Politica de Confidențialitate

1. Introducere

Următoarea declarație stabilește detaliile politicii de confidențialitate adoptate de Algo affiliates ( „us","we"Sau"al nostru”) în legătură cu produsele și serviciile noastre („Servicii„) și/sau site-ul web („website”). Confidențialitatea dumneavoastră și integritatea oricăror informații pe care le furnizați sunt importante pentru noi pentru furnizarea Serviciilor noastre și/sau pentru funcționarea Site-ului.

Serviciile noastre și/sau site-ul web pot fi conectate la site-urile și/sau serviciile altor terți. Nu suntem responsabili în niciun fel pentru practicile de confidențialitate de pe site-urile și/sau serviciile altor terți și vă sugerăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestor terți înainte de a le utiliza. 

Orice informație stocată și/sau obținută de noi în legătură cu serviciile noastre este tratată ca fiind confidențială. Toate informațiile sunt stocate în condiții de siguranță și sunt accesate daor de către personal autorizat. Implementăm și menținem măsuri tehnice, de securitate și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal (așa cum sunt definite mai jos) împotriva prelucrării și utilizării neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderii, distrugerii, deteriorării, furtului sau divulgării accidentale.

2. Site web; vizitatori și utilizatori

2.1 General

Următoarele secțiuni se referă la specificul fiecăruia dintre următoarele grupuri de la care se colectează date cu caracter personal: Vizitatorii site-ului web („Vizitatori”) și/sau utilizatori (“Utilizatori”) și/sau parteneri de afaceri (de exemplu, afiliați, agenți de publicitate, editori, agenții de publicitate și/sau platforme etc.) ai Serviciilor noastre (în mod colectiv „parteneri”). În sensul acestei Politici, Datele cu Caracter Personal vor însemna și pot cuprinde: adresa IP, numele și prenumele, adresa poștală și/sau e-mail, numărul de telefon, interesul pentru produse și servicii, informații despre clienți potențiali, precum și informații despre tip a relației care există între noi și Vizitatori, Utilizatori și/sau Parteneri care va avea semnificația atribuită acestor termeni în regulamentul aplicabil privind protecția datelor și/sau în lege.

2.2 Colectare și utilizare

Prin vizitarea site-ul web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea datelor dvs. personale, în conformitate cu prezentul document. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile stabilite prin prezentul document, vă rugăm să nu vizitați site-ul web. În cazul în care legislația aplicabilă o cere, vom solicita consimțământul dvs. explicit pentru a prelucra datele cu caracter personal colectate pe site-ul web sau oferite voluntar de dvs. Vă rugăm să rețineți că orice tip de consimțământ va fi în întregime voluntar. Cu toate acestea, dacă nu acordați consimțământul solicitat pentru prelucrarea datelor dvs. personale, este posibil ca utilizarea site-ului web să nu fie posibilă. Este posibil să colectăm, să înregistrăm și să analizăm informații despre vizitatorii site-ului web. Este posibil să înregistrăm adresa dumneavoastră IP și să folosim module cookie (a se vedea: Politica privind modulele cookie de mai jos). Putem adăuga informații colectate prin activitatea de vizualizare a paginii. În plus, putem colecta și procesa orice Date cu caracter personal pe care ne oferiți și/sau le puneți la dispoziție voluntar în formularele site-ului nostru, cum ar fi atunci când vă abonați sau vă înscrieți la Serviciile noastre și/sau pentru a primi informații. Colectăm date despre vizitele pe site, inclusiv numărul de vizitatori și vizite, date de localizare geografică, durata de timp petrecută pe site, paginile pe care s-a făcut clic sau unde au venit vizitatorii. În sensul acestei Politici, Vizitator înseamnă orice persoană care vizitează Site-ul Web și examinează orice conținut al acestuia; Utilizator înseamnă orice Vizitator al Site-ului Web care primește Servicii și/sau furnizează în mod activ date (de exemplu, prin formulare, proces de înregistrare sau alte metode).

