POLITYKA COOKIE

Poniższe oświadczenie określa szczegóły polityki dotyczącej plików cookie przyjętej przez Algo Affiliates w odniesieniu do jej stron internetowych ("Witryny internetowe";"we";"us" lub "podróży po ") w celu gromadzenia i rozpowszechniania informacji („Cookies Policy ”). Ilekroć w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie odnosimy się do „ty” lub „twoje” intencją jest skierowanie do wszystkich użytkowników, którzy korzystają z naszych Witryn. 

 

Używamy plików cookie (małych plików tekstowych zawierających ciąg znaków alfanumerycznych, które umieszczamy na Twoim komputerze) i innych podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne, piksele, tagi i skrypty) w celu jednoznacznej identyfikacji przeglądarek odwiedzających i/lub użytkowników oraz gromadzenia informacje o sposobie interakcji odwiedzającego i/lub użytkownika z Witryną (witrynami), w tym w przypadku reklam opartych na zainteresowaniach. Używamy tych informacji w następujących celach: pomaganie odwiedzającym i/lub użytkownikom w nawigacji; pomoc w rejestracji, logowaniu oraz możliwość przekazywania informacji zwrotnej; analizowanie korzystania z produktów, usług lub aplikacji; oraz pomoc w działaniach promocyjnych i marketingowych (w tym reklama behawioralna). Niektórzy z naszych usługodawców, podmioty stowarzyszone, podwykonawcy, partnerzy biznesowi, reklamodawcy, wydawcy, agencje reklamowe i/lub platformy, itp. (tu: „Osoby trzecie”) może również korzystać z takich technologii w związku z usługami, które świadczą w naszym imieniu. 

 

Pliki cookie same w sobie nie przekazują nam Twoich danych osobowych, chyba że zdecydujesz się je nam przekazać (na przykład rejestrując się w jednej z naszych usług). Jednakże, gdy zdecydujesz się na dostarczenie do Witryny(y) swoich danych osobowych, informacje te mogą zostać połączone z danymi przechowywanymi w pliku cookie.

 

Zbieramy i/lub wykorzystujemy pliki cookie za pośrednictwem: (1) Witryny obsługiwanej przez nas i/lub przez nasze upoważnione Strony Trzecie, z których uzyskujesz dostęp do niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, w tym Witryny; (2) za pośrednictwem oprogramowania i/lub aplikacji mobilnych, które mogą być udostępniane przez nas i/lub przez upoważnione przez nas osoby trzecie do użytku na lub za pośrednictwem komputerów i/lub urządzeń mobilnych. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki Cookies. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką plików cookie.

1. Kategorie plików cookie

W naszej Witrynie(-ach) używamy następujących kategorii plików cookie:

 

1.1 Pliki cookie sesji. Te pliki cookie są przechowywane tylko tymczasowo podczas sesji przeglądania i są usuwane z urządzenia po zamknięciu przeglądarki. Używamy plików cookie sesji, aby wspierać funkcjonalność Witryny (witryn) i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Witryny (witryn), na przykład, które strony odwiedzasz, z jakich łączy korzystasz i jak długo pozostajesz na każdej stronie.

 

1.2 Niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania Witryny (witryn) i, ​​na przykład, umożliwiają użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z korzyści członkowskich (jeśli dotyczy). 

 

1.3 Funkcjonalne pliki cookie. Używamy funkcjonalnych plików cookie, aby zapisać Twoje ustawienia w Witrynie (-ach) – ustawienia takie jak preferencje walutowe podczas korzystania z Witryny. Używamy również funkcjonalnych plików cookie do przechowywania danych, dzięki czemu można je łatwo znaleźć przy następnej wizycie w Witrynach. 

 

1.4 Trwałe pliki cookie. Te pliki cookie nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki, ale są zapisywane na Twoim urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia. Za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę(y), serwer, który ustawił plik cookie, rozpozna trwały plik cookie zapisany na Twoim urządzeniu. My i inni używamy trwałych plików cookie do przechowywania twoich preferencji, aby były one dostępne podczas następnej wizyty, na przykład, jeśli jesteś już zalogowany na naszej stronie (stronach), te pliki cookie pominą logowanie podczas odwiedzania naszej strony ( s) ponownie.

 

1.5 Pliki cookie do targetowania i reklamy. Te pliki cookie służą do zbierania informacji od Ciebie, aby pomóc nam ulepszyć nasze Usługi, a także wyświetlać ukierunkowane reklamy, które naszym zdaniem będą dla Ciebie odpowiednie. W naszej Witrynie (Witrynach) używamy ukierunkowanych plików cookie do różnych inicjatyw i kampanii marketingowych. Możemy również wykorzystywać niektóre analityczne pliki cookie (patrz poniżej) i inne technologie w celu ułatwienia reklamy.

 

1.6 Analityczne pliki cookie. Te pliki cookie zbierają informacje o korzystaniu z Witryny i umożliwiają nam ulepszanie sposobu jej działania. Te analityczne pliki cookie dostarczają nam zagregowanych informacji, których używamy do monitorowania wydajności witryny, liczenia wizyt na stronie, wykrywania błędów technicznych, sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy docierają do Witryny i pomiaru skuteczności reklam i reklam ukierunkowanych. 

