Termeni si conditii

Va multumim pentru vizita noastră   („Site-ul”) pe care ați găsit linkul către acestea Termeni si conditii („Site-ul web”), și la adresa noastră Politica de Confidențialitate („Politica de confidențialitate”). Site-ul Web este proprietatea noastră (denumită în mod colectiv „noi”, „noștri” sau „noi”) și ne puteți contacta în orice moment prin e-mail la: [e-mail protejat].

Sunteți de acord să fiți legat de Termenii de aici („Termenii de utilizare”), în întregime, atunci când accesați site-ul web sau comandați un produs și / sau un serviciu prin intermediul site-ului web („Serviciile furnizorului” și împreună cu serviciile de abonament, așa cum sunt definite mai jos, „Serviciile”), Politica de confidențialitate („Politica de confidențialitate”), precum și orice alte reguli de operare, politici, planuri de preț și alți termeni și condiții suplimentare sau documente care pot fi publicate din când în când (colectiv, acordul").

Vă rugăm să revizuiți cu atenție condițiile complete ale acordului. Dacă nu sunteți de acord cu acordul în întregime, nu sunteți autorizat să utilizați serviciile și / sau site-ul web în nici un fel sau formă. ÎNEGĂM SPECIFIC ACCESUL LA SITE-UL ȘI / SAU SERVICIILE NOASTRE DE ORICE INDIVIDUAL ACOPERIT DE ACTUL ONLINE DE PROTECȚIE A CONFIDENȚIALITĂȚII PENTRU COPII DIN 1998, AȘA cum a fost modificat („COPPA”), ȘI RESERVĂM DREPTUL DE A NEGA ACCESUL LA SERVICII ȘI / SAU SITE-UL WEB LA ORICE INDIVIDUAL, ÎN DISCREȚIA SA UNICĂ ȘI EXCLUSIVĂ.

DOMENIUL DE APLICARE ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate în Acord cu privire la utilizarea site-ului nostru web. Acordul constituie întregul și singurul acord între dvs. și noi cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului web și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și / sau înțelegerile anterioare sau contemporane cu privire la site-ul web.

Vă rugăm să rețineți că acești Termeni se pot modifica din când în când. Dacă schimbăm acești Termeni, vă vom informa cu privire la alegerile pe care le-ați putea avea ca urmare a acestor modificări. De asemenea, vom posta o notificare că acești Termeni s-au modificat. Utilizarea continuă a site-ului și / sau a serviciilor noastre implică faptul că sunteți de acord să respectați pe deplin toți termenii și condițiile conținute în acordul în vigoare la acel moment. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați frecvent această pagină pentru actualizări și / sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și Serviciile noastre sunt disponibile numai persoanelor care pot încheia contracte obligatorii din punct de vedere juridic în conformitate cu legislația aplicabilă. Site-ul și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele cu vârsta sub optsprezece ani (18). Dacă aveți sub vârsta de optsprezece ani (18), nu aveți permisiunea de a utiliza și / sau de a accesa site-ul web și / sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de abonament

Sub rezerva termenilor și condițiilor Acordului, înregistrându-vă pe site-ul web și primind aprobarea de la noi, puteți obține sau puteți încerca să obțineți, contra cost sau fără taxă, Serviciile de abonament. Serviciile de abonament vă vor furniza conținut de e-mail, text și alte materiale („Conținut de abonament”) relevante pentru marketingul online furnizat de noi și de parteneri terți („Furnizori terți”). Acesta NU este un sfat de investiții. Dacă doriți să întrerupeți primirea conținutului abonamentului, pur și simplu ne trimiteți un e-mail. Prin utilizarea conținutului abonamentului și / sau a oricărui serviciu de abonament, prin prezenta înțelegeți și sunteți de acord că nu suntem responsabili sau răspunzători în niciun fel pentru acuratețea, caracterul complet sau adecvarea conținutului abonamentului, a serviciilor de abonament sau a incapacității dvs. de a utiliza abonamentul. Servicii și / sau conținut de abonament. Prin prezenta înțelegeți, sunteți de acord și confirmați că nu vom fi răspunzători față de dvs., de utilizatorii finali sau de terți, pentru orice reclamație în legătură cu oricare dintre Serviciile de abonament.

