Regoli tal-privatezza

1. Introduzzjoni

L-istqarrija li ġejja tistabbilixxi dettalji tal-politika tal-privatezza adottata minn Algo affiliates ( "us","we"Jew"tagħna”) relatati mal-prodotti u s-servizzi tagħna (il-“Servizzi“) u/jew websajt (il-“websajt”). Il-privatezza tiegħek u l-integrità ta’ kwalunkwe informazzjoni li tipprovdi huma importanti għalina biex nipprovdu s-Servizzi tagħna u/jew għat-tħaddim tal-Websajt.

Is-Servizzi u/jew il-Websajt tagħna jistgħu jkunu konnessi ma’ siti u/jew servizzi ta’ partijiet terzi oħra. Aħna m'aħniex responsabbli bl-ebda mod għall-prattiki ta' privatezza fuq siti u/jew servizzi ta' partijiet terzi oħra u nissuġġerixxu li tirrevedi l-politiki ta' privatezza ta' dawk il-partijiet terzi qabel ma tużahom.

Kwalunkwe informazzjoni maħżuna u/jew miksuba minna b'konnessjoni mas-Servizzi tagħna hija ttrattata bħala kunfidenzjali. L-informazzjoni kollha hija maħżuna b'mod sigur u hija aċċessata minn persunal awtorizzat biss. Aħna nimplimentaw u nżommu miżuri tekniċi, ta’ sigurtà u organizzattivi xierqa biex nipproteġu d-Dejta Personali (kif definita hawn taħt) kontra pproċessar u użu mhux awtorizzat jew illegali, u kontra telf aċċidentali, qerda, ħsara, serq jew żvelar.

2. Websajt; Viżitaturi u Utenti

2.1 ġenerali

It-taqsimiet li ġejjin ikopru l-ispeċifiċitajiet ta’ kull wieħed mill-gruppi li ġejjin li minnhom tinġabar id-Data Personali: Viżitaturi tal-websajt (“Viżitaturi”) u/jew utenti (“Utenti”) u/jew imsieħba fin-negozju (eż., affiljati, min jirreklama, pubblikaturi, aġenziji ta’ reklamar u/jew pjattaformi, eċċ.) tas-Servizzi tagħna (kollettivament “imsieħba”). Għall-finijiet ta’ din il-Politika, Data Personali għandha tfisser u tista’ tinkludi: indirizz IP, isem u kunjom, indirizz postali u/jew email, numru tat-telefon, interess fi prodotti u servizzi, informazzjoni dwar ċomb, kif ukoll informazzjoni dwar it-tip. ta’ relazzjoni li teżisti bejnietna u Viżitaturi, Utenti u/jew Imsieħba li għandu jkollha t-tifsira attribwita għal tali termini fir-regolament applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data u/jew il-liġi.

2.2 Ġbir u Użu

Billi żżur il-Websajt, inti tagħti l-kunsens għall-ġbir u l-użu tad-Data Personali tiegħek kif deskritt hawn. Jekk ma taqbilx mat-termini stabbiliti hawnhekk, jekk jogħġbok żur il-Websajt. Jekk meħtieġ mil-liġi applikabbli, aħna se nfittxu l-kunsens espliċitu tiegħek biex tipproċessa Data Personali miġbura fuq il-Websajt jew volontarjat minnek. Jekk jogħġbok innota li kwalunkwe kunsens se jkun għal kollox volontarju. Madankollu, jekk ma tagħtix il-kunsens mitlub għall-ipproċessar tad-Data Personali tiegħek, l-użu tal-Websajt jista’ ma jkunx possibbli. Nistgħu niġbru, nirreġistraw u nanalizzaw informazzjoni tal-Viżitaturi tal-Websajt. Nistgħu nirreġistraw l-indirizz IP tiegħek u nużaw cookies (ara: Politika Cookies hawn taħt). Nistgħu nżidu informazzjoni miġbura permezz ta' attività ta' viżjoni tal-paġna. Barra minn hekk, nistgħu niġbru u nipproċessaw kwalunkwe Dejta Personali li inti volontarjat biex tipprovdi, u/jew tagħmel disponibbli għalina fil-formoli tal-Websajt tagħna, bħal meta tabbona jew tiffirma għas-Servizzi tagħna u/jew biex tirċievi informazzjoni. Aħna niġbru dejta dwar żjarat lill-Websajt, inklużi numri ta 'Viżitaturi u żjarat, dejta ta' ġeo-lokazzjoni, tul ta 'żmien imqatta' fuq il-Websajt, paġni kklikkjati fuq jew fejn ġew Viżitaturi. Għall-finijiet ta' din il-Politika, Viżitatur għandu jfisser kull persuna li żżur il-Websajt u tirrevedi kwalunkwe kontenut tagħha; Utent għandu jfisser kull Viżitatur tal-Websajt li jirċievi Servizz(i) u/jew jipprovdi data b'mod attiv (eż. permezz ta' formoli, proċess ta' reġistrazzjoni jew metodi oħra).

2.3 Għan tal-Ipproċessar tad-Dejta Personali

Nistgħu nipproċessaw Data Personali biex noperaw, intejbu, nifhmu u nippersonalizzaw il-Websajt u/jew is-Servizzi tagħna. Pereżempju, nużaw id-Data Personali li ġejja biex nużaw id-dejta tiegħek miżjuda b'dejta mill-operazzjonijiet tagħna biex intejbu l-eżattezza tas-Servizzi tagħna; Ikkomunika miegħek dwar is-Servizzi; Ikkuntattjak dwar avviżi, aġġornamenti jew offerti tas-Servizz; Ipprovdi appoġġ u assistenza għas-Servizzi; Jissodisfa jew jikkonforma ma 'obbligi kuntrattwali jew legali lejn l-Imsieħba tagħna; Tikkollabora, tikkoopera u taħdem b'xi mod ieħor mal-Imsieħba, il-bejjiegħa u l-fornituri tas-servizz tagħna; Naqsmu Informazzjoni Personali mal-Imsieħba tagħna, bejjiegħa u fornituri tas-servizz li jistgħu jwettqu servizzi f'isimna (eż., permezz tal-API u/jew mezzi elettroniċi u diġitali oħra); Inforza t-Termini tal-Użu tagħna u/jew il-Politiki tagħna; Barra minn hekk, nistgħu nikkomunikaw miegħek permezz tal-mezzi li tajtna biex nagħmlu dan.

