POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wstęp

Poniższe oświadczenie zawiera szczegóły polityki prywatności przyjętej przez Algo affiliates ( 'us","we"Lub"podróży po ”) w odniesieniu do naszych produktów i usług („Usługi„) i/lub stronę internetową („Strona internetowa”). Twoja prywatność i integralność wszelkich informacji, które przekazujesz, są dla nas ważne abyśmy mogli świadczyć nasze Usługi i/lub dla działania Strony.

Nasze Usługi i/lub Strona mogą być połączone ze stronami i/lub usługami stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności na stronach i/lub usługach innych podmiotów zewnętrznych i sugerujemy zapoznanie się z politykami prywatności tych podmiotów zewnętrznych przed ich użyciem.  

Wszelkie informacje przechowywane i/lub uzyskiwane przez nas w związku z naszymi Usługami są traktowane jako poufne. Wszystkie informacje są bezpiecznie przechowywane i dostęp do nich ma wyłącznie upoważniony personel. Wdrażamy i utrzymujemy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych (zgodnie z definicją poniżej) przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i wykorzystaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą lub ujawnieniem.

2. Strona, odwiedzający i użytkownicy

2.1 Ogólne

Poniższe sekcje opisują specyfikę każdej z następujących grup, od których gromadzone są Dane Osobowe: Odwiedzający Stronę („Odwiedzający”) i/lub użytkownicy („użytkownicy”) i/lub partnerzy biznesowi (np. podmioty stowarzyszone, reklamodawcy, wydawcy, agencje reklamowe i/lub platformy itp.) naszych Usług (łącznie „Partnerzy”). Na potrzeby niniejszej Polityki Dane Osobowe oznaczają i mogą obejmować: adres IP, imię i nazwisko, adres pocztowy i/lub e-mail, numer telefonu, zainteresowanie produktami i usługami, informacje o potencjalnych klientach, a także informacje o rodzaju relacji istniejącej między nami a Odwiedzającymi, Użytkownikami i/lub Partnerami, które będą miały znaczenie przypisane tym terminom w obowiązujących przepisach o ochronie danych i/lub przepisach prawa.

2.2 Zbieranie i użycie

Odwiedzając Stronę, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych zgodnie z opisem w niniejszym dokumencie. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, nie odwiedzaj Strony. Jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na przetwarzanie Danych osobowych zebranych na Stronie lub dobrowolnie podanych przez Ciebie. Uprzejmie informujemy, że każda zgoda będzie całkowicie dobrowolna. Jeżeli jednak nie wyrazisz żądanej zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, korzystanie z Serwisu może nie być możliwe. Możemy gromadzić, rejestrować i analizować informacje o osobach odwiedzających Stronę. Możemy rejestrować Twój adres IP i używać plików cookie (patrz: Polityka cookies poniżej). Możemy dodawać informacje zebrane w wyniku aktywności odsłon. Ponadto możemy gromadzić i przetwarzać wszelkie Dane Osobowe, które dobrowolnie przekazujesz i/lub udostępniasz nam w formularzach naszej Witryny, na przykład podczas subskrypcji lub rejestracji w naszych Usługach i/lub w celu otrzymywania informacji. Zbieramy dane o wizytach w Witrynie, w tym liczbę Odwiedzających i wizyt, dane geolokalizacyjne, czas spędzony w Witrynie, klikane strony lub miejsca, w których przybyli Odwiedzający. Na potrzeby niniejszej Polityki Odwiedzający oznacza każdą osobę, która odwiedza Witrynę i przegląda dowolną jej zawartość; Użytkownik oznacza każdego Odwiedzającego Serwis, który otrzymuje Usługi i/lub aktywnie udostępnia dane (np. poprzez formularze, proces rejestracji lub inne metody).

2.3 Cel przetwarzania Danych osobowych

Możemy przetwarzać Dane Osobowe w celu obsługi, ulepszania, zrozumienia i personalizacji naszej Strony i/lub Usług. Na przykład wykorzystujemy następujące Dane Osobowe, aby wykorzystywać Twoje dane uzupełnione danymi z naszej działalności w celu poprawy dokładności naszych Usług; komunikować się z Tobą w sprawie Usług; kontaktować się z Tobą w sprawie ogłoszeń o usługach, aktualizacji lub ofert; zapewnić wsparcie i pomoc w zakresie Usług; wypełniać lub przestrzegać zobowiązań umownych lub prawnych wobec naszych Partnerów; współpracować, współdziałać i pracować w inny sposób z naszymi Partnerami, dostawcami i usługodawcami; udostępnianie danych osobowych naszym partnerom, dostawcom i usługodawcom, którzy mogą świadczyć usługi w naszym imieniu (np. za pośrednictwem interfejsu API i/lub innych środków elektronicznych i cyfrowych); egzekwować nasze Warunki użytkowania i/lub nasze Zasady; ponadto możemy komunikować się z Tobą za pomocą środków, które nam w tym celu udostępniłeś.

