POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strona internetowa („Witryna”), na której znalazłeś link do naszego Polityka prywatności („Polityka prywatności”). Witryna jest naszą własnością (łącznie określanymi jako „my”, „nasz” lub „nas”) i możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email chroniony].

Niniejszym troszczymy się o ochronę prywatności wszelkich danych osobowych, które zdecydujesz się nam przekazać („Dane osobowe”) i zobowiązujemy się do zapewnienia bezpiecznego, odpowiedzialnego i chronionego środowiska. Naszym celem jest zapewnienie, że wykorzystanie Twoich danych osobowych jest zgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”). W związku z tym wydaliśmy tę politykę, aby poinformować Cię o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

 1. Wprowadzenie

1.1 Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki zbieramy i przetwarzamy Dane osobowe, a także kroki, które podejmujemy w celu ochrony takich informacji.

1.2 Korzystając z naszych Usług, niniejszym potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się na warunki niniejszej Polityki Prywatności oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich Danych Osobowych do celów określonych w paragrafie 3 niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie chcesz podawać swoich Danych Osobowych na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, nie powinieneś wprowadzać odpowiednich informacji na Stronie Internetowej ani przekazywać nam swoich Danych Osobowych w inny sposób. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich oferowanych przez nas usług.

1.3 Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, mają znaczenie określone w Regulaminie.

1.4 Definicje:

1.4.1 „Ty” oznacza użytkownika, który korzysta z naszych usług.

1.4.2 „Dane osobowe” oznaczają informacje, które konkretnie identyfikują osobę lub są powiązane z informacjami, które identyfikują konkretną osobę.

1.4.3 „Odwiedzający” oznacza osobę inną niż użytkownik, która korzysta z obszaru publicznego, ale nie ma dostępu do zastrzeżonych obszarów Witryny lub Usługi.

1.5 Zasada:

Niniejsza polityka opiera się na następujących zasadach ochrony danych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty;

Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

Gromadzenie danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celu, w jakim są przetwarzane;

Dane osobowe są dokładne iw razie potrzeby uaktualniane;

Podejmuje się wszelkie rozsądne kroki w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe, które są nieprawidłowe w odniesieniu do celów, dla których są przetwarzane, zostaną niezwłocznie usunięte lub poprawione;

Dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

Wszystkie dane osobowe są traktowane jako poufne i przechowywane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo;

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług na podstawie umowy;

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 1. Informacje, które zbieramy

2.1 W ramach świadczenia Ci Usług zbieramy Twoje Dane Osobowe podczas rejestracji konta. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika.

(a) możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać informacje o Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym sprzęcie, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do Witryny oraz o twoich wizytach i korzystaniu z Witryny (w tym między innymi Twój adres IP, położenie geograficzne, przeglądarka / typ i wersja platformy, dostawca usług internetowych, system operacyjny, źródła odesłań / strony wyjściowe, długość wizyty, wyświetlenia stron, nawigacja w witrynie i wyszukiwane hasła, których używasz;

(b) w zakresie, w jakim gromadzimy i przetwarzamy dokumentację w imieniu naszych współpracujących firm, aby pomóc im w przestrzeganiu różnych wymogów ustawowych, w tym między innymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedur KYC, możemy zebrać kopię Twojego paszportu, dyrektora i akcjonariusza informacje, prawo jazdy i dowód adresu. Dokumenty te zawierają różne elementy danych osobowych i firmowych.

(c) możesz mieć możliwość dostarczenia nam od czasu do czasu innych informacji;

(d) kiedy zdecydujesz się zasubskrybować naszą usługę i / lub skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub dowolnego formularza kontaktowego udostępnionego w Witrynie, możemy poprosić Cię o podanie niektórych lub wszystkich następujących informacji:

(i) Twoje imię i nazwisko (imię i nazwisko);

(ii) twój adres;

(iii) Twój adres IP;

(iv) Twój adres e-mail;

(v) twój numer telefonu; i / lub

(vi) szczegóły dotyczące salda i / lub statusu sprzedaży;

(vii) szczegóły wszelkich wyszukiwań przeprowadzonych przez Ciebie i / lub transakcji przeprowadzonych przez Ciebie z dowolnym partnerem.

2.4 Nie wszystkie Twoje dane osobowe, które posiadamy, będą zawsze pochodzić bezpośrednio od Ciebie. Możemy również zbierać informacje od stron trzecich, takich jak nasi partnerzy, dostawcy usług i publicznie dostępne strony internetowe (tj. platformy mediów społecznościowych), w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, oferowania Usług, które naszym zdaniem mogą być interesujące, aby pomóc nam zachować dokładność danych oraz świadczyć i ulepszać Usługi.