2.3 Scopul procesării datelor personale

Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a opera, îmbunătăți, înțelege și personaliza site-ul nostru și/sau serviciile noastre. De exemplu, folosim următoarele date cu caracter personal pentru a utiliza datele dvs. augmentate cu date din operațiunile noastre pentru a îmbunătăți acuratețea serviciilor noastre; pentru a comunica despre servicii cu dvs.; pentru a vă contacta cu privire la anunțuri, actualizări sau oferte ale serviciilor; pentru a vă oferi suport și asistență pentru servicii; pentru a ne îndeplini sau respecta obligațiile contractuale sau legale față de partenerii noștri; pentru a colabora, coopera și lucra în alt mod cu partenerii, vânzătorii și furnizorii noștri de servicii; pentru a partaja date cu caracter personal cu partenerii, vânzătorii și furnizorii noștri de servicii, care pot furniza servicii în numele nostru (de ex, prin API și/sau alte mijloace electronice și digitale); pentru a pune în aplicare condițiile noastre de utilizare și/sau politicile noastre; în plus, putem comunica cu dvs. prin mijloacele pe care ni le-ați furnizat pentru a face acest lucru.

Nu vom prelucra datele cu caracter personal dacă nu există un temei legal pentru o astfel de prelucrare. 

Următoarea listă prezintă scopurile pentru care putem prelucra datele cu caracter personal despre dvs. și temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare:

Scop Bază legală
Pentru a vă înregistra ca titular de cont pentru servicii

Vom prelucra datele dvs. personale pentru a vă permite să vă înregistrați și să deschideți un cont. 

 • Consimțământul dumneavoastră; Prelucrarea este necesară pentru oferirea serviciilor sau derularea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract.
Pentru a ne permite să vă furnizăm și să utilizați serviciile noastre

Ori de câte ori dvs. sau partenerii noștri solicitați/soliciră utilizarea serviciile noastre, vom prelucra datele cu caracter personal necesare pentru a îndeplini aceste solicitări. 

 • Prelucrarea este necesară pentru oferirea serviciilor sau derularea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract.
Pentru a vă contacta în scopul îndeplinirii cerințelor operaționale

În anumite situații, vă vom contacta pentru a vă informa cu privire la anumite aspecte operaționale; de exemplu, în cazul în care un anumit aspect al serviciilor noastre se modifică. În aceste situații, va trebui să folosim datele cu caracter personal despre dvs. în mod corespunzător 

 • Prelucrarea este necesară pentru oferirea serviciilor sau derularea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract.
Pentru a răspunde la întrebările, solicitările și/sau reclamațiile dumneavoastră și pentru a vă oferi servicii de asistență.

Prelucrarea datelor cu caracter personal despre dvs. este necesară pentru a răspunde la întrebările referitoare la serviciile noastre și, în general, pentru a furniza servicii de asistență. 

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către un terț (inclusiv de partenerii noștri).
Pentru a vă furniza servicii, materiale publicitare și de marketing personalizate

Pentru a spori și îmbunătăți experiența dvs. de utilizator și/sau utilizare a serviciilor noastre și pentru a vă oferi oferte, produse și servicii noi și suplimentare (fie ale noastre, fie ale unor terți, inclusiv ale partenerilor noștri). Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a ajusta materialele care vă sunt prezentate în funcție de preferințele, comportamentul, caracteristicile și interesele dvs.; aceste materiale pot fi ale noastre sau ale unor terți (inclusiv ale partenerilor noștri). În acest scop, folosim tehnici de analiză automată a datelor cu caracter personal, inclusiv profilare.

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către un terț (inclusiv de partenerii noștri).
Pentru a ne îmbunătăți serviciile, precum și pentru a oferi altele noi

Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru a ne îmbunătăți serviciile, precum și pentru a vă oferi altele noi; o astfel de prelucrare va include, printre altele, o analiză a utilizărilor anterioare ale serviciilor noastre de către dumneavoastră, orice comentarii și reclamații primite cu privire la serviciile noastre, precum și orice erori și defecțiuni. 

 • Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră și este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț (inclusiv de partenerii noștri).
În scopul de a vă trimite materiale publicitare și de marketing

În măsura în care sunteți de acord să primiți materiale publicitare și de marketing din partea noastră, vă vom trimite, prin intermediul mijloacelor de comunicare la care ați consimțit, materiale publicitare și de marketing referitoare la serviciile noastre, fie curente sau viitoare, fie similare cu serviciile noastre și fie diferite și/sau produse și servicii ale unor terți (inclusiv serviciile partenerilor noștri).

Prin prezenta se clarifică faptul că, dacă vă retrageți consimțământul prin contactarea noastră, acest lucru nu va determina neapărat ștergerea detaliilor dvs. deținute de terți (inclusiv de partenerii noștri).

 • Consimțământul dvs.
Pentru a analiza eficacitatea oricărei campanii de marketing și publicitate   
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către un terț (inclusiv de partenerii noștri).
Pentru a realiza și menține diverse activități de sprijinire a ofertei și furnizării serviciilor noastre

Astfel de activități includ funcții de back-office, activități de dezvoltare a afacerilor, funcționalitate tehnică și securitate, luarea deciziilor strategice, mecanisme de supraveghere etc.

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către un terț (inclusiv de partenerii noștri).
Pentru a efectua analize, inclusiv analize statistice

Utilizăm diverse măsuri analitice (inclusiv cele statistice) pentru a lua decizii în diverse domenii, inclusiv pentru a îmbunătăți produsele și serviciile existente și pentru a introduce și dezvolta altele noi.

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime pe care le urmărim.
Pentru a ne proteja și a terților (inclusiv partenerii noștri) interese, drepturi și bunuri, inclusiv inițierea sau exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție

Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a proteja interesele, drepturile și bunurile noastre și ale unor terți (inclusiv ale partenerilor noștri), în conformitate cu orice lege, regulament și acord, inclusiv cu oricare dintre termenele și condițiile și politicile noastre. 

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către un terț (inclusiv de partenerii noștri).

2.4 Partajarea datelor cu caracter pesonal:

Putem, de asemenea, să împărtășim astfel de informații cu furnizorii de servicii, partenerii și/sau contractanții pentru a furniza un serviciu sau o tranzacție solicitată sau pentru a analiza comportamentul vizitatorului și/sau al utilizatorului pe site-ul web și/sau pe site-urile web ale partenerilor.

Pentru vizitatorul și/sau utilizatorul cu conturi situate în Regiunea Europeană de Date, toate prelucrările datelor cu caracter personal sunt efectuate în conformitate cu drepturile și reglementările privind confidențialitatea în conformitate cu GDPR (așa cum este definit mai jos) și/sau cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor (așa cum sunt definite mai jos).

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către o țară terță (adică jurisdicții din afara Spațiului Economic European („SEEsau către organizații internaționale. În astfel de situații, vom depune eforturi rezonabile și adecvate pentru a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal și pentru a asigura disponibilitatea drepturilor executorii ale persoanelor vizate și căilor de atac juridice eficiente pentru persoanele vizate. 

Garanțiile și protecția vor fi disponibile în cazul în care sunt îndeplinite oricare dintre următoarele condiții:

 1. (a) Transferul se face către o țară terță sau o organizație internațională despre care Comisia UE a decis că asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal care le sunt transferate în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) din GDPR (astfel cum este definit mai jos);
 2. (b) Transferul este în conformitate cu un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic și executoriu între autorități sau organisme publice în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (a) din GDPR (astfel cum este definit mai jos);
 3. (c) Sau transferul este în conformitate cu clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia UE în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (c) din GDPR (astfel cum este definit mai jos).

Ne puteți solicita furnizarea detaliilor privind garanțiile utilizate de către noi pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal care sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, trimițând un e-mail la adresa de e-mail de mai jos.