M'għandniex nipproċessaw Data Personali sakemm ma jkunx hemm bażi legali għal dan l-ipproċessar.

Il-lista li ġejja tiddeskrivi l-għanijiet li għalihom Aħna nistgħu nipproċessaw Data Personali dwarek u l-bażi legali għal kwalunkwe proċessar bħal dan:

Għan Bażi Legali
Sabiex tirreġistra bħala detentur ta' kont għas-Servizzi

Aħna nipproċessaw id-Dejta Personali tiegħek sabiex inħalluk tirreġistra u tiftaħ kont.

 • Il-kunsens tiegħek; L-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq tas-Servizzi jew ta' kuntratt li għalih inti parti jew sabiex tieħu passi fuq talba tiegħek qabel ma tidħol f'kuntratt.
Sabiex inkunu nistgħu nipprovdulek kif ukoll nużaw is-Servizzi tagħna

Kull meta inti jew l-Imsieħba tagħna titlob li tuża s-Servizzi tagħna, aħna nipproċessaw l-Informazzjoni Personali meħtieġa għalina biex inwettqu tali talbiet.

 • L-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq tas-Servizzi jew ta' kuntratt li għalih inti parti jew sabiex tieħu passi fuq talba tiegħek qabel ma tidħol f'kuntratt.
Sabiex tikkuntattjak għall-fini tar-rekwiżiti operattivi

F'ċerti ċirkostanzi, aħna se nikkuntattjawk sabiex naġġornawk fir-rigward ta 'ċerti kwistjonijiet operattivi; pereżempju, fejn ċertu aspett tas-Servizzi tagħna qed jinbidel. F'dawn iċ-ċirkostanzi, ikollna bżonn nużaw Data Personali dwarek kif xieraq.

 • L-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq tas-Servizzi jew ta' kuntratt li għalih inti parti jew sabiex tieħu passi fuq talba tiegħek qabel ma tidħol f'kuntratt.
Sabiex twieġeb għall-mistoqsijiet, it-talbiet u/jew l-ilmenti tiegħek, u biex tipprovdi servizzi ta’ appoġġ

L-ipproċessar tad-Data Personali dwarek huwa meħtieġ sabiex tirrispondi għal mistoqsijiet li jikkonċernaw is-Servizzi tagħna, u b'mod ġenerali biex nipprovdu servizzi ta' appoġġ.

 • L-ipproċessar huwa meħtieġ għall-iskop tal-interessi leġittimi segwiti minna jew minn parti terza (inklużi l-Imsieħba tagħna).
Sabiex nipprovdulek Servizzi, materjali ta' reklamar u marketing imfassla apposta

Sabiex intejbu u ntejbu l-esperjenza tal-utent tiegħek u/jew l-użu tas-Servizzi tagħna, u sabiex noffrulek offerti, prodotti u servizzi addizzjonali u ġodda (tagħna jew ta’ partijiet terzi, inklużi l-Imsieħba tagħna), aħna nipproċessaw Personali Dejta dwarek sabiex taġġusta l-materjali ppreżentati lilek skont il-preferenzi, l-imġieba, il-karatteristiċi u l-interessi tiegħek; dawn il-materjali jistgħu jkunu tagħna jew ta’ partijiet terzi (inklużi l-Imsieħba tagħna). Għal dan il-għan, nużaw tekniki ta' analiżi awtomatizzati tad-Data Personali, inkluż il-profiling.

 • L-ipproċessar huwa meħtieġ għall-iskop tal-interessi leġittimi segwiti minna jew minn parti terza (inklużi l-Imsieħba tagħna).
Sabiex intejbu s-Servizzi tagħna, kif ukoll biex noffru oħrajn ġodda

Nistgħu nużaw Data Personali dwarek sabiex intejbu s-Servizzi tagħna, kif ukoll għall-iskop li noffru oħrajn ġodda; tali pproċessar se jinkludi, inter alia, analiżi tal-użi preċedenti minnek tas-Servizzi tagħna, kwalunkwe kumment u lment riċevuti fir-rigward tas-Servizzi tagħna, kif ukoll kwalunkwe żbalji u ħsarat.

 • L-ipproċessar huwa bbażat fuq il-kunsens tiegħek u meħtieġ għall-iskop tal-interessi leġittimi segwiti minna jew minn parti terza (inklużi l-Imsieħba tagħna).
Sabiex nibgħatulek materjali ta 'reklamar u marketing

Sakemm taqbel li tirċievi materjal ta’ reklamar u marketing mingħandna, aħna nibagħtulek, permezz tal-mezzi ta’ komunikazzjoni li tajt il-kunsens għalihom, materjali ta’ reklamar u marketing relatati mas-Servizzi tagħna, kemm jekk jeżistu issa jew fil-futur, kemm jekk simili għas-Servizzi tagħna u jekk huma differenti u/jew prodotti u servizzi ta’ partijiet terzi (inklużi s-servizzi tal-Imsieħba tagħna).

Huwa b'dan iċċarat li jekk tirtira l-kunsens tiegħek billi tikkuntattjana, mhux bilfors tikkawża t-tħassir tad-dettalji tiegħek miżmuma minn partijiet terzi (inklużi l-Imsieħba tagħna).