2. IUdostępnianie informacji

Ujawnimy informacje kontaktowe i/lub rozliczeniowe (jeśli dotyczy) Stronom Trzecim tylko w sposób opisany w naszym Polityka prywatności i/lub niniejsza Polityka dotycząca plików cookie: 

 

2.1 Za twoją wyraźną zgodą;

 

2.2 Z naszymi Partnerami (zgodnie z definicją w naszym Polityka prywatności) i/lub podmioty stowarzyszone, które obejmują podmioty kontrolujące, kontrolowane przez nas lub znajdujące się pod wspólną z nami kontrolą;

 

2.3 Gdzie zawieramy umowy ze stronami trzecimi (w tym z naszymi partnerami zdefiniowanymi w naszym Polityka prywatności) w celu świadczenia naszych Usług lub korzystania z niektórych usług, takich jak usługi analityczne, usługi zarządzania danymi, hosting i rozwój stron internetowych („Usługodawcy”). Prosimy Usługodawców o potwierdzenie, że ich praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa są zgodne z naszymi, dostarczamy naszym Usługodawcom tylko informacje niezbędne do wykonania żądanych przez nas usług, a Usługodawcom zabrania się wykorzystywania takich informacji do celów innych niż: określone przez nas;

 

2.4 W przypadku fuzji, sprzedaży lub w przypadku przeniesienia części lub wszystkich naszych aktywów (w tym w upadłości) lub w przypadku innej zmiany firmy, możemy ujawnić lub przekazać informacje w związku z takimi transakcja; 

 

2.5 Gdzie uważamy, że jest to konieczne, aby chronić Witrynę lub jej użytkowników; w celu egzekwowania naszych warunków lub praw nas lub innych osób; lub w celu spełnienia żądania władz rządowych, procesu prawnego lub innych zobowiązań prawnych;

 

2.6 Możemy również udostępniać i ujawniać inne gromadzone przez nas informacje, w tym informacje zbiorcze, które uważamy za niezbędne do rozwijania i świadczenia naszych usług, w tym w sposób opisany w niniejszym dokumencie i/lub w naszym Polityka prywatnościOraz

 

2.7 Możemy również być zobowiązani do ujawnienia informacji w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

3. Pliki cookie stron trzecich:

3.1 Pliki cookie Google. Analityczne pliki cookie Google służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych Witryn. Używamy tych informacji do sporządzania raportów i do ulepszania naszych Witryn. Te pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej, na przykład określają liczbę odwiedzających, skąd odwiedzający przyszli do Witryny i jakie przyciski kliknął. Aby zapoznać się z polityką prywatności Google w odniesieniu do Google Analytics kliknij tutaj zrezygnować z Google Analytics kliknij tutaj. Pliki cookie Google obejmują również pliki cookie Google Ads 360 do celów marketingowych, reklamowych i remarketingowych, które umożliwiają rozpoznawanie odwiedzających Witryny naszych partnerów reklamowych i kierowanie do nich informacji lub reklam związanych z zainteresowaniami. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie Google Ads 360 kliknij tutaj.

 

3.2 Pliki cookie Facebooka. Te pliki cookie są używane do reklam opartych na zainteresowaniach, co oznacza reklamy, które możesz chcieć zobaczyć na podstawie Twojej aktywności na stronach Facebooka. Te pliki cookie zbierają informacje z wizyt w Witrynach i umożliwiają promowanie reklam za pośrednictwem platform Facebooka. Aby anulować subskrypcję reklam opartych na zainteresowaniach Facebooka, postępuj zgodnie z instrukcjami Facebooka tutaj. Więcej informacji na temat polityki prywatności Facebooka można znaleźć tutaj w Polityce Prywatności Facebooka.

 

3.3 Bingowe ciasteczka. Pliki cookie Bing służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych Witryn w celach marketingowych, reklamowych i remarketingowych. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie odwiedzających witryny naszych partnerów reklamowych i skierowanie do nich informacji lub reklam związanych z zainteresowaniami. Aby dowiedzieć się więcej o prywatności w Microsoft/Bing kliknij tutaj.

4. Ustawienia przeglądarki

Różne przeglądarki internetowe zapewniają różne stopnie kontroli nad plikami cookie przeglądarki, przechowywaniem sesji i przechowywaniem lokalnym. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub, jeśli to konieczne, zmienić przeglądarkę, aby automatycznie uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Jeśli obawiasz się śledzenia online, możesz również zmienić swoje ustawienia, aby wysłać „Nie śledzićsygnał, aby zażądać, aby witryna nie używała plików cookie lub innych mechanizmów do śledzenia, lub można zainstalować rozszerzenie przeglądarki, takie jak Odłączyć, aby zablokować śledzące pliki cookie stron trzecich w naszych Witrynach. Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje naszych Witryn mogą nie działać, jeśli usuniesz lub wyłączysz pliki cookie. 

5. Kontakt

W przypadku dalszych pytań dotyczących gromadzonych przez nas danych lub sposobu ich wykorzystywania, prosimy o kontakt pod następującym adresem: [email chroniony]

 

V.1