3. Parteneri

3.1 General

Pentru a furniza serviciile noastre și pentru a colabora cu partenerii noștri, este posibil să colectăm sau să obținem anumite tipuri de date de la aceștia. Partenerii pot încărca, transmite, importa, posta sau prelucra date anonime despre utilizatorii, vizitatorii și/sau clienții lor („DateÎn timpul utilizării serviciilor noastre de către un partener, acesta ne poate furniza informațiile sale și/sau ale utilizatorilor, vizitatorilor și/sau clienților săi prin intermediul API și/sau prin alte mijloace electronice și digitale. Partenerul nu va utiliza și nu va ajuta sau permite cu bună știință unui terț să (i) utilizeze serviciile pentru a colecta sau stoca informații de identificare personală (informații care pot identifica o persoană); (ii) ne transmită date de identificare personală care ar putea fi utilizate sau recunoscute ca informații de identificare personală ale clienților săi. Aceste informații sunt utilizate de noi pentru a identifica partenerul și/sau utilizatorii, vizitatorii și/sau clienții acestuia și pentru a furniza serviciile noastre, asistență, corespondență, acțiuni de vânzări și marketing, facturare (dacă este necesar sau aplicabil) și pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale cu partenerul respectiv. În plus, vom avea acces la informațiile referitoare la utilizatorii, vizitatorii și/sau clienții partenerului numai după ce acestea au fost pseudonimizate de către partener, cu excepția cazului în care este necesar și autorizat altfel prin consimțământul explicit al utilizatorilor, vizitatorilor și/sau clienților respectivi, sau prin lege și/sau autoritate legală. 

Partenerul certifică faptul că: (i) Serviciul nu funcționează ca un serviciu de arhivare sau de stocare a fișierelor și nu suntem obligați să stocăm sau să facem o copie de rezervă a datelor pe care partenerul le încarcă, le importă sau le postează la noi sau le generează în alt mod în timpul utilizării serviciului; (ii) este singurul responsabil pentru copia de rezervă a datelor; și (iii) va pierde accesul la orice date care au fost șterse la discreția noastră exclusivă sau așa cum este cerut de lege și/sau de orice autoritate legală. 

Partenerul înțelege și recunoaște faptul că Internetul și comunicațiile prin intermediul acestuia pot fi nesigure și faptul că orice conectare la acesta oferă posibilitatea accesului neautorizat la sistemele informatice, la rețele și la toate datele stocate în cadrul acestuia. Este posibil ca informațiile și datele transmise prin Internet (inclusiv, dar fără limitare, datele) sau stocate pe orice echipament prin care sunt transmise informațiile de pe Internet să nu rămână confidențiale și nu oferim nicio asigurare sau garanție privind confidențialitatea, securitatea, autenticitatea, lipsa de corupere sau distrugere a acestor informații. Utilizarea oricăror informații transmise sau obținute prin intermediul Internetului se face pe riscul partenerului, iar noi nu vom fi răspunzători pentru nicio consecință negativă sau pierdere de orice natură rezultată din utilizarea Internetului.

3.2 Procesarea datelor cu caracter personal

Ne bazăm pe consimțământul partenerului de a prelucra datele personale și/sau pe declarațiile partenerului, conform căreia acesta a obținut consimțământul necesar de la utilizatorii, vizitatorii și/sau clienții săi. Uneori, putem prelucra date cu caracter personal atunci când este necesar să facem acest lucru pentru a îndeplini o obligație contractuală cu dumneavoastră în calitate de partener sau atunci când este acest lucru este necesar pe baza legii.

De asemenea, putem prelucra date cu caracter personal atunci când acest lucru este în interesul nostru sau al partenerilor noștri și când aceste interese nu sunt anulate de drepturile de protecție a datelor persoanei (care pot varia în funcție de jurisdicția unei persoane). 