 • Il-kunsens tiegħek
Sabiex tanalizza l-effettività ta 'kwalunkwe kampanja ta' kummerċjalizzazzjoni u reklamar 
 • L-ipproċessar huwa meħtieġ għall-iskop tal-interessi leġittimi segwiti minna jew minn parti terza (inklużi l-Imsieħba tagħna).
Sabiex twettaq u żżomm diversi attivitajiet li jappoġġaw l-offerta u l-provvista tas-Servizzi tagħna

Attivitajiet bħal dawn jinkludu funzjonijiet ta’ back-office, attivitajiet ta’ żvilupp tan-negozju, funzjonalità teknika u sigurtà, teħid ta’ deċiżjonijiet strateġiċi, mekkaniżmi ta’ sorveljanza, eċċ.

 • L-ipproċessar huwa meħtieġ għall-iskop tal-interessi leġittimi segwiti minna jew minn parti terza (inklużi l-Imsieħba tagħna).
Sabiex titwettaq analiżi, inkluża analiżi statistika

Aħna nużaw diversi miżuri analitiċi (inklużi dawk statistiċi) sabiex nieħdu deċiżjonijiet fi kwistjonijiet varji, inkluż it-titjib tal-prodotti u s-servizzi eżistenti u l-introduzzjoni u l-iżvilupp ta’ oħrajn ġodda.

 • L-ipproċessar huwa meħtieġ għall-iskop tal-interessi leġittimi segwiti minna.
Sabiex nipproteġu lil partijiet terzi tagħna u terzi (inklużi l-Imsieħba tagħna) interessi, drittijiet u assi, inkluż il-bidu jew l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ pretensjonijiet legali

Nistgħu nipproċessaw Data Personali dwarek sabiex nipproteġu l-interessi, id-drittijiet u l-assi tagħna u ta’ partijiet terzi (inklużi l-Imsieħba tagħna), skont kwalunkwe liġi, regolament u ftehim, inkluż kwalunkwe termini u kundizzjonijiet u politika tagħna.

 • L-ipproċessar huwa meħtieġ għall-iskop tal-interessi leġittimi segwiti minna jew minn parti terza (inklużi l-Imsieħba tagħna).

2.4 Qsim ta' Data Personali

Nistgħu wkoll naqsmu tali informazzjoni ma' bejjiegħa tas-servizz, Imsieħba u/jew kuntratturi sabiex nipprovdu servizz jew transazzjoni mitluba jew sabiex tanalizzaw l-imġieba tal-Viżitatur u/jew tal-Utent fuq il-Websajt u/jew il-websajts tal-Imsieħba.

Għall-Viżitatur u/jew Utent b'kontijiet li jinsabu fir-Reġjun Ewropew tad-Data, l-ipproċessar kollu tad-Data Personali jitwettaq skont id-drittijiet tal-privatezza u r-regolamenti li ġejjin skont il-GDPR (kif definit hawn taħt) u/jew il-Liġijiet u r-Regolamenti applikabbli dwar il-Protezzjoni tad-Data (kif definit hawn taħt).

Dejta Personali dwarek tista’ tiġi trasferita lejn pajjiż terz (jiġifieri, ġurisdizzjonijiet barra miż-Żona Ekonomika Ewropea (“ŻEE”)) jew lil organizzazzjonijiet internazzjonali. F'ċirkustanzi bħal dawn, għandna nieħdu sforzi raġonevoli xierqa biex nissalvagwardjaw bil-għan li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-Data Personali dwarek u nipprovdu li d-drittijiet infurzabbli tas-suġġetti tad-dejta u rimedji legali effettivi għas-suġġetti tad-dejta jkunu disponibbli.

Dawn is-salvagwardji u l-protezzjoni jkunu disponibbli jekk jintlaħaq xi wieħed minn dawn li ġejjin:

 1. (a) It-trasferiment huwa lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali li l-Kummissjoni tal-UE ddeċidiet li jipprovdu livell adegwat ta’ protezzjoni għad-Dejta Personali li tiġi trasferita lilhom skont l-Artikolu 45(3) tal-GDPR (kif definit hawn taħt). );
 2. (b) It-trasferiment ikun skont strument legalment vinkolanti u infurzabbli bejn awtoritajiet jew korpi pubbliċi skont l-Artikolu 46(2)(a) tal-GDPR (kif definit hawn taħt);
 3. (c) Jew it-trasferiment ikun skont klawsoli standard tal-protezzjoni tad-dejta adottati mill-Kummissjoni tal-UE skont l-Artikolu 46(2)(c) tal-GDPR (kif definit hawn taħt).

Tista' titlobna biex niġu pprovduti b'dettalji dwar is-salvagwardji użati minna biex nipproteġu d-Dejta Personali dwarek li tiġi trasferita lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali, billi tibgħat email fl-indirizz elettroniku hawn taħt.

3. Imsieħba

3.1 ġenerali

Sabiex nipprovdu s-Servizzi tagħna u biex nagħmlu korporazzjoni mal-Imsieħba tagħna, nistgħu niġbru jew niksbu ċerti tipi ta' dejta minnhom. L-imsieħba jistgħu jtellgħu, jittrasmettu, jimportaw, ipoġġu jew jipproċessaw data anonima dwar l-utenti, il-viżitaturi u/jew il-klijenti tagħhom (“Data“). Waqt l-użu tas-Servizzi tagħna minn Sieħeb, jista’ jagħtina l-informazzjoni tiegħu u/jew tal-utenti, tal-viżitaturi u/jew tal-klijenti tiegħu u/jew permezz tal-API u/jew mezzi elettroniċi u diġitali oħra. Imsieħeb mhux se juża, u mhux se jgħin jew konxjament jippermetti lil xi parti terza li, (i) tuża s-Servizzi biex tiġbor jew taħżen informazzjoni identifikabbli personalment (informazzjoni li tista 'tidentifika individwu); (ii) jgħaddilna data ta' informazzjoni identifikabbli personalment li tista' tuża jew tirrikonoxxi bħala informazzjoni identifikabbli personalment tal-klijenti tagħha. Din l-informazzjoni tintuża minna biex nidentifikaw l-Imsieħeb u/jew l-utenti, il-viżitaturi u/jew il-klijenti tiegħu u nipprovdu s-Servizzi, l-appoġġ, il-posta, l-azzjonijiet tal-bejgħ u l-kummerċjalizzazzjoni tagħna, il-kontijiet (jekk meħtieġ jew applikabbli) u biex nilħqu l-obbligi kuntrattwali tagħna mal- Imsieħeb rilevanti. Barra minn hekk, ikollna aċċess biss għal informazzjoni relatata mal-utenti, viżitaturi u/jew klijenti tas-Sieħeb wara li tkun ġiet psewdonimizzata mill-Imsieħeb, sakemm ma jkunx meħtieġ u awtorizzat mod ieħor mill-kunsens espliċitu ta’ tali utenti, viżitaturi u/jew klijenti, jew mil-liġi u/jew awtorità legali.