Nie będziemy przetwarzać Danych Osobowych, chyba że istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania.  

Poniższa lista przedstawia cele, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, oraz podstawę prawną takiego przetwarzania:

Cel Podstawy prawne

W celu zarejestrowania się jako posiadacz konta w Usługach

Będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu umożliwienia Ci rejestracji i założenia konta.  

 • Twoja zgoda; Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Usług lub umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

W celu umożliwienia nam świadczenia naszych Usług oraz abyś mógł z nich korzystać

Za każdym razem, gdy Ty lub nasi Partnerzy poprosicie o skorzystanie z naszych Usług, będziemy przetwarzać Dane Osobowe wymagane przez nas do realizacji takich żądań.  

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Usług lub umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

W celu skontaktowania się z Tobą, w celu spełnienia wymagań operacyjnych

W niektórych okolicznościach skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o pewnych sprawach operacyjnych; na przykład, gdy zmienia się pewien aspekt naszych Usług. W takich okolicznościach będziemy musieli odpowiednio wykorzystywać Twoje dane osobowe.  

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Usług lub umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Aby odpowiadać na Twoje zapytania, prośby i/lub skargi oraz świadczyć usługi wsparcia

Przetwarzanie Danych Osobowych jest wymagane w celu udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące naszych Usług oraz ogólnie w celu świadczenia usług wsparcia.  

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (w tym naszych Partnerów).
   

W celu dostarczania Ci dostosowanych Usług, materiałów reklamowych i marketingowych

W celu ulepszenia doświadczenia użytkownika i/lub korzystania z naszych Usług oraz w celu oferowania dodatkowych i nowych ofert, produktów i usług (naszych lub stron trzecich, w tym naszych Partnerów), przetwarzamy Dane osobowe w celu dostosowania prezentowanych Ci materiałów do Twoich preferencji, zachowań, cech i zainteresowań; materiały te mogą być nasze lub stron trzecich (w tym naszych Partnerów). W tym celu stosujemy techniki automatycznej analizy Danych Osobowych, w tym profilowanie.

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (w tym naszych Partnerów).

W celu ulepszenia naszych Usług, jak i zaoferowania nowych

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu ulepszania naszych Usług, a także w celu oferowania nowych; takie przetwarzanie będzie obejmowało między innymi analizę Twojego wcześniejszego korzystania z naszych Usług, wszelkich uwag i skarg otrzymanych w odniesieniu do naszych Usług, a także wszelkich błędów i awarii.  

 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody i jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (w tym naszych Partnerów).

W celu przesyłania Ci materiałów reklamowych i marketingowych

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas materiałów badawczych i marketingowych, prześlemy Ci je przy pomocy środków komunikacji, materiały reklamowe i marketingowe dotyczące naszych usług, obecnie lub w przyszłości, uwzględnione w naszych usługach oraz inne i/lub produkty i usługi stron internetowych (w tym usługi naszych Partnerów).

Niniejszym wyjaśniamy, że wycofanie zgody poprzez kontakt z nami niekoniecznie spowoduje usunięcie Twoich danych będących w posiadaniu podmiotów trzecich (w tym naszych Partnerów).

 • Twoja zgoda
W celu analizy skuteczności wszelkich kampanii marketingowych i reklamowych  
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (w tym naszych Partnerów).

W celu wykonywania i utrzymywania różnych czynności wspierających oferowanie i świadczenie naszych Usług

Takie działania obejmują funkcje back-office, działania związane z rozwojem biznesu, funkcjonalność techniczną i bezpieczeństwo, podejmowanie decyzji strategicznych, mechanizmy nadzoru itp.

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (w tym naszych Partnerów).