Partenerul recunoaște și este de acord că datele care ne vor fi furnizate pot conține informații de identificare personală sau date cu caracter personal, așa cum sunt definite de legile aplicabile care reglementează utilizarea datelor referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile care locuiesc în UE și/sau în statul California din Statele Unite, inclusiv de legile Uniunii Europene („EU”), Legea privind protejarea datelor din 1998, Regulamentul general al UE privind protecția datelor („GDPRGDPR”) și Legea privind protecția consumatorilor din California, în vigoare de la 1 ianuarie 2020, așa cum fiecare dintre aceste legi este modificată sau înlocuită din când în când, precum și orice alte legi străine sau naționale în măsura în care acestea sunt aplicabile datelor personale sau identificabile personal pe care le încărcați, transmiteți, publicați sau procesați în timpul utilizării Serviciului („Legile și reglementările privind protecția datelor").

Partenerul ne acordă prin prezenta un drept și o licență neexclusivă de a primi, prelua, accesa, utiliza, reproduce, afișa, copia, transmite, procesa și stoca (colectiv, „Proces„Procesare”) datele pentru a furniza serviciile. Este posibil să redactăm, anonimizăm și/sau să agregăm datele cu conținutul și datele de la alți parteneri ai noștri sau colectate de noi în conformitate cu această politică („Agregări de date”) în scopuri care includ, fără limitare, dezvoltarea și comercializarea produselor și serviciilor și inițiative de îmbunătățire a calității. Vom redacta sau anonimiza datele în așa fel încât să nu divulgăm nicio Informație confidențială (așa cum este definită mai jos) sau informații de identificare personală. Toate agregările de date vor fi proprietatea unică și exclusivă a noastră.

Partenerul declară și garantează următoarele: (i) a obținut în mod legal orice informații de identificare personală sau date cu caracter personal în conformitate cu toate legile și regulamentele aplicabile și relevante privind protecția datelor; (ii) a dezvăluit în mod corespunzător utilizatorilor, vizitatorilor și/sau clienților modul în care informațiile de identificare personală sau datele cu caracter personal vor fi utilizate, prelucrate, stocate și/sau partajate în conformitate cu toate legile și regulamentele aplicabile și relevante privind protecția datelor; (iii) este responsabil pentru onorarea oricăror solicitări din partea utilizatorilor, vizitatorilor și/sau clienților referitoare la colectarea, utilizarea și stocarea informațiilor de identificare personală sau a datelor cu caracter personal, așa cum prevăd toate legile și regulamentele privind protecția datelor aplicabile și relevante; (iv) deține sau a dobândit dreptul la toate drepturile de proprietate intelectuală care subzistă în date și are dreptul de a ne oferi licența prin prezentul document pentru date; și (ii) datele nu încalcă niciun brevet, drept de autor, marcă comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală, de proprietate sau de confidențialitate ale unui terț Partenerul va rămâne singurul responsabil și răspunzător pentru date, inclusiv, fără limitare, pentru utilizarea și încrederea noastră în aceste date, și ne exonerează în mod expres de orice responsabilitate care rezultă din astfel de activități.

3.3 Controlor / Procesator

Putem prelucra datele cu caracter personal atât în calitate de procesator, cât și/sau de controlor, așa cum sunt definite în GDPR și/sau în legile și regulamentul privind protecția datelor

 • Pentru datele vizitatorului și/sau ale utilizatorului, furnizate de către vizitator și/sau utilizator către noi, vom avea calitate de operator, în conformitate cu GDPR și/sau legile și regulamentele privind protecția datelor. 
 • Pentru datele partenerului și/sau datele utilizatorilor, vizitatorilor și/sau clienților partenerului, furnizate de către partener către noi, vom avea calitate de procesator în conformitate cu GDPR și/sau cu legile și regulamentele privind protecția datelor. 

Toate datele colectate de noi vor fi stocate în facilități de găzduire securizate. Întreaga găzduire este realizată în conformitate cu cele mai înalte norme de securitate. Contractul pe care îl încheiem cu astfel de furnizori de găzduire asigură faptul că toată găzduirea este efectuată în conformitate cu cele mai înalte reglementări de securitate.