Imsieħeb jirrikonoxxi li: (i) is-Servizz ma joperax bħala servizz ta' arkivju jew ħażna ta' fajls u aħna ma nobbligawx li naħżnu jew nagħmlu backup tad-Data li l-Imsieħeb itella', jimporta jew ipoġġi lilna, jew inkella jiġġenera waqt l-użu tiegħu tas-Servizz; (ii) hija unikament responsabbli għall-backup tad-Data; u (iii) titlef l-aċċess għal kwalunkwe Data li tkun tħassret skont id-diskrezzjoni unika tagħna jew kif meħtieġ mil-liġi u/jew kwalunkwe awtorità legali.

Is-sieħeb jifhem u jirrikonoxxi li l-Internet u l-komunikazzjonijiet fuqu jistgħu ma jkunux siguri, u li l-konnessjoni miegħu jipprovdi l-opportunità għal aċċess mhux awtorizzat għal sistemi tal-kompjuter, netwerks, u d-dejta kollha maħżuna fihom. L-informazzjoni u d-dejta trażmessa permezz tal-Internet (inkluża, mingħajr limitazzjoni, id-Data) jew maħżuna fuq kwalunkwe tagħmir li permezz tiegħu tiġi trażmessa l-informazzjoni tal-Internet ma jistgħux jibqgħu kunfidenzjali u aħna ma nagħmlu l-ebda rappreżentazzjoni jew garanzija rigward il-privatezza, is-sigurtà, l-awtentiċità, in-nuqqas ta’ korruzzjoni jew qerda ta' kwalunkwe informazzjoni bħal din. L-użu ta' kwalunkwe informazzjoni trażmessa jew miksuba fuq l-Internet huwa għar-riskju proprju tas-Sieħeb u m'għandniex inkunu responsabbli għal kwalunkwe konsegwenza ħażina jew telf tkun xi tkun mill-użu tal-Internet.

3.2 Ipproċessar ta' Data Personali

Aħna niddependu fuq il-kunsens tas-Sieħeb biex jipproċessa r-rappreżentazzjonijiet u dikjarazzjonijiet tas-Sieħeb Personali u/jew li tali Imsieħeb kiseb il-kunsens meħtieġ mill-utenti, viżitaturi u/jew klijenti tiegħu. F'okkażjonijiet oħra, nistgħu nipproċessaw id-Dejta Personali meta tkun teħtieġ li tagħmel dan biex tissodisfa obbligu kuntrattwali miegħek bħala Sieħeb jew fejn ikun meħtieġ li tagħmel dan bil-liġi.

Nistgħu wkoll nipproċessaw id-Dejta Personali meta jkun fl-interessi leġittimi tagħna jew tal-Imsieħba tagħna li nagħmlu dan u meta dawn l-interessi ma jiġux ssuperati mid-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta tal-individwu (li jistgħu jvarjaw skont il-ġurisdizzjoni tal-individwu).

Is-sieħeb jirrikonoxxi u jaqbel li d-Dejta li se tiġi pprovduta lilna jista’ jkun fiha informazzjoni ta’ identifikazzjoni personali jew data personali, kif definita mil-liġijiet applikabbli li jirregolaw l-użu ta’ data relatata ma’ persuni fiżiċi identifikati jew identifikabbli residenti fl-UE u/jew l-istat tal-Kalifornja fl-Istati Uniti, inklużi l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea (“EU“) Att dwar il-Protezzjoni tad-Dejta tal-1998, ir-Regolament Ġenerali tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data (“GDPR“), u l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur ta’ Kalifornja effettiv mill-1 ta’ Jannar, 2020, peress li kull waħda minn dawn il-liġijiet tiġi emendata jew mibdula minn żmien għal żmien, u kwalunkwe liġi oħra barranija jew domestika sal-punt li tkun applikabbli għall-persuni identifikabbli jew data personali li ttella’, tittrasmetti, tpoġġi jew tipproċessa waqt li tuża s-Servizz (“Liġijiet u Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Data").

Is-sieħeb b’dan jagħtina dritt u liċenzja mhux esklussivi biex nirċievu, nieħdu, naċċessaw, nużaw, nirriproduċu, juru, nikkopjaw, nittrasmettu, nipproċessaw u naħżnu (kollettivament, “Proċess”) id-Data sabiex jiġu pprovduti s-Servizzi. Nistgħu nirrediġjaw, anonimizzaw, u/jew naggregaw id-Dejta b'kontenut u dejta mill-Imsieħba l-oħra tagħna jew kif miġbura minna skont din il-Politika (“Aggregazzjonijiet tad-Data”) għal skopijiet li jinkludu, mingħajr limitazzjoni, żvilupp ta’ prodotti u servizzi u inizjattivi ta’ kummerċjalizzazzjoni u titjib tal-kwalità. Aħna se nirrediġjaw jew innonimizzaw id-Data b'tali mod li ma niżvelaw l-ebda Informazzjoni Kunfidenzjali (kif definit hawn taħt) jew informazzjoni li tidentifika personalment. L-Aggregazzjonijiet tad-Data kollha se jkunu l-proprjetà unika u esklussiva minna.