Servicii pentru furnizori și terți

Completând formularele de comandă de cumpărare aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și / sau servicii de pe site. Produsele și / sau serviciile prezentate pe site-ul web pot conține descrieri care sunt furnizate direct de producătorii sau distribuitorii furnizorilor terți de astfel de articole. Nu declarăm și nu garantăm că descrierile acestor articole sunt corecte sau complete. Prin prezenta înțelegeți și sunteți de acord că nu suntem responsabili sau răspunzători în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a obține produse și / sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii utilizatorului final al produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau de orice terță parte pentru vreo reclamație legată de oricare dintre produsele și / sau serviciile oferite pe site.

General

Informațiile pe care trebuie să le furnizați în legătură cu înregistrarea la Servicii pot include, fără limitare, unele sau toate următoarele: (a) numele dvs. complet; (b) numele companiei; (c) adresa de e-mail; (d) adresa poștală (și adresa de facturare, dacă este diferită); (e) numărul de telefon de acasă; (f) numărul de telefon al muncii; (g) numărul de fax; (h) informații despre cardul de credit; și / sau (i) orice alte informații solicitate în formularul de înregistrare aplicabil („Date de înregistrare a serviciului”). Sunteți de acord să furnizați date de înregistrare a serviciilor adevărate, exacte, actuale și complete. Avem dreptul să respingem orice date de înregistrare a serviciilor, în cazul în care se determină, la discreția noastră exclusivă, că: (i) încălcați orice parte a acordului; și / sau (ii) datele de înregistrare a serviciilor pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau inacceptabile în alt mod. Putem modifica criteriile privind datele de înregistrare în orice moment, la propria noastră discreție.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit, orice ofertă (viitoare) viitoare puse la dispoziția dvs. pe site-ul web care îmbunătățește caracteristicile actuale ale site-ului web va face obiectul acordului. Înțelegeți și sunteți de acord că nu suntem responsabili sau răspunzători în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a utiliza și / sau de a vă califica pentru Servicii. Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau de orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a oricărui Serviciu sau a altui produs, serviciu sau promoție oferit de noi și / sau de oricare dintre furnizorii noștri terți. Înțelegeți și sunteți de acord că refuzul de a utiliza site-ul web este singurul dvs. drept și soluție cu privire la orice dispută pe care o aveți cu noi.

BURSA DE LICENȚĂ

În calitate de utilizator al site-ului web, vi se acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată pentru accesarea și utilizarea site-ului web, a conținutului și a materialelor asociate în conformitate cu acordul. Putem rezilia această licență în orice moment din orice motiv. Puteți utiliza site-ul web și conținutul pe un singur computer pentru propria dvs. utilizare necomercială. Nicio parte a site-ului web, a conținutului și / sau a serviciilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau încorporată în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu aveți dreptul să utilizați, să copiați, să emulați, să clonați, să închiriați, să închiriați, să vindeți, să modificați, să decompilați, să dezasamblați, să faceți inginerie inversă sau să transferați site-ul web, conținutul și / sau serviciile sau orice parte a acestora. Ne rezervăm orice drepturi care nu sunt acordate în mod explicit în Acord. Nu puteți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau a încerca să interferați cu funcționarea corectă a site-ului web. Nu puteți întreprinde nicio acțiune care impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre. Dreptul dvs. de a utiliza site-ul web, conținutul și / sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURI PROPRIETARE

Conținutul, organizarea, grafica, proiectarea, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de site-ul web, conținutul și serviciile sunt protejate în baza drepturilor de autor, mărcilor comerciale și a altor proprietăți aplicabile (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi pentru proprietate intelectuala. Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dvs. a oricărei părți a site-ului web, a conținutului și / sau a serviciilor este strict interzisă. Recuperarea sistematică a materialului de pe site, conținut și / sau servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de răzuire sau extragere a datelor pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, compilare, bază de date sau director fără permisiunea scrisă de la noi este interzis. Nu obțineți drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe sau prin intermediul site-ului web, conținut și / sau servicii. Postarea de informații sau materiale pe site-ul web, sau de către și prin intermediul Serviciilor, de către noi nu constituie o renunțare la niciun drept asupra sau asupra acestor informații și / sau materiale. Numele și logo-ul nostru, precum și toate graficele, pictogramele și numele serviciilor asociate sunt mărci comerciale ale noastre. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe site-ul web sau de către și prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul scris al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