Am adoptat măsuri rezonabile de protecție fizică, tehnică și organizatorică împotriva distrugerii accidentale, neautorizate sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului, utilizării sau prelucrării datelor partenerului și/sau a datelor partenerului și/sau a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră. Vom notifica prompt partenerul în cazul oricărui acces neautorizat cunoscut la datele partenerului și/sau la datele partenerului și ale utilizatorilor, vizitatorilor și/sau clienților acestuia și/sau la datele cu caracter personal.

3.4 XNUMX Protecția datelor terților.

În măsura în care utilizarea serviciilor (acolo unde este cazul) necesită ca partenerul să prelucreze datele personale ale utilizatorilor, vizitatorilor și/sau clienților săi, ca parte a utilizării platformei unui terț, în sensul GDPR și/sau al legilor și regulamentelor privind protecția datelor, respectiva platformă va avea calitate de controlor, iar partenerul va acționa în calitate de procesator și:

 1. (a) se va conforma și va acționa numai în baza instrucțiunilor primite de la și în numele platformei terțului în ceea ce privește prelucrarea respectivelor date cu caracter personal;
 2. (b) nu va prelucra aceste date cu caracter personal în alte scopuri decât serviciile;
 3. (c) se va asigura că sunt luate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a evita prelucrarea neautorizată sau ilegală a acestor date cu caracter personal și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării acestor date cu caracter personal;
 4. (d) va asigura faptul personalul care are și va avea acces la aceste date cu caracter personal prezintă un grad ridicat de încredere;
 5. (e) nu va pune, prin nicio acțiune sau omisiune, platforma terță și/sau pe noi în situația de a încălca legile privind protecția datelor;
 6. (f) va informa imediat platforma terță și/sau pe noi cu privire la orice încălcare suspectată sau confirmată a protecției datelor sau la prelucrarea neautorizată sau ilegală, pierderea sau distrugerea sau deteriorarea respectivelor date cu caracter personal;
 7. (g) nu va subcontracta unui terț niciuna dintre obligațiile partenerului de a prelucra datele cu caracter personal în numele platformei terțe fără consimțământul prealabil scris al platformei;
 8. (h) nu va prelucra și nu va cauza prelucrarea datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European, cu excepția cazului în care partenerul: (i) a obținut consimțământul scris prealabil al platformei terțe pentru a face acest lucru; și (ii) a îndeplinit toate cerințele platformei terțe pentru a permite ca prelucrarea să aibă loc în afara Spațiului Economic European;
 9. (i) și în măsura în care Partenerul trimite orice comunicare de marketing electronic în numele său și/sau în numele platformei terță parte, asigurați-vă că destinatarul și-a dat consimțământul pentru astfel de comunicări, oferiți posibilitatea de a se dezabona de la astfel de comunicări cu fiecare astfel de comunicare și respectați orice astfel de solicitări de dezabonare.

4. Securitate

Punem în aplicare măsuri administrative, organizatorice și tehnice rezonabile de protecție și măsuri de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, dezvăluirii, distrugerii sau modificării, pierderii accidentale, utilizării necorespunzătoare sau deteriorării. 

Atunci când este necesară și autorizată dezvăluirea datelor către terți, ne asigurăm că acești terți garantează același nivel de protecție a datelor ca și cel oferit de noi și necesită obligații contractuale, astfel încât datele să fie prelucrate exclusiv în conformitate cu prevederile prezentei politici și în scopurile pe care partenerul le-a acceptat în prealabil și cu confidențialitatea și securitatea necesare.

În cazul în care un vizitator, utilizator și/sau partener are motive să considere că interacțiunea sa cu noi nu mai este sigură, acesta trebuie să ne notifice imediat.

Vă rugăm să luați în considerareNu putem garanta că măsurile noastre de securitate vor împiedica „hackerii” terți să obțină informații în mod ilegal. Luăm toate măsurile rezonabile pentru a preveni astfel de breșe de securitate, dar având în vedere resursele infractorilor cibernetici, nu putem garanta că securitatea noastră este sută la sută (100%) rezistentă la breșe. Vizitatorii, utilizatorii și/sau partenerii își asumă riscul unor astfel de breșe în măsura în care acestea pot apărea în ciuda măsurilor noastre rezonabile de securitate.