Imsieħeb jirrappreżenta u jiggarantixxi li: (i) ikun kiseb b'mod legali kwalunkwe informazzjoni ta' identifikazzjoni personali jew data Personali skont kwalunkwe Liġi u Regolamenti applikabbli u rilevanti dwar il-Protezzjoni tad-Data; (ii) tkun żvelat b'mod xieraq lill-utenti, lill-viżitaturi u/jew lill-klijenti kif informazzjoni identifikabbli personalment jew data personali se tintuża, tiġi pproċessata, maħżuna u/jew kondiviża skont kwalunkwe Liġi u Regolamenti applikabbli u rilevanti dwar il-Protezzjoni tad-Dejta; (iii) hija responsabbli biex tonora kwalunkwe talba minn utenti, viżitaturi u/jew klijenti relatati mal-ġbir, l-użu u l-ħażna ta’ informazzjoni jew data personali identifikabbli personalment kif meħtieġ minn kwalunkwe Liġi u Regolamenti rilevanti dwar il-Protezzjoni tad-Data; (iv) tippossjedi jew kisbet id-dritt għad-drittijiet kollha tal-proprjetà intellettwali li jeżistu fid-Data, u għandha d-dritt li tagħtina l-liċenzja mogħtija hawnhekk lid-Data; u (ii) id-Dejta ma tiksirx jew tikser xi privattivi, drittijiet tal-awtur, trademarks jew drittijiet ta’ proprjetà intellettwali oħra, proprjetà jew privatezza ta’ kwalunkwe parti terza. Is-sieħeb għandu jibqa' unikament responsabbli u responsabbli għad-Data, inkluż mingħajr limitazzjoni għall-użu tagħna ta' u d-dipendenza fuq din id-Data, u espressament jeħlisna minn kull responsabbiltà li tirriżulta minn kwalunkwe tali attivitajiet.

3.3 Kontrollur/Proċessur

Nistgħu nipproċessaw Data Personali kemm bħala Proċessur u/jew bħala Kontrollur, kif definit fil-GDPR u/jew fil-Liġijiet u r-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Data:

 • Għad-dejta tal-Viżitatur u/jew tal-Utent, ipprovduta mill-Viżitatur u/jew mill-Utent lilna, aħna se nkunu l-Kontrollur skont il-GDPR u/jew il-Liġijiet u r-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Dejta.
 • Għad-dejta tal-Imsieħeb u/jew id-dejta tal-Imsieħeb u tal-utenti, tal-viżitaturi u/jew tal-klijenti tiegħu, ipprovduta mill-Imsieħeb lilna, aħna se nkunu l-Proċessur skont il-GDPR u/jew il-Liġijiet u r-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Data.

Id-dejta kollha miġbura minna se tinħażen f'faċilitajiet ta' hosting siguri. L-hosting kollu jitwettaq skont l-ogħla regolamenti tas-sigurtà. Aħna nikkuntrattaw ma 'fornituri ta' hosting bħal dawn niżguraw li l-hosting kollu jitwettaq skont l-ogħla regolamenti ta 'sigurtà.

Aħna adottajna salvagwardji fiżiċi, tekniċi u organizzattivi raġonevoli kontra qerda aċċidentali, mhux awtorizzata jew illegali, telf, alterazzjoni, żvelar, aċċess, użu jew ipproċessar tad-dejta tal-Imsieħeb u/jew tad-dejta tal-Imsieħeb u/jew tad-Data Personali fil-pussess tagħna. Aħna se ninnotifikaw lill-Imsieħeb fil-pront fil-każ ta' kwalunkwe aċċess mhux awtorizzat magħruf għal, jew użu tad-dejta tal-Imsieħeb u/jew id-dejta tal-Imsieħeb u tal-utenti, tal-viżitaturi u/jew tal-klijenti tiegħu u/jew id-Data Personali.

3.4 Parti terza Protezzjoni tad-data.

Sal-punt li l-użu tas-Servizzi (fejn applikabbli) jeħtieġ li l-Imsieħeb jipproċessa d-Data Personali tal-utenti, tal-viżitaturi u/jew tal-klijenti tiegħu, bħala parti mill-użu tiegħu ta’ kwalunkwe pjattaforma ta’ parti terza, għall-finijiet tal-GDPR u /jew il-Liġijiet u r-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Data, tali pjattaforma tkun il-Kontrollur u l-Imsieħeb se jaġixxi bħala Proċessur u se:

 1. (a) tikkonforma ma', u taġixxi biss fuq, istruzzjonijiet minn u f'isem il-pjattaforma ta' parti terza rigward l-ipproċessar ta' dik id-Dejta Personali;
 2. (b) ma tipproċessax dik id-Dejta Personali għal kwalunkwe skop minbarra s-Servizzi;
 3. (c) tiżgura li jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex jiġi evitat l-ipproċessar mhux awtorizzat jew illegali ta’ dik id-Dejta Personali u kontra t-telf jew il-qerda ta’, jew il-ħsara lil, dik id-Dejta Personali;
 4. (d) tiżgura l-affidabbiltà tal-persunal kollu li għandu, u se jkollu, aċċess għal dik id-Dejta Personali;
 5. (e) ma, bi kwalunkwe att jew ommissjoni, tpoġġi l-pjattaforma ta’ parti terza u/jew lilna bi ksur tal-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Dejta;
 6. (f) tinforma lill-pjattaforma ta’ parti terza u/jew lilna immedjatament bi kwalunkwe ksur suspettat jew ikkonfermat tal-protezzjoni tad-dejta jew ipproċessar mhux awtorizzat jew illegali, telf, jew qerda ta’, jew ħsara lil dik id-Data Personali;
 7. (g) ma jissottokuntratta lil ebda parti terza l-ebda obbligu tas-Sieħeb biex jipproċessa d-Data Personali f'isem il-pjattaforma ta' parti terza mingħajr il-kunsens minn qabel bil-miktub tal-pjattaforma;
 8. (h) ma tipproċessax, jew tikkawża li tiġi pproċessata, dik id-Dejta Personali barra ż-Żona Ekonomika Ewropea sakemm is-Sieħeb ma jkollux: (i) il-kunsens minn qabel bil-miktub tal-pjattaforma ta’ parti terza biex jagħmel dan; u (ii) issodisfa r-rekwiżiti kollha tal-pjattaforma ta' partijiet terzi biex jippermetti li l-ipproċessar iseħħ barra miż-Żona Ekonomika Ewropea;
 9. (i) u sal-punt li l-Imsieħeb qed jibgħat kwalunkwe komunikazzjoni elettronika ta’ kummerċjalizzazzjoni f’ismu u/jew f’isem il-pjattaforma ta’ parti terza, jiżgura li r-riċevitur ikun ipprovda l-kunsens tiegħu għal tali komunikazzjonijiet, jipprovdi l-abbiltà li jneħħi l-abbonament minn tali komunikazzjonijiet ma’ kull komunikazzjoni bħal din, u tikkonforma ma’ kwalunkwe rikjesta ta’ unsubscribe bħal din.

