE DVS. DE ÎNREGISTRARE SAU MODIFICAREA ACESTORA; ȘI (E) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL WEB, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI TERȚI ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICĂ TUTUROR CAUZELOR DE ACȚIUNE, ÎN ANSAMBLU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ, DECLARAȚII FALSE ȘI ORICE ȘI TOATE CELELALTE DELICTE. PRIN PREZENTA, NE ELIBERAȚI PE NOI ȘI PE TOȚI FURNIZORII NOȘTRI TERȚI DE ORICE OBLIGAȚII, RESPONSABILITĂȚI ȘI PRETENȚII CARE DEPĂȘESC LIMITAREA MENȚIONATĂ ÎN PREZENTUL DOCUMENT. ÎN CAZUL ÎN CARE LEGEA APLICABILĂ NU PERMITE O ASTFEL DE LIMITARE, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ MAXIMĂ FAȚĂ DE DVS. ÎN ORICE ȘI ÎN TOATE CIRCUMSTANȚELE VA FI DE CINCI SUTE DE DOLARI (500.00 USD). NEGAREA DAUNELOR PREVĂZUTE MAI SUS ESTE UN ELEMENT FUNDAMENTAL AL BAZEI ACORDULUI DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI. IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SITE-UL WEB, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI TERȚI ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB NU V-AR FI FOST FURNIZATE FĂRĂ ACESTE LIMITĂRI.

DESPĂGUBIRE

Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați pe noi, filialele și afiliații noștri și pe fiecare dintre membrii, managerii, administratorii, angajații, agenții, co-branderii și/sau alți parteneri ai acestora, de orice pretenții, cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daune, procese, costuri, cereri și/sau hotărâri judecătorești de orice fel, făcute de orice terță parte din cauza sau care rezultă din: (a) utilizarea de către dvs. a site-ului web, a serviciilor sau a conținutului; (b) încălcarea de către dvs. a acordului; și/sau (c) încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi ale unei alte persoane fizice și/sau juridice. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul nostru și al fiecăruia dintre filialele și/sau afiliații noștri, precum și al fiecăruia dintre managerii, administratorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau reprezentanții acestora. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul de a afirma și de a aplica aceste prevederi direct împotriva dumneavoastră în nume propriu.

SITE-URI WEB TERȚE

Site-ul web poate furniza linkuri către și/sau vă poate trimite la alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la cele deținute și operate de către furnizori terți. Deoarece nu avem niciun control asupra acestor site-uri și/sau resurse ale unor terțe părți, prin prezenta recunoașteți și acceptați că nu suntem responsabili pentru disponibilitatea acestor site-uri și/sau resurse ale unor terțe părți. În plus, nu aprobăm și nu suntem responsabili sau răspunzători pentru termenele și condițiile, politicile de confidențialitate, conținutul, publicitatea, serviciile, produsele și/sau alte materiale de pe sau disponibile de pe astfel de site-uri web sau resurse ale unor terți, sau pentru orice daune și/sau pierderi care decurg din acestea.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII PENTRU VIZITATORI

Utilizarea site-ului web și toate comentariile, feedback-ul, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul sau în asociere cu site-ul web, sunt supuse politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea de către dvs. a site-ului web, precum și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs. în conformitate cu condițiile politicii noastre de confidențialitate și cu legile aplicabile privind protecția datelor.

AVERTISMENT LEGAL

Orice încercare din partea oricărei persoane, indiferent dacă este sau nu clientul nostru, de a deteriora, distruge, falsifica, vandaliza și/sau interfera în alt mod cu funcționarea site-ului web, reprezintă o încălcare a legislației penale și civile și vom recurge la toate căile de atac în acest sens împotriva oricărei persoane sau entități vinovate, în cea mai mare măsură permisă de lege și de echitate.

LEGE APLICABILĂ

Prezentul acord va fi guvernat și interpretat în toate privințele în conformitate cu legislația din Regatul Unit. Părțile vor încerca cu bună credință să negocieze o soluționare a oricărei revendicări sau a oricărui litigiu dintre ele care decurge din sau în legătură cu prezentul acord. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord cu privire la condițiile de soluționare, părțile vor supune litigiul exclusiv unei proceduri de arbitraj confidențial furnizat de către un arbitru unic în conformitate cu normele ICC din Londra, a cărui decizie va fi definitivă și obligatorie. Niciuna dintre părți nu este autorizată să depună o cerere la instanța locală de domiciliu sau la orice alt for.

Act adițional privind protejarea datelor

Prezentul act adițional privind protecția datelor („Act adițional”) face parte din Termenele și condițiile noastre („Acordul principal”).

Termenii utilizați în prezentul act adițional au înțelesul stabilit în prezentul act adițional. Termenii cu majuscule care nu sunt altfel definiți în prezentul document au înțelesul care le este atribuit în acord. Cu excepția modificărilor de mai jos, termenele acordului rămân în vigoare și produc efecte depline. În considerarea obligațiilor reciproce prevăzute în prezentul document, părțile convin prin prezenta că termenele și condițiile stabilite mai jos se anexează ca act adițional la acord. Cu excepția cazului în care contextul impune altfel, trimiterile din prezentul act adițional la acord se referă la acord, astfel cum este modificat prin prezentul act adițional și inclusiv prin acesta.