W celu wykonywania analiz, w tym analiz statystycznych

Korzystamy z różnych środków analitycznych (w tym statystycznych) w celu podejmowania decyzji w różnych kwestiach, w tym ulepszania istniejących produktów i usług oraz wprowadzania i rozwijania nowych.

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas.
   

W celu ochrony naszych i osób trzecich (w tym naszych Partnerów) interesów, praw i aktywów, w tym wszczynania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony interesów, praw i aktywów naszych i stron trzecich (w tym naszych Partnerów), zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, regulacjami i umowami, w tym dowolnymi naszymi warunkami i zasadami.  

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (w tym naszych Partnerów).

2.4 Udostępnianie danych osobowych

Możemy również udostępniać takie informacje usługodawcom, Partnerom i/lub wykonawcom w celu świadczenia żądanej usługi lub transakcji lub w celu analizy zachowania Odwiedzającego i/lub Użytkownika w Serwisie i/lub na stronach internetowych Partnerów.

W przypadku Odwiedzającego i/lub Użytkownika posiadającego konta znajdujące się w Europejskim Regionie Danych, wszelkie przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z prawami i regulacjami dotyczącymi prywatności zgodnie z RODO (zgodnie z definicją poniżej) i/lub obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych (zgodnie z definicją poniżej).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do kraju trzeciego (tj. jurysdykcji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) lub do organizacji międzynarodowych. W takich okolicznościach podejmiemy odpowiednie uzasadnione starania w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych na Twój temat i zapewnienia, że dostępne są egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, oraz skuteczne środki prawne dla osób, których dane dotyczą. 

Te zabezpieczenia i ochrona będą dostępne, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z poniższych warunków:

 1. (a) Przekazanie odbywa się do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, co do których Komisja Europejska uznała, że zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych im zgodnie z art. 45 ust.3 RODO (zgodnie z definicją poniżej);
 2. (b) przekazanie jest zgodne z prawnie wiążącym i wykonalnym instrumentem między organami lub podmiotami publicznymi zgodnie z art.46 ust.2 lit.a) RODO (zgodnie z definicją poniżej);
 3. (c) lubprzekazanie odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską zgodnie z art.46 ust.2 lit.c) RODO (zgodnie z definicją poniżej). 

Możesz zażądać od nas szczegółowych informacji dotyczących stosowanych przez nas zabezpieczeń w celu ochrony Danych Osobowych na Twój temat, które są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres e-mail.

3. Partnerzy

3.1 Ogólne

W celu świadczenia naszych Usług oraz współpracy z naszymi Partnerami możemy zbierać lub uzyskiwać od nich określone rodzaje danych. Partnerzy mogą przesyłać, przekazywać, importować, publikować lub przetwarzać zanonimizowane dane dotyczące swoich użytkowników, gości i/lub klientów („Dane”). Podczas korzystania przez Partnera z naszych Usług może on przekazywać nam informacje o sobie i/lub swoich użytkownikach, gościach i/lub klientach za pośrednictwem interfejsu API i/lub innych środków elektronicznych i cyfrowych. Partner nie będzie wykorzystywał, nie będzie pomagał ani świadomie zezwalał osobom trzecim na (i) korzystanie z Usług w celu gromadzenia lub przechowywania danych osobowych (informacji, które mogą identyfikować osobę); (ii) przekazywać nam dane osobowe, które mogłyby wykorzystywać lub rozpoznawać jako dane osobowe swoich klientów. Informacje te są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Partnera i/lub jego użytkowników, gości i/lub klientów oraz świadczenia naszych Usług, wsparcia, wysyłek, działań sprzedażowych i marketingowych, rozliczeń (jeśli jest to wymagane lub stosowne) oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych z odpowiednim Partnerem. Ponadto będziemy mieć dostęp do informacji związanych z użytkownikami, gośćmi i/lub klientami Partnera dopiero po ich pseudonimizacji przez Partnera, chyba że jest to wymagane i autoryzowane przez wyraźną zgodę takich użytkowników, gości i/lub klientów, lub przez prawo i/lub organ prawny. 

Partner przyjmuje do wiadomości, że: (i) Usługa nie działa jako usługa archiwizacji lub przechowywania plików i nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania lub tworzenia kopii zapasowych Danych, które Partner przesyła, importuje lub wysyła do nas lub w inny sposób generuje podczas korzystania z Usługi; (ii) ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych Danych; oraz (iii) utraci dostęp do wszelkich Danych, które zostały usunięte według naszego wyłącznego uznania lub zgodnie z wymogami prawa i/lub dowolnego organu prawnego.  