INFORMAȚII CONFIDENȚIALE

Informații confidențiale înseamnă toate informațiile confidențiale și de proprietate ale unei părți, fie ele orale sau scrise, care sunt desemnate sau identificate ca fiind confidențiale sau care, în mod rezonabil, ar trebui înțelese ca fiind confidențiale, având în vedere natura informațiilor și circumstanțele înconjurătoare, dar nu trebuie să includă informații care (1) este, în general, cunoscut publicului, fără încălcarea prezentului regulament; (2) a fost cunoscut înainte de divulgarea prezentului document, fără restricții privind divulgarea; (3) dezvoltat independent, fără încălcarea prezentului document; sau (4) este primit pe bună dreptate de la o terță parte, fără nicio restricție privind divulgarea. Părțile vor utiliza informații confidențiale numai în scopul îndeplinirii obligațiilor prezentate în prezenta. Nu vom vinde datele primelor părți fără consimțământ.

Obligația de a proteja informațiile confidențiale expiră la un (1) an de la data încetării acordului.

HYPERLIGARE LA SITE-UL, CO-BRANDING, „ÎNCADRARE” ȘI / SAU REFERINȚA SITE-ULUI INTERZIS

Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de către noi, nimeni nu poate hyperlinkul site-ului web sau a unor porțiuni ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, logotipuri, mărci comerciale, mărci sau materiale protejate prin drepturi de autor), către site-ul web sau locația web din orice motiv. Mai mult, este strict interzisă „încadrarea” site-ului web și / sau referirea la Uniform Resource Locator („URL”) a site-ului web în orice suport comercial sau necomercial fără permisiunea noastră prealabilă, expresă și scrisă. Sunteți de acord în mod specific să colaborați cu site-ul web pentru a elimina sau a înceta, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta, recunoașteți că veți fi răspunzător pentru orice daune asociate acestuia.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, fără notificare prealabilă, de a edita și / sau șterge orice documente, informații sau alt conținut care apare pe site.

DECLINAREA

SITE-UL, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE PĂRȚI TERȚE PE CARE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DIN FURNIZORII NOSTRI PĂRȚI ȘI / SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI / SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI APLICA PENTRU PENTRU SITE-UL WEB ȚI SUNT FURNIZATE PE „CA ESTE ”ȘI„ CÂT DISPONIBIL ”BAZA ȘI TOATE GARANȚIILE, EXPRESE ȘI IMPLICITE, SUNT EXCLUSE ÎN MĂSURA COMPLETĂ ADMISIBILĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ (INCLUSIV, DAR NU LIMITAT LA, DECLARAȚIA ORICĂROR GARANȚII DE COMERCIALITATE ȘI DE INELUCRARE / INELUȚIE SAU ADECVĂ PENTRU UN SCOP PARTICULAR). În special, dar nu ca o limitare a acestora, nu oferim nici o garanție că: (A) SITUL WEB, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DIN FURNIZORII NOI TERȚI ȘI / SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI / SAU SERVICIILE PE CARE PE CARE LE PUTEȚI APLICA PRIN PAGINA WEB SĂ VĂ ÎNDEPLINE CERINȚELE; (B) SITE-UL, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DIN FURNIZORII NOSTRI TERȚI ȘI / SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI / SAU SERVICII PE CARE PE CARE LE PUTEȚI APLICA PENTRU SITE-UL WEB VOR FI NEINTERRUPT, TIMP, SIGURĂ SAU FĂRĂ ERORI; (C) VEI CALIFICAȚI PENTRU SERVICII; SAU (D) REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI, SERVICIILOR, CONȚINUTULUI, ORICE PRODUSE PENTRU TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DIN FURNIZORII NOI TERȚI ȘI / SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI / SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI CERERI PENTRU PENTRU SITE-UL WEB VOR FI ACURATE SAU DE ÎNCREDERE. SITE-UL, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DIN FURNIZORII NOSTRI TERȚI ȘI / SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI / SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI APLICA PENTRU SITE-UL POT CONȚINE BUGURI, ERORI, PROBLEME SAU ALTE LIMITĂRI. NU VOR FI RĂSPUNDERI PENTRU DISPONIBILITATEA CONEXIUNII SUBTERANTE DE INTERNET ASOCIATE SITE-ULUI. NICIUN SFAT ȘI INFORMAȚIE, ORAL OR SCRIS, OBȚINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA NOI, ORICARE DIN PRESTATORII SĂI TERȚI SAU ALTOR PRIN SAU DE PE PAGINA WEB, NU VA CREA NICI O GARANȚIE NECESARĂ EXPRESĂ ÎN ACORD.