 1. Jak wykorzystamy Twoje dane osobowe

3.1 Będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe zgodnie z RODO i świadczyć Ci Usługi. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić nam:

(a) w celu świadczenia Państwu naszych usług;

(b) w celu pomocy firmom zewnętrznym w świadczeniu usług dla Ciebie;

(c) aby umożliwić Ci korzystanie z naszych usług;

(d) w celu wysyłania odpowiednich i ukierunkowanych komunikatów promocyjnych;

(e) aby powiadomić Cię o zmianach, które wprowadziliśmy lub planujemy wprowadzić w Witrynie i / lub naszych usługach;

(f) aby w razie potrzeby wysyłać Ci e-maile

(j) analizować i ulepszać usługi oferowane w naszej Witrynie.

3.2 Jeśli w dowolnym momencie chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższych celach, musisz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, a my podejmiemy odpowiednie kroki, aby przestać to robić. Pamiętaj, że może to oznaczać, że Twoje Konto zostanie zamknięte.

3.3 W przypadku, gdy cele przetwarzania ulegną zmianie, powiadomimy Cię tak szybko, jak to możliwe i zwrócimy się o dodatkową zgodę, która może być wymagana.

 1. Ujawnianie danych osobowych

4.1 Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce, nie będziemy celowo ujawniać Danych Osobowych, które zbieramy lub przechowujemy w Serwisie osobom trzecim bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody. Możemy ujawnić informacje stronom trzecim w następujących okolicznościach:

4.2 Z wyjątkiem zakresu wymaganego przez obowiązujące prawo lub organ rządowy lub sądowy, ujawnimy naszym firmom zewnętrznym tylko te dane osobowe, które są wymagane przez nas lub przez nie do świadczenia naszych lub ich usług na rzecz Ciebie.

4.3 Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że wszelkie firmy, którym ujawniamy Twoje poufne informacje, są zgodne z Ustawą o Ochronie Danych z 1998 r. (lub równoważnym standardem) w zakresie wykorzystania i przechowywania Twoich danych osobowych.

4.4 W przypadku sprzedaży lub kupna jakiejkolwiek firmy lub aktywów, możemy ujawnić Twoje dane osobowe i dane transakcji potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów. Jeśli zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, dane osobowe i dane transakcyjne posiadane przez nią dotyczące jej klientów będą jednym z przeniesionych aktywów.

4.5 Ujawnimy Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych i danych transakcyjnych w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszego Regulaminu i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności, naszego bezpieczeństwa, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

4.6 Jeśli w dowolnym momencie zechcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższych celach, musisz się z nami skontaktować, a my podejmiemy odpowiednie kroki, aby to przestać. Pamiętaj, że może to oznaczać, że Twoje Konto zostanie zamknięte.

 1. Prawa podmiotu danych

 5.1 Szanujemy Twoje prawo do prywatności i zapewniamy Ci rozsądny dostęp do Danych Osobowych, które mogłeś dostarczyć podczas korzystania z Usług. Twoje główne prawa wynikające z RODO są następujące:

 1. prawo do informacji;
 2. prawo dostępu;
 3. prawo do sprostowania;
 4. prawo do usunięcia; prawo do bycia zapomnianym;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. prawo do przenoszenia danych;
 8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; i
 9. prawo do wycofania zgody.

 5.2 Jeśli chcesz uzyskać dostęp lub zmienić jakiekolwiek inne dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, lub zażądać usunięcia jakichkolwiek informacji o Tobie, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail. Potwierdzimy Twoją prośbę w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin i niezwłocznie ją rozpatrzymy. Na te żądania odpowiemy w ciągu miesiąca, z możliwością przedłużenia tego okresu w przypadku żądań szczególnie złożonych zgodnie z Obowiązującym Prawem. Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak Twoje konto będzie aktywne, w celu świadczenia Ci usług lub wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów.

 5.3 Użytkownik może aktualizować, poprawiać lub usuwać informacje o swoim koncie i preferencje w dowolnym momencie, uzyskując dostęp do swojego konta. Należy pamiętać, że chociaż wszelkie wprowadzone przez Ciebie zmiany zostaną odzwierciedlone w aktywnych bazach danych użytkowników natychmiast lub w rozsądnym czasie, możemy zachować wszystkie przesłane przez Ciebie informacje w celu utworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analiz, spełnienia zobowiązań prawnych lub gdzie w inny sposób racjonalnie uważamy, że mamy do tego uzasadniony powód.

 5.4 Możesz odmówić udostępnienia nam niektórych Danych Osobowych, w którym to przypadku możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych lub wszystkich funkcji i funkcjonalności Usługi.

 5.5 W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych z uzasadnionych powodów, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

 5.6 Zgodnie z obowiązującym prawem zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania danych osobowych, jeśli ich ujawnienie miałoby negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.