Partner rozumie i przyjmuje do wiadomości, że Internet i komunikacja za jego pośrednictwem mogą nie być bezpieczne, a połączenie z nim stwarza możliwość nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych, sieci i wszystkich przechowywanych w nich danych. Informacje i dane przesyłane przez Internet (w tym między innymi Dane) lub przechowywane na jakimkolwiek sprzęcie, za pośrednictwem którego przesyłane są informacje internetowe, mogą nie pozostać poufne i nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących prywatności, bezpieczeństwa, autentyczności, braku uszkodzeń lub zniszczenia takich informacji. Korzystanie z jakichkolwiek informacji przesyłanych lub uzyskiwanych przez Internet odbywa się na własne ryzyko Partnera i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne konsekwencje lub straty wynikające z korzystania z Internetu.

3.2 Przetwarzanie Danych osobowych

Opieramy się na zgodzie Partnera na przetwarzanie danych osobowych i/lub oświadczeniach Partnera, że Partner uzyskał wymaganą zgodę od swoich użytkowników, gości i/lub klientów. W innych przypadkach możemy przetwarzać Dane Osobowe, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązania umownego z Tobą jako Partnerem lub gdy jest to wymagane przez prawo.

Możemy również przetwarzać Dane Osobowe, gdy leży to w uzasadnionym interesie naszym lub naszych Partnerów i gdy interesy te nie są nadrzędne w stosunku do praw danej osoby do ochrony danych (które mogą się różnić w zależności od jurysdykcji danej osoby).  

Partner przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dane, które zostaną nam przekazane, mogą zawierać informacje identyfikujące osobę lub dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi wykorzystanie danych dotyczących zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych zamieszkałych w UE i/lub państwie stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, w tym prawa Unii Europejskiej („EU”) Ustawa o ochronie danych z 1998 r., Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych („`RODO”) oraz Kalifornijska ustawa o ochronie konsumentów obowiązująca od 1 stycznia 2020 r., ponieważ każde z tych przepisów jest od czasu do czasu zmieniane lub zastępowane, a także wszelkie inne zagraniczne lub krajowe przepisy w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do danych osobowych lub danych osobowych przesyłanych, publikowanych lub przetwarzanych podczas korzystania z Usługi („Przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące ochrony”").

Partner niniejszym udziela nam niewyłącznego prawa i licencji na otrzymywanie, pobieranie, dostęp, używanie, powielanie, wyświetlanie, kopiowanie, przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie (łącznie „Przetwarzanie”) Danych w celu świadczenia Usług. Możemy redagować, anonimizować i/lub agregować Dane z treściami i danymi od naszych innych Partnerów lub zebranymi przez nas zgodnie z niniejszą Polityką („Agregacje danych”) w celach obejmujących między innymi rozwój produktów i usług oraz komercjalizację i inicjatywy usprawniające jakość. Będziemy redagować lub anonimizować Dane w taki sposób, aby nie ujawniać żadnych Informacji Poufnych (zgodnie z definicją poniżej) ani danych osobowych. Wszystkie agregacje danych będą naszą wyłączną własnością.

Partner oświadcza i gwarantuje, że: (i) uzyskał zgodnie z prawem wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby lub Dane osobowe zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych; (ii) odpowiednio ujawnił użytkownikom, odwiedzającym i/lub klientom, w jaki sposób informacje umożliwiające identyfikację lub dane osobowe będą wykorzystywane, przetwarzane, przechowywane i/lub udostępniane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi i odpowiednimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych; (iii) odpowiada za honorowanie wszelkich próśb użytkowników, gości i/lub klientów dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania informacji umożliwiających identyfikację lub danych osobowych zgodnie z wszelkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych; (iv) jest właścicielem lub nabył prawo do wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących Danych i ma prawo udzielić nam udzielonej niniejszym licencji na Dane; oraz (ii) Dane nie naruszają żadnych patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej, praw własności lub prywatności osób trzecich. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za Dane, w tym między innymi za korzystanie przez nas z takich Danych i poleganie na nich, i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z takich działań.