4. Sigurtà

Aħna nimplimentaw salvagwardji amministrattivi, organizzattivi u tekniċi u miżuri ta’ sigurtà raġonevoli biex nipproteġu d-Data Personali minn aċċess mhux awtorizzat, żvelar, distruzzjoni jew alterazzjoni, telf aċċidentali, użu ħażin jew ħsara.

Meta l-iżvelar tad-dejta lil partijiet terzi jkun meħtieġ u awtorizzat, aħna niżguraw li dawn il-partijiet terzi jiggarantixxu l-istess livell ta’ protezzjoni tad-dejta bħal dak offrut lilhom minna u jeħtieġ obbligi kuntrattwali sabiex id-dejta tiġi pproċessata esklussivament skont id-dispożizzjonijiet ta’ din il-Politika. u għall-finijiet, is-Sieħba jkunu aċċettaw qabel u bil-kunfidenzjalità u s-sigurtà meħtieġa.

Jekk Viżitatur, Utent u/jew Imsieħeb għandu raġuni biex jemmen li l-interazzjoni tiegħu magħna m'għadhiex sigura, għandu jinnotifikana immedjatament.

Jekk jogħġbok innota: Ma nistgħux niggarantixxu li l-miżuri tas-sigurtà tagħna jipprevjenu 'hackers' ta' partijiet terzi milli jiksbu informazzjoni illegalment. Nieħdu l-miżuri raġonevoli kollha biex nipprevjenu tali ksur tas-sigurtà, iżda minħabba r-riżorsi tal-kriminali ċibernetiċi, Aħna ma nistgħux niggarantixxu li s-sigurtà tagħna hija mija fil-mija (100%) reżistenti għall-ksur. Viżitaturi, Utenti u/jew Imsieħba jassumu r-riskju ta’ tali ksur sal-punt li jista’ jseħħ minkejja l-miżuri ta’ sigurtà raġonevoli tagħna.

5. Cookies

Jekk jogħġbok ara tagħna Politika cookie għal aktar informazzjoni dwar it-tip ta’ cookies u teknoloġiji ta’ traċċar li nużaw fuq il-Websajt u għaliex, u kif naċċettawhom jew nirrifjutawhom.

6. Links għal Siti Oħra

Jekk jogħġbok kun konxju li waqt li jżuru l-Websajt, Viżitaturi u/jew Utenti jistgħu jsegwu links għal siti oħra li huma lil hinn mill-kontroll jew l-influwenza tagħna. Aħna m'aħniex responsabbli għall-kontenut jew il-politika tal-privatezza ta' dawn is-siti l-oħra.

Kull fejn ikollok aċċess għal tali websajts u/jew servizzi ta’ partijiet terzi (inklużi s-servizzi tal-Imsieħba tagħna), nirrakkomandaw li tirrevedi bir-reqqa l-politiki tal-privatezza tagħhom qabel ma tuża tali websajts u/jew servizzi u qabel ma tiżvela kwalunkwe Dejta Personali.

7. Żamma u Tħassir

Aħna mhux se nżommu d-dejta (inkluża kwalunkwe Dejta Personali) għal aktar żmien milli huwa meħtieġ biex inwettqu l-għanijiet li għalihom tkun inġabret jew kif meħtieġ mil-liġijiet jew regolamenti applikabbli. Għad-dejta tal-Viżitaturi u/jew tal-Utenti, il-Viżitaturi u/jew l-Utenti b'kont attiv se jkollhom għalhekk ir-responsabbiltà li jħassru d-dejta meta meħtieġ. Meta l-kont ta' Viżitatur u/jew Utent jiġi tterminat jew skada jew meta r-relazzjoni kuntrattwali tagħna ma' Sieħeb tiġi tterminata, id-Data Personali kollha relatata miġbura permezz tal-Websajt u/jew is-Servizzi titħassar, kif meħtieġ mil-liġi applikabbli u skont il-liġi tagħna. bżonnijiet interni u interessi leġittimi.

Fejn il-bażi legali għall-ipproċessar tad-Dejta Personali dwarek hija l-kunsens, tista' fi kwalunkwe ħin tirtira l-kunsens tiegħek għall-iskopijiet li għalihom tkun ipprovdejt il-kunsens tiegħek billi tibgħat avviż fl-indirizz elettroniku hawn taħt. Fejn tirtira l-kunsens tiegħek għall-ipproċessar ta’ Data Personali dwarek, jista’ jkun li ma nkunux nistgħu nipprovdulek xi wħud mis-Servizzi li tlabt jew kollha jew fil-forma maħsuba biex tiġi pprovduta lilek, u ma jkollok l-ebda pretensjoni fir-rigward. ta’ dak.

Kull meta l-ipproċessar tad-Dejta Personali dwarek huwa meħtieġ għall-iskop tal-interessi leġittimi segwiti minna jew minn parti terza (inklużi l-Imsieħba tagħna), l-ipproċessar ikun bil-kundizzjoni li tali interessi ma jingħelbux mill-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tiegħek li jeħtieġu protezzjoni tad-Data Personali dwarek. Fi kwalunkwe ħin, tista' tavviċinana billi tibgħat avviż fl-indirizz elettroniku hawn taħt, sabiex tirċievi informazzjoni dwar ir-reviżjoni mwettqa minna sabiex naslu għall-konklużjoni li nistgħu nipproċessaw id-Dejta Personali dwarek minħabba dan l-ipproċessar huwa meħtieġa għall-finijiet tal-interessi leġittimi segwiti minna jew minn parti terza.