 5.7 Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji podczas wyświetlania Twojej aktywności i ofert w oparciu o Twoje trendy i zainteresowania. Gdy takie przetwarzanie będzie miało miejsce, poprosimy Cię o wyraźną zgodę i zapewnimy Ci opcję rezygnacji. Możemy również wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przez prawo, w takim przypadku poinformujemy Cię o takim przetwarzaniu. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zautomatyzowanych, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Reklama i korzystanie z plików cookie

Zbieramy informacje o przeglądarce i plikach cookie, gdy po raz pierwszy odwiedzasz nasze witryny. Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą obsługę klienta i korzystanie z dostępu. Niektóre pliki cookie umożliwiają opuszczenie i ponowne wejście na nasze Witryny bez ponownego wprowadzania hasła. Będzie to monitorowane przez serwer WWW. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, sposobu ich kontrolowania oraz informacji dotyczących naszej reklamy internetowej i mobilnej, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, aby uzyskać więcej informacji.

 1. Prywatność nieletnich i dzieci

7.1 Ochrona prywatności nieletnich jest szczególnie ważna. Nasza Usługa nie jest skierowana do dzieci poniżej 18 roku życia i nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie korzystaj ani nie uzyskuj dostępu do Usługi w żadnym momencie lub w jakikolwiek sposób. Jeżeli dowiemy się, że Dane Osobowe zostały zebrane w Serwisie od osób poniżej 18 roku życia, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych informacji. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i odkryjesz, że Twoje dziecko w wieku poniżej 18 lat uzyskało Konto w Usłudze, możesz powiadomić nas pocztą elektroniczną i poprosić o usunięcie Danych Osobowych Twojego dziecka z naszych systemów.

 1. Bezpieczeństwo

8.1 Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich informacji. Podjęliśmy kroki w celu zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzających dane osobowe oraz przywrócimy dostępność i dostęp do informacji w odpowiednim czasie w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego.

8.2 Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz lub przechowujesz w Usłudze, i robisz to na własne ryzyko. Nie możemy również zagwarantować, że takie informacje nie będą dostępne, ujawniane, zmieniane lub niszczone w wyniku naruszenia któregokolwiek z naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub organizacyjnych. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail.

8.3 Jeśli dowiemy się o naruszeniu systemów bezpieczeństwa, poinformujemy Cię o wystąpieniu naruszenia zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. Ustawienia prywatności

9.1 Chociaż możemy zezwolić Państwu na dostosowanie ustawień prywatności w celu ograniczenia dostępu do niektórych Danych Osobowych, należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzeniknione. Ponadto nie możemy kontrolować działań innych użytkowników, którym możesz udostępnić swoje dane. Nie możemy i nie gwarantujemy, że informacje, które zamieszczasz lub przesyłasz do Serwisu, nie będą przeglądane przez osoby nieuprawnione. Podjęliśmy niezbędne kroki, aby jak najlepiej chronić Twoje dane osobowe podczas przesyłania, stosując techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka utraty, niewłaściwego użycia, nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia i zmiany danych osobowych. Niektóre z używanych przez nas zabezpieczeń to zapory ogniowe i bardzo rygorystyczne szyfrowanie danych, które obejmują: 3 poziomy szyfrowania, fizyczną kontrolę dostępu w każdym punkcie sieci oraz kontrolę autoryzacji dostępu do informacji. Taką ochronę uzyskuje się obecnie za pomocą: algorytmów szyfrowania baz danych aes-256, kontroli dostępu fizycznego (PAC) oraz kontroli autoryzacji dostępu do informacji.

 1. Przechowywanie danych i transfery międzynarodowe

10.1 Dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Przesyłając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na to przekazanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności.

10.2 Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach.

10.3 Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych za pośrednictwem naszej Witryny; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji zastosujemy rygorystyczne procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

10.4 Przekazujemy dane osobowe za pomocą bezpiecznego oprogramowania, które szyfruje wprowadzane przez Ciebie informacje. Ponadto, w zakresie, w jakim zbieramy od Ciebie jakiekolwiek informacje o karcie kredytowej lub koncie bankowym, podczas potwierdzania zamówienia ujawniamy tylko cztery ostatnie cyfry numeru Twojej karty kredytowej. Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych klientów. Nasze procedury bezpieczeństwa oznaczają, że od czasu do czasu możemy zażądać dowodu tożsamości, zanim ujawnimy Ci dane osobowe.

 1. Inspektor ochrony danych

11.1 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych („IOD”), który jest odpowiedzialny za sprawy związane z prywatnością i ochroną danych. Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail.

 1. Zmiany niniejszej polityki prywatności

12.1 Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom. Jeśli zmienimy niniejszą Politykę prywatności w sposób, który wpłynie na sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię o możliwościach wyboru, jakie możesz mieć w wyniku tych zmian. Opublikujemy również informację, że niniejsza Polityka prywatności uległa zmianie.