3.3 Kontroler/Podmiot przetwarzający

Możemy przetwarzać Dane Osobowe zarówno jako Przetwarzający i/lub jako Kontroler, jak określono w RODO i/lub regulacjami dotyczącymi ochrony danych:

 • W przypadku danych Odwiedzającego i/lub Użytkownika przekazanych nam przez Odwiedzającego i/lub Użytkownika będziemy Administratorem zgodnie z RODO i/lub regulacjami dotyczącymi ochrony danych.  
 • W przypadku danych Partnera i/lub danych Partnera i jego użytkowników, gości i/lub klientów przekazanych nam przez Partnera, będziemy Przetwarzającym zgodnie z RODO i/lub regulacjami dotyczącymi ochrony danych.  

Wszystkie zebrane przez nas dane będą przechowywane w bezpiecznych obiektach hostingowych. Cały hosting odbywa się zgodnie z najwyższymi przepisami bezpieczeństwa. Podpisując umowy z takimi dostawcami usług hostingowych zapewniamy, że cały hosting odbywa się zgodnie z najwyższymi przepisami bezpieczeństwa.

Przyjęliśmy uzasadnione zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne przed przypadkowym, nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, dostępem, wykorzystaniem lub przetwarzaniem danych Partnera i/lub danych Partnera i/lub Danych Osobowych będących w naszym posiadaniu. Niezwłocznie powiadomimy Partnera w przypadku jakiegokolwiek znanego nieautoryzowanego dostępu do danych Partnera i/lub danych Partnera i jego użytkowników, gości i/lub klientów i/lub Danych Osobowych lub korzystania z nich.

3.4 Osoba trzecia Ochrona danych.

W zakresie, w jakim korzystanie z Usług (w stosownych przypadkach) wymaga od Partnera przetwarzania Danych Osobowych użytkowników, gości i/lub klientów w ramach korzystania przez niego z dowolnej platformy strony trzeciej, do celów RODO i /lub przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych, taką platformą będzie Kontroler, a Partner będzie działać jako podmiot przetwarzający i będzie:

 1. (a) postępować zgodnie z instrukcjami platformy osoby trzeciej i działać wyłącznie w ich imieniu w zakresie przetwarzania tych Danych Osobowych;
 2. (b) nie przetwarzać tych Danych Osobowych do celów innych niż Usługi;
 3. (c) zapewnić podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu uniknięcia nieupoważnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania tych Danych Osobowych oraz przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych Osobowych;
 4. (d) zapewnić wiarygodność całego personelu, który ma i będzie miał dostęp do tych danych osobowych;
 5. (e) nie narażać platformy osoby trzeciej i/lub nas, poprzez żadne działanie lub zaniechanie, na naruszenie Przepisów o ochronie danych;
 6. (f) niezwłocznie informować platformę strony trzeciej i/lub nas o wszelkich podejrzewanych lub potwierdzonych naruszeniach ochrony danych lub nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniu, utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu tych Danych Osobowych;
 7. (g) nie zlecać podwykonawcom żadnych zobowiązań Partnera w zakresie przetwarzania Danych Osobowych w imieniu platformy osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody platformy;
 8. (h) nie przetwarzać ani nie powodować przetwarzania Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że Partner posiada: (i) uprzednią pisemną zgodę platformy strony trzeciej na takie działanie; oraz (ii) spełnił wszystkie wymagania platformy zewnętrznej, aby przetwarzanie odbywało się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 9. (i) oraz  w zakresie, w jakim Partner wysyła jakąkolwiek elektroniczną komunikację marketingową w swoim imieniu i/lub w imieniu platformy strony trzeciej, zapewnić, że odbiorca wyraził zgodę na takie wiadomości, zapewnić możliwość anulowania subskrypcji takich wiadomości z każdą taką wiadomością i stosować się do wszelkich takich próśb o anulowanie subskrypcji.

4. Bezpieczeństwo

Wdrażamy uzasadnione administracyjne, organizacyjne i techniczne zabezpieczenia i środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zniszczeniem lub zmianą, przypadkową utratą, niewłaściwym użyciem lub uszkodzeniem.  

Gdy ujawnienie danych stronom trzecim jest konieczne i dozwolone, zapewniamy, że te osoby trzecie gwarantują taki sam poziom ochrony danych, jak ten oferowany im przez nas i wymaga zobowiązań umownych, aby dane były przetwarzane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki i do celów, które Partner uprzednio zaakceptował oraz z zachowaniem wymaganej poufności i bezpieczeństwa.