DECLARAȚIE PENTRU ARMĂ CAZATĂ DE DESCARCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe site pe propriul risc. Nu oferim nicio garanție că astfel de descărcări nu conțin coduri de computer corupte, inclusiv, dar nu se limitează la, viruși și viermi.

LIMITARE A RĂSPUNDERII

ÎNȚELEGIȚI ȘI ACCEPȚI EXPLICAT CA NU VOM FI RĂSPUNDERI față de DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICĂREI TERȚI PENTRU ORICE PAGĂRI DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, CONSECVENȚIALE ȘI / SAU EXEMPLARE, INCLUSIV, DAR NU SUNT LIMITATE LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI, BUNA FĂCUTĂ, UTILIZARE, DATE SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ AM FOST AVIZAT DE POSIBILITATEA ASUPRA DAUNELOR), ÎN MĂSURA COMPLETĂ PERMISIBILĂ DE LEGE PENTRU: (A) UTILIZAREA SAU INCAPABILITATEA DE A UTILIZA SITE-UL, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE TERȚE CARE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DIN FURNIZORII NOSTRI TERȚI ȘI / SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI / SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI APLICA PENTRU SITE-UL WEB; (B) COSTUL DE ACHIZIȚIE A MĂRFURILOR ȘI A SERVICIILOR SUBSTITUTE REZULTATE DIN ORICE MĂRFURI, DATE, INFORMAȚII ȘI / SAU SERVICII CUMPĂRATE SAU OBȚINUTE DIN, SAU TRANZACȚIILE INTRATE PRIN, PE SITE-UL WEB; (C) EȘECUL DE CALIFICARE A PRODUSELOR, SERVICIILOR SAU TERȚILOR DE LA ORICARE DIN PRESTATORII NOSTRI PĂRȚI, SAU ORICE ORIGINARE SUSCURENTĂ A PRODUSELOR TERȚE DIN ACEEAȘI; (D) ACCESUL NEAUTORIZAT LA ALTELE DATE DE ÎNREGISTRARE SAU ALTERAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ; ȘI (E) ORICE ALT MATERIE LEGATĂ DE INCAPABILITATEA DE A UTILIZA SITE-UL, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DIN FURNIZORII NOSTRI PĂRȚI ȘI / SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI / SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI APLICA PENTRU PRIN WEBSITE. ACESTA LIMITARE SE APLICĂ TOATE CAUZELE DE ACȚIUNE, ÎN AGREGAT, INCLUSIV, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI, NEGLIGENȚEI, RESPONSABILITĂȚII STRICTE, MISREPRESENTĂRILOR ȘI ORICE ȘI ALTOR ALTURILOR. VOI ELIBERAȚI PRIN ACEST, ȘI TOȚI FURNIZORII PĂRȚII TERȚE DIN ORICE OBLIGAȚII, RESPONSABILITĂȚI ȘI RECLAMĂRI ÎN EXCESUL LIMITĂRII DECLARAȚI AICI. DACĂ LEGEA APLICABILĂ NU PERMITE ACEASTA LIMITARE, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ MAXIMĂ ÎN VEDERE ÎN VEDEREA DOMNULUI ȘI TOATE CIRCUMSTANȚELE VA FI DE CINTE SUTE Dolari (500.00 USD). NEGAREA DAUNELOR SEMNATE DE MAI SUS este un element fundamental al bazei afacerii între voi și noi. INCAPABILITATEA DE A UTILIZA SITE-UL, SERVICIILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE PENTRU TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DIN FURNIZORII NOSTRI PĂRȚI ȘI / SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI / SAU SERVICII PE CARE S-O PUTEȚI APLICA PENTRU PENTRU SITE-UL WEB NU AR FI FURNIZATE VOI FĂRĂ ASTE LIMITĂRI.

DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne țineți pe noi, părinții noștri, filialele și afiliații noștri, și fiecare dintre membrii lor respectivi, ofițeri, directori, angajați, agenți, co-branderi și / sau alți parteneri, inofensivi pentru și împotriva oricăror pretenții, cheltuieli ( inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daune, procese, costuri, cereri și / sau hotărâri judecătorești, făcute de orice terță parte din sau care decurg din: (a) utilizarea de către dvs. a site-ului web, a serviciilor sau a conținutului; (b) încălcarea dvs. de către Acord; și / sau (c) încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi ale altei persoane și / sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul nostru și în beneficiul fiecăruia dintre părinții, filialele și / sau afiliații noștri și al fiecăruia dintre ofițerii, directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și / sau avocații lor. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să afirme și să aplice aceste prevederi direct împotriva dumneavoastră în nume propriu.