5. Module cookie

Vă rugăm să consultați noastre Politica de cookie-uri pentru mai multe informații despre tipul de cookie-uri și tehnologiile de urmărire pe care le folosim pe site și de ce și cum să le acceptăm sau să le respingem.

6. Link-uri către alte site-uri web

Vă informăm asupra faptului că, în timp ce vizitează site-ul web, vizitatorii și/sau utilizatorii pot urma link-uri către alte site-uri care nu se află sub controlul sau influența noastră. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau politica de confidențialitate a acestor site-uri. 

Ori de câte ori accesați astfel de site-uri și/sau servicii ale unor terți (inclusiv serviciile partenerilor noștri), vă recomandăm să analizați cu atenție politicile de confidențialitate ale acestora înainte de a utiliza astfel de site-uri și/sau servicii și înainte de a dezvălui orice date cu caracter personal.

7. Păstrare și ștergere

Nu vom păstra datele (inclusiv datele cu caracter personal) mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate sau în conformitate cu legile sau reglementările aplicabile. Pentru datele vizitatorilor și/sau utilizatorilor, vizitatorii și/sau utilizatorii cu un cont activ vor avea, prin urmare, responsabilitatea de a șterge datele atunci când este necesar. Atunci când contul unui vizitator și/sau al unui utilizator este reziliat sau a expirat sau atunci când relația noastră contractuală cu un partener este reziliată, toate datele cu caracter personal aferente colectate prin intermediul site-ului și/sau al serviciilor vor fi șterse, conform cerințelor legislației aplicabile și în conformitate cu nevoile noastre interne și cu interesele noastre legitime.

În cazul în care temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este consimțământul dvs., vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru scopurile pentru care v-ați dat consimțământul, prin trimiterea unei notificări la adresa de e-mail de mai jos. În cazul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, este posibil să nu vă putem furniza o parte sau toate serviciile pe care le-ați solicitat sau în forma în care s-a intenționat să vi le furnizăm, iar dumneavoastră nu veți avea nicio pretenție în acest sens. 

Ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal despre dvs. este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț (inclusiv de partenerii noștri), prelucrarea este condiționată de faptul că aceste interese nu sunt anulate de interesele dvs. sau de drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecția datelor cu caracter personal despre dvs. În orice moment, ne puteți contacta prin trimiterea unei notificări la adresa de e-mail de mai jos, pentru a primi informații cu privire la revizuirea efectuată de către noi, pe baza căreia s-a ajuns la concluzia prin care avem dreptul de a prelucra datele dvs. cu caracter personal, pe motiv că o astfel de prelucrare este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț.

8. Drepturile dvs. în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal. Exercitarea acestor drepturi se va face prin trimiterea unui e-mail prin care se solicită exercitarea dreptului dvs., la adresa de e-mail de mai jos.

8.1 Dreptul la acces

Aveți dreptul de a primi din partea noastră o confirmare cu privire la faptul că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate și, în acest caz, de a avea acces la datele cu caracter personal și la următoarele informații: (1) scopurile prelucrării; (2) categoriile de date cu caracter personal în cauză; (3) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe din afara SEE sau organizații internaționale; (4) dacă este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă; (5) existența dreptului de a solicita sau de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau de a vă opune unei astfel de prelucrări; (6) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; (7) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs., orice informații disponibile în mod rezonabil cu privire la sursa acestora (sub rezerva obligației noastre contractuale față de o astfel de sursă); (8) existența profilării; și (9) în cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară terță din afara SEE sau către o organizație internațională, garanțiile corespunzătoare referitoare la transfer. 

Vom furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării și putem percepe o taxă rezonabilă pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră. În cazul în care faceți cererea prin mijloace electronice și dacă nu solicitați altfel, informațiile vor fi furnizate într-o formă electronică utilizată în mod obișnuit. 

Dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altora și, prin urmare, dacă solicitarea va aduce atingere drepturilor și libertăților altora sau obligației noastre contractuale față de acești terți, este posibil să nu vă îndeplinim cererea sau să o efectuăm într-un mod limitat.