Jeśli Gość, Użytkownik i/lub Partner ma powody sądzić, że jego interakcja z nami nie jest już bezpieczna, powinien nas o tym niezwłocznie powiadomić.

Uwaga: nie możemy zagwarantować, że nasze środki bezpieczeństwa zapobiegną nielegalnemu pozyskiwaniu informacji przez zewnętrznych „hakerów”. Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, aby zapobiec takim naruszeniom bezpieczeństwa, ale biorąc pod uwagę pomysłowość cyberprzestępców, nie możemy zagwarantować, że nasze zabezpieczenia są w stu procentach (100%) odporne na naruszenia. Odwiedzający, Użytkownicy i/lub Partnerzy ponoszą ryzyko takich naruszeń w zakresie, w jakim mogą one wystąpić pomimo naszych uzasadnionych środków bezpieczeństwa.

5. Pliki cookie

Zapoznaj się z naszą Informacja o plikach cookie aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju plików cookie i technologii śledzenia, z których korzystamy w Witrynie, dlaczego oraz jak je akceptować lub odrzucać.

6. Linki do innych stron

Należy pamiętać, że podczas odwiedzania Strony Odwiedzający i/lub Użytkownicy mogą korzystać z łączy prowadzących do innych witryn, które są poza naszą kontrolą lub wpływem. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani politykę prywatności tych innych witryn.  

Zawsze, gdy uzyskujesz dostęp do takich stron internetowych i/lub usług stron trzecich (w tym usług naszych Partnerów), zalecamy uważne zapoznanie się z ich polityką prywatności przed skorzystaniem z takich stron internetowych i/lub usług oraz przed ujawnieniem jakichkolwiek Danych Osobowych.

7. Przechowywanie i usuwanie

Nie będziemy przechowywać danych (w tym żadnych danych osobowych) dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami. W przypadku danych Odwiedzających i/lub Użytkowników, Odwiedzający i/lub Użytkownicy posiadający aktywne konto będą zatem zobowiązani do usunięcia danych w razie potrzeby. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia konta Odwiedzającego i/lub Użytkownika lub w przypadku rozwiązania naszego stosunku umownego z Partnerem wszystkie powiązane Dane Osobowe zebrane za pośrednictwem Strony i/lub Usług zostaną usunięte, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i zgodnie z naszymi potrzebami wewnętrznymi i uzasadnionym interesem.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na Twój temat jest zgoda, możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na cele, na które ją wyraziłeś, wysyłając powiadomienie na poniższy adres e-mail. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych na Twój temat możemy nie być w stanie świadczyć Ci niektórych lub wszystkich Usług, o które prosiłeś, lub w formie, w jakiej mają być Ci świadczone, i nie będziesz mieć żadnych roszczeń w odniesieniu do tego.  

Ilekroć przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (w tym naszych Partnerów), przetwarzanie odbywa się pod warunkiem, że interesy te nie mają nadrzędnego charakteru wobec Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności, które wymagają ochrony Twoich Danych Osobowych. W każdej chwili możesz się do nas zwrócić, wysyłając zawiadomienie na poniższy adres e-mail, aby otrzymać informacje dotyczące przeprowadzonej przez nas oceny w celu wyciągnięcia wniosku, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z takim przetwarzaniem niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

8. Twoje prawa w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Realizacja tych uprawnień będzie polegała na wysłaniu wiadomości e-mail z prośbą o skorzystanie z przysługującego Ci prawa na poniższy adres e-mail.

8.1 Prawo dostępu

Masz prawo otrzymać od nas potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, dostęp do danych osobowych i następujące informacje: (1) cele przetwarzania; (2) kategorie danych osobowych, których to dotyczy; (3) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich spoza EOG lub organizacjach międzynarodowych; (4) w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania Danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; (5) istnienie prawa do żądania lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych na Twój temat lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; (6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; (7) jeśli Dane osobowe nie są zbierane od Ciebie, wszelkie uzasadnione dostępne informacje o ich źródle (z zastrzeżeniem naszych zobowiązań umownych wobec takiego źródła); (8) istnienie profilowania; oraz (9) w przypadku przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego poza EOG lub do organizacji międzynarodowej, odpowiednie zabezpieczenia związane z przekazaniem.  