SITE-URI DE PĂRȚI TERȚE

Site-ul web vă poate oferi link-uri către și / sau vă poate referi la alte site-uri web și / sau resurse, inclusiv, dar fără a se limita la, cele deținute și operate de furnizori terți. Deoarece nu avem niciun control asupra unor astfel de site-uri web și / sau resurse ale unor terțe părți, prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri terțe și / sau resurse. În plus, nu susținem și nu suntem responsabili sau răspunzători pentru niciun fel de termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și / sau alte materiale de pe sau disponibile de pe astfel de site-uri web sau resurse ale unor terți sau pentru orice daune și / sau pierderile care decurg din acestea.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE / INFORMAȚII PENTRU VISITOR

Utilizarea site-ului web și a tuturor comentariilor, feedback-ului, informațiilor, datelor de înregistrare și / sau materialelor pe care le trimiteți prin intermediul sau în asociere cu site-ul web sunt supuse politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea site-ului web, precum și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs., în conformitate cu termenii politicii noastre de confidențialitate și cu legile aplicabile privind protecția datelor.

AVERTISMENT LEGAL

Orice încercare a oricărei persoane, indiferent dacă este sau nu clientul nostru, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și / sau interfera în alt mod cu funcționarea site-ului web, reprezintă o încălcare a dreptului penal și civil și vom urmări cu sârguință toate remedierile în această privință împotriva oricărei persoane sau entități care a comis o infracțiune în măsura permisă de lege și în echitate.

ALEGEREA LEGII ȘI SEDIULUI

Prezentul acord va fi guvernat și interpretat din toate punctele de vedere în conformitate cu legile Regatului Unit. Părțile vor încerca, cu bună-credință, să negocieze o soluționare a oricărei cereri sau litigii între ele care rezultă din sau în legătură cu prezentul acord. În cazul în care părțile nu reușesc să cadă de acord asupra condițiilor de soluționare, părțile vor supune litigiul exclusiv procedurilor de arbitraj confidențiale de către un arbitru unic în conformitate cu normele CPI din Londra a căror decizie va fi definitivă și obligatorie. Nici unei părți nu i se va permite să depună o cerere la instanța sa locală de domiciliu sau la orice alt forum.

Addendum pentru protecția datelor

Acest Addendum pentru Protecția Datelor („Addendum”) face parte din Termenii și condițiile noastre („Acordul principal”).

Termenii utilizați în acest addendum vor avea semnificațiile stabilite în acest addendum. Termenii cu majuscule care nu sunt definiți altfel în acest document vor avea semnificația care le este dată în acord. Cu excepția celor modificate mai jos, termenii acordului vor rămâne în vigoare și efect. Având în vedere obligațiile reciproce stabilite aici, părțile sunt de acord că termenii și condițiile stabilite mai jos vor fi adăugate ca un addendum la acord. Cu excepția cazului în care contextul impune altfel, referințele din acest Addendum la Acord se referă la Acord, astfel cum a fost modificat de, și inclusiv, prin acest Addendum.

  1. Definiții

1.1 În acest act adițional, următorii termeni vor avea semnificațiile prezentate mai jos, iar termenii înrudiți vor fi interpretați în consecință:

1.1.1 „Legi aplicabile” înseamnă (a) legislația Uniunii Europene sau a statelor membre cu privire la orice date cu caracter personal pentru care persoana vizată este supusă legilor UE privind protecția datelor; și (b) orice altă lege aplicabilă cu privire la orice date cu caracter personal care face obiectul oricăror alte legi privind protecția datelor;

1.1.2 „Operator” înseamnă entitatea care determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal.

1.1.3 „Legile privind protecția datelor” înseamnă legile UE privind protecția datelor și, în măsura în care este aplicabil, legile privind protecția datelor sau confidențialitatea oricărei alte țări;

1.1.4 „Legile UE privind protecția datelor” înseamnă Directiva UE 95/46 / CE, astfel cum a fost transpusă în legislația internă a fiecărui stat membru și astfel cum a fost modificată, înlocuită sau înlocuită din când în când, inclusiv prin GDPR și legile care pun în aplicare sau completează GDPR ;

1.1.5 „GDPR” înseamnă Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor generale;

1.2 Termenii, „Persoană vizată”, „Stat membru”, „Date cu caracter personal”, „Încălcarea datelor cu caracter personal” și „Prelucrare” vor avea același sens ca în GDPR, iar termenii lor înrudiți vor fi interpretați în consecință.