8. Id-Drittijiet Tiegħek fir-rigward tad-Dejta Personali dwarek

Inti intitolat għad-drittijiet li ġejjin fir-rigward tad-Dejta Personali dwarek. L-eżerċizzju ta' dawn id-drittijiet se jsir permezz ta' tibgħat email li titlob li teżerċita d-dritt tiegħek fl-indirizz elettroniku hawn taħt.

8.1 Dritt ta 'Aċċess

Għandek id-dritt li tirċievi konferma lilna dwar jekk id-Data Personali dwarek tkunx qed tiġi pproċessata jew le, u, fejn dan ikun il-każ, aċċess għad-Data Personali u l-informazzjoni li ġejja: (1) l-iskopijiet tal-ipproċessar; (2) il-kategoriji ta' Data Personali kkonċernati; (3) ir-riċevituri jew il-kategoriji ta' riċevituri li lilhom id-Dejta Personali ġiet jew se tiġi żvelata, b'mod partikolari riċevituri f'pajjiżi terzi barra miż-ŻEE jew organizzazzjonijiet internazzjonali; (4) fejn possibbli, il-perjodu previst li għalih id-Dejta Personali se tinħażen, jew, jekk mhux possibbli, il-kriterji użati biex jiġi ddeterminat dak il-perjodu; (5) l-eżistenza tad-dritt li titlob jew tirrestrinġi l-ipproċessar ta’ Data Personali dwarek jew li toġġezzjona għal tali proċessar; (6) id-dritt li jitressaq ilment ma' awtorità ta' superviżjoni; (7) fejn id-Dejta Personali ma tinġabarx mingħandek, kwalunkwe informazzjoni disponibbli raġonevoli dwar is-sors tagħha (suġġett għall-obbligu kuntrattwali tagħna lejn tali sors); (8) l-eżistenza ta' profili; u (9) fejn id-Dejta Personali tiġi trasferita lil pajjiż terz barra ż-ŻEE jew lil organizzazzjoni internazzjonali, is-salvagwardji xierqa relatati mat-trasferiment.

Aħna għandna nipprovdu kopja tad-Data Personali li tkun għaddejja minn proċessar u nistgħu niċċarġjaw tariffa raġonevoli għal kwalunkwe kopja oħra mitluba minnek. Fejn tagħmel it-talba b'mezzi elettroniċi, u sakemm ma tintalabx mod ieħor minnek, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta f'forma elettronika użata b'mod komuni.

Id-dritt li tinkiseb kopja tad-Data Personali m’għandux jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta’ ħaddieħor, u għalhekk jekk it-talba tagħmel ħsara lid-drittijiet u l-libertajiet ta’ ħaddieħor jew lill-obbligu kuntrattwali tagħna lejn partijiet terzi bħal dawn, nistgħu ma nissodisfawx it-talba tiegħek jew tagħmel dan b'mod limitat.

8.2 Dritt għar-Rettifika

Għandek id-dritt li tikseb mingħandna r-rettifika ta' Data Personali mhux eżatta dwarek. B'kont meħud tal-għanijiet tal-ipproċessar, għandek id-dritt li timtela Dejta Personali mhux kompluta dwarek, inkluż permezz tal-għoti ta' dikjarazzjoni supplimentari.

8.3 Dritt għat-Tħassir

Għandek id-dritt li tikseb mingħandna t-tħassir tad-Data Personali dwarek fejn tapplika waħda mir-raġunijiet li ġejjin: (a) id-Data Personali m'għadhiex meħtieġa fir-rigward tal-iskop li għalih tkun inġabret jew ipproċessata b'xi mod ieħor; (b) tirtira l-kunsens tiegħek li fuqu huwa bbażat l-ipproċessar u m'hemm l-ebda bażi legali oħra għall-ipproċessar; (c) toġġezzjona, fi kwalunkwe ħin, għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek, għall-ipproċessar tad-Dejta Personali li hija bbażata fuq l-interessi leġittimi segwiti minna jew minn parti terza (inklużi l-Imsieħba tagħna), u m'hemm l-ebda premju. raġunijiet leġittimi għall-ipproċessar; (d) inti toġġezzjona għall-ipproċessar tad-Data Personali għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni diretta; (e) id-Dejta Personali ġiet ipproċessata illegalment; (f) id-Dejta Personali trid titħassar għal konformità ma' obbligu legali taħt il-liġi li aħna suġġetti għaliha.

Dan id-dritt mhuwiex applikabbli sal-punt li l-ipproċessar huwa meħtieġ: (a) għall-konformità ma’ obbligu legali li jeħtieġ l-ipproċessar taħt il-liġi li aħna suġġetti għaliha; jew (b) għall-istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta' pretensjonijiet legali.

8.4 Dritt ta' Restrizzjoni ta' Proċessar

Inti għandek id-dritt li tikseb permezz tar-restrizzjoni tagħna tal-ipproċessar tad-Data Personali dwarek fejn tapplika waħda minn dawn li ġejjin: (a) l-eżattezza tad-Data Personali tkun ikkontestata minnek, għal perjodu li jippermettilna nivverifikaw l-eżattezza tad-Data Personali ; (b) l-ipproċessar huwa illegali u inti topponi t-tħassir tad-Data Personali u minflok titlob ir-restrizzjoni tal-użu tagħha; (c) m'għadniex neħtieġu d-Dejta Personali għall-finijiet tal-ipproċessar, iżda hija meħtieġa minnek għall-istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta' pretensjonijiet legali; (d) fejn l-ipproċessar tad-Data Personali huwa meħtieġ għall-iskop tal-interessi leġittimi segwiti mill-Kumpanija jew minn parti terza, sakemm ma nurux raġunijiet leġittimi konvinċenti għall-ipproċessar li jegħlbu l-interessi, id-drittijiet u l-libertajiet tiegħek jew għall-istabbiliment; , eżerċizzju jew difiża ta' pretensjonijiet legali; (e) fejn id-Dejta Personali tiġi pproċessata għal skopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta, inkluż it-tfassil ta’ profili sa fejn hija relatata ma’ tali kummerċjalizzazzjoni diretta.