8.2 Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor dvs. personale incorecte. Ținând cont de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete care vă privesc, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

8.3 Dreptul la ștergere

Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; (b) vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare; (c) vă opuneți, în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe interesele legitime urmărite de noi sau de un terț (inclusiv de partenerii noștri) și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare; (d) vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct; (e) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; (f) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul legii.

Acest drept nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: (a) pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în temeiul legii; sau (b) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

8.4 Dreptul de restricționare a prelucrării

Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care se aplică una dintre următoarele: (a) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal; (b) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora; (c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; (d) în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de societate sau de un terț, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; (e) în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profilare în măsura în care acestea sunt legate de un astfel de marketing direct. 

8.5 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date cu caracter personal unui alt operator, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract la care sunteți parte; și (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate. 

În exercitarea dreptului dvs. la portabilitate a datelor, aveți dreptul ca datele dvs. cu caracter personal să fie transmise direct de la noi către o altă entitate, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Exercitarea dreptului dvs. la portabilitatea datelor nu aduce atingere drepturilor dvs. și ale noastre în temeiul dreptului dvs. la ștergere. În plus, dreptul la portabilitatea datelor nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altora.

8.6 Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și care se bazează pe interesele legitime urmărite de noi sau de un terț (inclusiv de partenerii noștri), inclusiv crearea de profiluri pe baza unor astfel de interese legitime; în acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că există motive legitime pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, ceea ce include profilarea, în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct.

8.7 Dreptul de retragere a consimțământului

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pe care ni l-ați acordat în scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. Vă rugăm să rețineți faptul că, în cazul în care vă veți retrage consimțământul, este posibil să nu vă putem furniza unele dintre serviciile noastre.

9. Materiale publicitare și de marketing

Prin prezenta sunteți de acord ca noi să folosim datele dumneavoastră (inclusiv datele cu caracter personal) și detaliile de contact în scopul de a vă furniza materiale publicitare și de marketing legate de activitățile, produsele și/sau serviciile noastre actuale și/sau viitoare. Vă puteți retrage consimțământul prin trimiterea unei notificări scrise la adresa de e-mail de mai jos.

Acceptarea prezentei politici

Considerăm că toți vizitatorii și/sau utilizatorii și/sau partenerii au citit cu atenție această politică și sunt de acord cu conținutul acesteia. În cazul în care există persoane care nu este de acord cu prezenta politică, acea persoană trebuie să se abțină de la utilizarea site-ului și/sau a serviciilor. Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică în funcție de necesități. Încurajăm vizitatorii și/sau utilizatorii și/sau partenerii să verifice frecvent această pagină pentru orice modificări. Recunoașteți și sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. să revizuiți periodic această politică și să luați cunoștință de modificări. Utilizarea în continuare a site-ului web și/sau a serviciilor după orice modificare a acestor condiții implică acceptarea politicii revizuite. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate modificările vor intra în vigoare la data publicării unei astfel de politici actualizate.

11. Obligația noastră legală de a dezvălui datele cu caracter personal

Vom dezvălui datele cu caracter personal ale unui vizitator și/sau utilizator și/sau partener fără permisiunea prealabilă numai atunci când avem motive să considerăm că dezvăluirea acestor informații este necesară pentru a stabili identitatea unei sau mai multor persoane suspectate de încălcarea drepturilor sau a proprietății noastre sau a altor persoane care ar putea fi prejudiciate de activitățile vizitatorului și/sau utilizatorului și/sau partenerului sau a persoanelor care ar putea încălca (în mod deliberat sau nu) aceste drepturi și proprietăți. Avem dreptul de a dezvălui datele cu caracter personal atunci când avem motive întemeiate să considerăm că acest lucru este cerut de lege.

12. Responsabil cu protecția datelor

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor, care este responsabil pentru aspectele legate de confidențialitate și protecția datelor. Acest responsabil cu protecția datelor poate fi contactat la adresa: [e-mail protejat]

V.1

X