 2. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

2.1 vom:

2.1.1 să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor în prelucrarea datelor cu caracter personal;

2.1.2 reprezintă și garantează că:

2.1.2.1 are toate permisiunile și acordurile necesare de la persoanele vizate relevante în numele nostru în conformitate cu legile aplicabile pentru a ne permite în mod legal să colectăm, să prelucrăm și să partajăm date cu caracter personal prin intermediul serviciilor în scopurile prevăzute de acord, inclusiv din acest act adițional.

2.1.2.2 va pune la dispoziție în orice moment un mecanism pentru obținerea unui astfel de consimțământ de la persoanele vizate și un mecanism pentru ca persoanele vizate să retragă un astfel de consimțământ, totul în conformitate cu legile aplicabile.

2.1.2.3 va păstra o evidență și va notifica orice consimțământ și retragerea consimțământului persoanelor vizate în conformitate cu legile aplicabile.

2.1.2.4 trebuie să posteze, să mențină și să respecte o politică de confidențialitate publică.

2.1.2.5 recunoaște să nu furnizeze Serviciile copiilor sub vârsta de optsprezece ani (18).

 3. Securitate

3.1 Ținând cont de stadiul tehnicii, de costurile implementării și de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul de a varia probabilitatea și severitatea drepturilor și libertăților persoanelor fizice, vom implementa tehnici și măsuri organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat acestui risc, inclusiv, după caz, măsurile menționate la articolul 32 alineatul (1) din GDPR.

3.2 În evaluarea nivelului adecvat de securitate, vom lua în considerare în special riscurile prezentate de prelucrare, în special în urma unei încălcări a datelor cu caracter personal.

 4. Subprocesare

4.1 Fiecare utilizator al site-ului web ne autorizează să numim (și să permitem fiecărui subprocesor desemnat în conformitate cu această secțiune să numească) subprocesori în conformitate cu această secțiune și orice restricții din acord.

4.2 În ceea ce privește fiecare subprocesor desemnat de noi, ne vom asigura că acordul dintre noi și subprocesor este guvernat de un contract scris care include condiții care oferă cel puțin același nivel de protecție pentru datele cu caracter personal ca cele prevăzute în prezentul addendum și să îndeplinească cerințele articolului 28 alineatul (3) din GDPR;

 5. Drepturile persoanei vizate Ținând seama de natura prelucrării, vom asista ori de câte ori este posibil, pentru a răspunde solicitărilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate în temeiul legilor privind protecția datelor.

 6. Încălcarea datelor cu caracter personal

6.1 Vom informa imediat persoana vizată fără întârziere nejustificată, după ce am luat cunoștință de o încălcare a datelor cu caracter personal care afectează datele personale ale persoanei vizate, pentru a informa persoanele vizate cu privire la încălcarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legile privind protecția datelor. De asemenea, vom ajuta la investigarea, atenuarea și remedierea fiecărei astfel de încălcări a datelor cu caracter personal.

 7. Termeni generali

7.1 Părțile la acest act adițional se supun alegerii jurisdicției stipulate în acord cu privire la orice litigii sau reclamații care apar oricum în temeiul acestui act adițional, inclusiv litigiile privind existența, validitatea sau încetarea acestuia sau consecințele nulității acestuia; și acest act adițional și toate obligațiile necontractuale sau de altă natură care decurg din sau în legătură cu acesta sunt guvernate de legile țării sau teritoriului stipulate în acest scop în acord.

7.2 În cazul în care o prevedere a acestui act adițional este invalidă sau imposibilă, restul acestui act adițional va rămâne valabilă și în vigoare. Dispoziția invalidă sau neexecutabilă va fi (i) modificată după cum este necesar pentru a asigura validitatea și aplicabilitatea acesteia, păstrând în același timp intențiile părților cât mai aproape posibil sau, dacă acest lucru nu este posibil, (ii) interpretat într-un mod ca și când invalidul sau o parte inexecutabilă nu fusese niciodată conținută în ea.

DREPT CARE, acest act adițional este încheiat și devine o parte obligatorie a acordului cu efect de la data stabilită mai sus.