Dostarczymy kopię przetwarzanych Danych osobowych i możemy pobrać rozsądną opłatę za wszelkie dalsze kopie, o które zwrócisz się z prośbą. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną i o ile nie zażądasz inaczej, informacje zostaną przekazane w powszechnie używanej formie elektronicznej.’  

Prawo do uzyskania kopii Danych osobowych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, a zatem jeśli żądanie naruszy prawa i wolności innych osób lub nasze zobowiązanie umowne wobec takich osób trzecich, możemy nie spełnić Twojego żądania lub robić to w ograniczony sposób.

8.2  Prawo do sprostowania

Masz prawo uzyskać od nas sprostowanie niedokładnych Danych osobowych, które Cię dotyczą. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych dotyczących Ciebie, w tym poprzez przedstawienie oświadczenia uzupełniającego.

8.3 Prawo do usunięcia

Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich Danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (a) Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone; (b) cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (c) wniesiesz w dowolnym momencie sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Danych osobowych, które opiera się na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (w tym naszych Partnerów) i nie istnieją żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; (d) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego; (e) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (f) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa, któremu podlegamy.

Prawo to nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne: (a) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlegamy; lub (b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

8.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do uzyskania przez nas ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (a) kwestionujesz dokładność Danych osobowych, na okres umożliwiający nam zweryfikowanie dokładności Danych osobowych ; (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (c) nie potrzebujemy już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (d) gdy przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub przez stronę trzecią, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; (e) gdy Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.  

8.5 Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać Dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać takie Dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli: (a) przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie lub umowie, której jesteś stroną; oraz (b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.  

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, masz prawo do tego, aby Twoje Dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od nas do innego podmiotu, o ile jest to technicznie wykonalne. Korzystanie z prawa do przenoszenia danych pozostaje bez uszczerbku dla Twoich i naszych praw wynikających z Twojego prawa do usunięcia. Ponadto prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

8.6 Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych, które opiera się na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (w tym naszych Partnerów), w tym profilowania na podstawie uzasadnionego interesu; w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje Dane osobowe, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

8.7  Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie dotyczących Ciebie Danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy pamiętać, że w przypadku wycofania zgody możemy nie być w stanie świadczyć niektórych naszych Usług.

9. Materiały reklamowe i marketingowe

Niniejszym wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych (w tym Danych Osobowych) i danych kontaktowych w celu dostarczania Ci materiałów reklamowych i marketingowych związanych z naszymi obecnymi i/lub przyszłymi działaniami, produktami i/lub Usługami. Możesz wycofać swoją zgodę, wysyłając pisemne powiadomienie na adres e-mail, który widnieje poniżej.

10. Akceptacja niniejszej Polityki

Zakładamy, że wszyscy Odwiedzający i/lub Użytkownicy i/lub Partnerzy dokładnie zapoznali się z niniejszą Polityką i wyrażają zgodę na jej treść. Jeśli ktoś nie zgadza się z niniejszą Polityką, powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu i/lub Usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w razie konieczności. Zachęcamy Odwiedzających i/lub Użytkowników i/lub Partnerów do częstego sprawdzania tej strony pod kątem jakichkolwiek zmian. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej Polityki i zapoznawanie się z modyfikacjami. Dalsze korzystanie ze Strony i/lub Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych warunkach oznacza akceptację zmienionej Polityki. O ile nie określono inaczej, wszystkie zmiany wejdą w życie po opublikowaniu takiej zaktualizowanej Polityki.

11. Nasz prawny obowiązek ujawnienia danych osobowych

Ujawnimy Dane osobowe Odwiedzającego i/lub Użytkownika i/lub Partnera bez uprzedniej zgody tylko wtedy, gdy mamy powody sądzić, że ujawnienie tych informacji jest konieczne do ustalenia tożsamości, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko osobie lub osobom podejrzanym o naruszenie praw lub własności naszej lub innych osób, którym działania Odwiedzającego i/lub Użytkownika i/lub Partnera mogłyby zostać naruszone lub osoby, które mogłyby (świadomie lub w inny sposób) naruszyć te prawa i własność. Mamy prawo ujawnić Dane osobowe, gdy mamy dobry powód, by sądzić, że jest to wymagane prawnie.

12. Inspektor Ochrony Danych

Mamy „Inspektora Ochrony Danych”, który jest odpowiedzialny za sprawy związane z prywatnością i ochroną danych. Z tym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod następującym adresem: [email chroniony]algo-affiliates.com

V.1