8.5 Dritt għall-Ġarr ta 'Dejta

Għandek id-dritt li tirċievi d-Dejta Personali dwarek, li tkun ipprovdejt lilna, f'format strutturat, użat komunement u li jinqara mill-magni u għandek id-dritt li tittrasmetti tali Data Personali lil kontrollur ieħor, fejn: (a) l-ipproċessar hija bbażata fuq il-kunsens tiegħek jew fuq kuntratt li għalih inti parti; u (b) l-ipproċessar isir b'mezzi awtomatizzati.

Fl-eżerċizzju tad-dritt tiegħek għall-portabbiltà tad-dejta, għandek id-dritt li d-Data Personali dwarek tiġi trażmessa direttament mingħandna lil entità oħra, fejn teknikament fattibbli. L-eżerċizzju tad-dritt tiegħek għall-portabbiltà tad-dejta huwa mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tiegħek u tagħna taħt id-dritt tiegħek għat-tħassir. Barra minn hekk, id-dritt għall-portabbiltà tad-data m'għandux jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta' ħaddieħor.

8.6 Dritt ta' Oġġezzjoni

Għandek id-dritt li toġġezzjona fi kwalunkwe ħin, għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek, għall-ipproċessar ta' Data Personali dwarek li hija bbażata fuq l-interessi leġittimi segwiti minna jew minn parti terza (inklużi l-Imsieħba tagħna), inkluż profiling ibbażat fuq tali interessi leġittimi; f'każ bħal dan, m'għandniex nipproċessaw aktar id-Dejta Personali dwarek sakemm ma nurux raġunijiet leġittimi konvinċenti għall-ipproċessar li jegħlbu l-interessi, id-drittijiet u l-libertajiet tiegħek jew għall-istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta' pretensjonijiet legali.

Int għandek id-dritt li toġġezzjona, fi kwalunkwe ħin, għall-ipproċessar ta’ Data Personali dwarek għal skopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta, li tinkludi profiling sal-punt li jkun relatat ma’ tali marketing dirett.

8.7 Dritt għall-Irtirar Kunsens

Tista' tirtira l-kunsens tiegħek ipprovdut lilna għall-fini li tipproċessa Data Personali dwarek fi kwalunkwe ħin, mingħajr ma taffettwa l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens tiegħek qabel l-irtirar tagħha. Jekk jogħġbok innota li f'każ fejn tirtira l-kunsens tiegħek, nistgħu ma nkunux kapaċi nipprovdulek xi wħud mis-Servizzi tagħna.

9. Materjali ta 'Reklamar u Marketing

Inti hawnhekk taqbel li nistgħu nużaw id-dejta tiegħek (inkluża d-Data Personali) u d-dettalji ta’ kuntatt għall-iskop li nipprovdulek materjali ta’ reklamar u kummerċjalizzazzjoni relatati mal-attivitajiet, il-prodotti u/jew is-Servizzi attwali u/jew futuri tagħna. Tista' tirtira l-kunsens tiegħek billi tibgħat avviż bil-miktub fl-indirizz elettroniku li jidher hawn taħt.

10. Aċċettazzjoni ta' din il-Politika

Aħna nassumu li l-Viżitaturi u/jew l-Utenti u/jew l-Imsieħba kollha qraw din il-Politika bir-reqqa u qablu mal-kontenut tagħha. Jekk xi ħadd ma jaqbilx ma' din il-Politika, għandu joqgħod lura milli juża l-Websajt u/jew is-Servizzi. Aħna nirriżervaw id-dritt li nbiddlu din il-Politika bħala ħtieġa. Inħeġġu lill-Viżitaturi u/jew lill-Utenti u/jew lill-Imsieħba biex spiss jiċċekkjaw din il-paġna għal kwalunkwe tibdil. Inti tirrikonoxxi u taqbel li hija r-responsabbiltà tiegħek li tirrevedi din il-Politika perjodikament u ssir taf bil-modifiki. L-użu kontinwu tal-Websajt u/jew is-Servizzi wara kwalunkwe tibdil f'dawn il-kundizzjonijiet jimplika l-aċċettazzjoni tal-Politika riveduta. Sakemm ma jingħadx mod ieħor, l-emendi kollha jidħlu fis-seħħ malli tiġi ppubblikata tali Politika aġġornata.

11. L-Obbligu Legali tagħna li Niżvelaw Data Personali

Aħna se niżvelaw Data Personali ta’ Viżitatur u/jew Utent u/jew Imsieħeb mingħajr permess minn qabel biss meta jkollna raġuni biex nemmnu li l-iżvelar ta’ din l-informazzjoni huwa meħtieġ biex tiġi stabbilita l-identità ta’, biex tikkuntattja jew tibda proċeduri legali kontra, persuna jew persuni li huma suspettati li jiksru drittijiet jew proprjetà minna jew ta’ oħrajn li jistgħu jiġu feruti mill-attivitajiet tal-Viżitatur u/jew tal-Utent u/jew tal-Imsieħba jew ta’ persuni li jistgħu (deliberatament jew mod ieħor) jiksru dawn id-drittijiet u l-proprjetà. Aħna permessi li niżvelaw Data Personali meta jkollna raġuni tajba biex nemmnu li din hija meħtieġa legalment.

12. Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta

Għandna "Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data" li huwa responsabbli għal kwistjonijiet relatati mal-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta. Dan l-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jintlaħaq fl-indirizz li ġej: [protett bl-email]

V.1

X