  1. Definiții

1.1 În prezentul act adițional, termenii de mai jos au înțelesul stabilit mai jos, iar termenii similari se interpretează în mod corespunzător:

1.1.1. „Legi aplicabile” înseamnă: (a) legile Uniunii Europene sau ale statelor membre în ceea ce privește orice date cu caracter personal pentru care persoana vizată face obiectul Legilor UE privind protecția datelor; și (b) orice altă lege aplicabilă în ceea ce privește orice date cu caracter personal care fac obiectul altor legi privind protecția datelor;

1.1.2. „Operator” înseamnă entitatea care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1.1.3. „Legile privind protecția datelor” înseamnă legile UE privind protecția datelor și, în măsura în care sunt aplicabile, legile privind protecția datelor sau confidențialitatea din orice altă țară;

1.1.4 „Legile UE privind protecția datelor” înseamnă Directiva UE 95/46/CE, transpusă în legislația internă a fiecărui stat membru și modificată, înlocuită sau anulată din când în când, inclusiv prin GDPR și legile care implementează sau completează GDPR;

1.1.5. „GDPR” înseamnă Regulamentul general al UE privind protecția datelor 2016/679;

1.2 Termenii „persoană vizată”, „stat membru”, „date cu caracter personal”, „încălcare a datelor cu caracter personal” și „prelucrare” au același înțeles ca în GDPR, iar termenii corespunzători acestora se interpretează în mod corespunzător.

 2. Colectarea și procesarea datelor personale

2.1 noi:

2.1.1 respectăm toate legile aplicabile privind protecția datelor în prelucrarea datelor cu caracter personal;

2.1.2 declarăm și garantăm că:

2.1.2.1 deținem toate permisiunile și consimțămintele necesare de la persoanele vizate relevante în numele nostru, în conformitate cu legile aplicabile, pentru a ne permite în mod legal să colectăm, să prelucrăm și să partajăm datele cu caracter personal prin intermediul serviciilor în scopurile prevăzute de acord, inclusiv de prezentul act adițional.

2.1.2.2. vom pune la dispoziție în orice moment un mecanism pentru obținerea unui astfel de consimțământ din partea persoanelor vizate și un mecanism prin care persoanele vizate să își retragă acest consimțământ, toate în conformitate cu legile aplicabile.

2.1.2.3 vom ține o evidență și vom notifica toate consimțămintele și retragerile consimțământului persoanelor vizate, în conformitate cu legile aplicabile.

2.1.2.4 vom afișa, menține și respecta o politică de confidențialitate disponibilă publicului.

2.1.2.5 recunoaștem că nu vom furniza serviciile copiilor cu vârsta sub optsprezece (18) ani.

 3. Securitate

3.1 Ținând cont de stadiul actual al tehnologiei, de costurile de implementare și de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurileă prelucrării, precum și de riscul de probabilitate și gravitate diferite pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător acestui risc, inclusiv, după caz, măsurile menționate la articolul 32 alineatul (1) din GDPR.

3.2. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, vom ține seama în special de riscurile pe care le prezintă prelucrarea, în special de o încălcare a datelor cu caracter personal.

 4. Subprocesare

4.1 Fiecare utilizator al site-ului web ne autorizează să desemnăm (și să permitem fiecărui subprocesator denumit în conformitate cu această secțiune să numească) subprocesatori în conformitate cu această secțiune și cu orice restricții din acord.

4.2 În ceea ce privește fiecare subprocesator desemnat de noi, ne vom asigura că înțelegerea dintre noi și subprocesator, este guvernată de un contract scris care include condiții care oferă cel puțin același nivel de protecție a datelor cu caracter personal ca și cele stabilite în acest act adițional și care îndeplinesc cerințele articolului 28(3) din GDPR;

 5. Drepturile persoanelor vizate: având în vedere natura prelucrării, vom ajuta, ori de câte ori este posibil, să răspundem cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate în conformitate cu legile privind protecția datelor.

 6. Încălcarea datelor personale

6.1 Vom informa imediat și fără întârzieri nejustificate persoana vizată, după ce luăm cunoștință de o încălcare a datelor cu caracter personal care afectează datele cu caracter personal ale persoanei vizate, pentru a informa persoanele vizate despre încălcarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legile privind protecția datelor. De asemenea, vom asista la investigarea, atenuarea și remedierea fiecărei astfel de încălcări a datelor cu caracter personal.

 7. Condiții generale

7.1 Părțile la prezentul act adițional se supun prin prezenta la alegerea jurisdicției stipulate în acord în ceea ce privește orice litigiu sau pretenții care decurg din prezentul act adițional, inclusiv litigii privind existența, valabilitatea sau rezilierea acestuia sau consecințele nulității sale; iar prezentul act adițional și toate obligațiile necontractuale sau de altă natură care decurg din acesta sau în legătură cu acesta sunt guvernate de legislația țării sau teritoriului stipulat în acest scop în acord.

7.2 În cazul în care oricare dintre dispozițiile prezentului act adițional este nulă sau inaplicabilă, restul prezentului act adițional rămâne valabil și în vigoare. Dispoziția nevalabilă sau inaplicabilă va fi fie (i) modificată după cum este necesar pentru a se asigura validitatea și aplicabilitatea acesteia, păstrând în același timp intențiile părților cât mai mult posibil, fie, dacă acest lucru nu este posibil, (ii) interpretată ca și cum partea nevalabilă sau inaplicabilă nu ar fi fost niciodată parte a conținutului documentului.

DREPT CARE, prezentul act adițional este încheiat și devine parte obligatorie a acordului începând cu data menționată mai sus.

X