POLITIKA TA 'L-IKEL

Id-dikjarazzjoni li ġejja tistabbilixxi dettalji tal-politika dwar il-cookies adottata minn Algo Affiliates rigward il-websajt(s) tagħha (il-“Sit tal-Web”; “aħna”; “na” jew “tagħna”) biex tiġbor u xxerred informazzjoni (“Politika dwar il-Cookies”). Kull meta f'din il-Politika dwar il-Cookies li Nirreferu għal "int" jew "tiegħek"' l-intenzjoni hija għall-utenti kollha li jagħmlu użu mill-Websajt(i) tagħna.

 

Aħna nużaw cookies (fajls ta’ test żgħar li fihom sensiela ta’ karattri alfanumeriċi li npoġġu fuq il-kompjuter tiegħek) u teknoloġiji oħra ta’ traċċar simili (bħal web beacons, pixels, tikketti u skripts) biex nidentifikaw b’mod uniku l-browsers tal-viżitaturi u/jew tal-utenti u biex niġbru informazzjoni dwar kif il-viżitatur u/jew l-utent interazzjoni mal-Websajt(i), inkluż għal reklamar ibbażat fuq l-interessi. Aħna nużaw din l-informazzjoni għall-għanijiet li ġejjin: ngħinu lill-viżitaturi u/jew lill-utenti fin-navigazzjoni; għajnuna fir-reġistrazzjoni, login u l-abbiltà li tipprovdi feedback; l-analiżi tal-użu ta' prodotti, servizzi jew applikazzjonijiet; u l-assistenza fl-isforzi promozzjonali u tal-marketing (inkluż reklamar tal-imġiba). Uħud mill-fornituri tas-servizzi, l-affiljati, is-sottokuntratturi, l-imsieħba kummerċjali, dawk li jirreklamaw, il-pubblikaturi, l-aġenziji tar-reklamar u/jew il-pjattaformi, eċċ. (minn hawn: “Partijiet Terzi”), jistgħu wkoll jużaw dawn it-teknoloġiji b’rabta mas-servizzi li jwettqu fuqhom. f'isimna.

 

Il-cookies, waħedhom, ma jgħidulnax l-informazzjoni personali identifikabbli tiegħek sakemm ma tagħżelx li tipprovdilna din l-informazzjoni (billi, pereżempju, tirreġistra għal wieħed mis-servizzi tagħna). Madankollu, ladarba tagħżel li tipprovdi l-Websajt(i) bl-informazzjoni personali identifikabbli tiegħek, din l-informazzjoni tista’ tkun marbuta mad-dejta maħżuna fil-cookie.

 

Aħna niġbru u/jew nużaw cookies permezz ta’: (1) Websajt(i) imħaddma minna u/jew minn Partijiet Terzi awtorizzati tagħna, li minnhom qed taċċessa din il-Politika dwar il-Cookies, inkluż il-Websajt; (2) permezz ta’ softwer u/jew applikazzjonijiet mobbli li jistgħu jkunu disponibbli minna u/jew minn Partijiet Terzi awtorizzati tagħna, għall-użu fuq jew permezz ta’ kompjuters u/jew apparat mobbli. Billi tuża l-Websajt, taqbel mat-termini u l-kundizzjonijiet ta’ din il-Politika dwar il-Cookies. Jekk jogħġbok aqra din il-Politika dwar il-Cookies bir-reqqa.

  1. Kategoriji ta' Cookies

Aħna nużaw il-kategoriji ta' cookies li ġejjin għall-Websajt(i) tagħna:

 

1.1 Cookies tas-Sessjoni. Dawn il-cookies huma maħżuna temporanjament biss waqt sessjoni ta’ browsing u jitħassru mit-tagħmir tiegħek meta tagħlaq il-browser. Aħna nużaw Cookies tas-Sessjoni biex nappoġġjaw il-funzjonalità tal-Websajt(i) u biex nifhmu l-użu tiegħek tal-Websajt(i), pereżempju, liema paġni żżur, liema links tuża u kemm toqgħod fuq kull paġna.

 

1.2 Cookies Essenzjali. Dawn il-cookies huma meħtieġa għat-tħaddim tal-Websajt(i) u, pereżempju, jippermettu lil utent jidħol u jgawdi l-benefiċċji tal-membri (jekk applikabbli).

 

1.3 Cookies Funzjonali. Aħna nużaw Cookies Funzjonali biex insalvaw is-settings tiegħek fuq il-Websajt(i) – settings bħall-preferenza tal-munita tiegħek meta tuża l-Websajt. Aħna nużaw ukoll Cookies Funzjonali biex naħżnu d-dejta sabiex tkun tista’ ssibha faċilment il-ħin li jmiss li żżur il-Websajt(i).

 

1.4 Cookies Persistenti. Dawn il-cookies ma jitħassrux meta tagħlaq il-browser tiegħek iżda jiġu ssejvjati fuq it-tagħmir tiegħek għal perjodu fiss jew sakemm tħassarhom. Kull darba li żżur il-Websajt(i), is-server li waqqaf il-cookie jirrikonoxxi l-Cookie Persistenti ssejvjata fuq it-tagħmir tiegħek. Aħna u oħrajn nużaw Cookies Persistenti biex naħżnu l-preferenzi tiegħek, sabiex ikunu disponibbli għaż-żjara li jmiss tiegħek, pereżempju, jekk diġà illoggjat fil-Websajt(i) tagħna, dawn il-cookies se jaqbżu l-login meta żżur il-Websajt tagħna( s) għal darb'oħra.

 

1.5 Cookies ta' mira u reklamar. Dawn il-cookies jintużaw biex jiġbru informazzjoni mingħandek biex jgħinuna ntejbu s-Servizzi tagħna kif ukoll naqduk b'reklami mmirati li nemmnu li se jkunu rilevanti għalik. Aħna nużaw cookies ta' mira fuq il-Websajt(i) tagħna għal diversi inizjattivi u kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni. Aħna wkoll nistgħu nużaw xi Cookies Analitiċi (ara hawn taħt) u teknoloġiji oħra biex niffaċilitaw ir-reklamar.

 

1.6 Cookies Analitiċi. Dawn il-cookies jiġbru informazzjoni dwar l-użu tiegħek tal-Websajt(i), u jippermettulna ntejbu l-mod kif taħdem. Dawn il-Cookies Analitiċi jagħtuna informazzjoni aggregata li nużaw biex nissorveljaw il-prestazzjoni tas-sit, ngħoddu ż-żjarat fil-paġna, insibu żbalji tekniċi, naraw kif l-utenti jilħqu l-Websajt(i), u nkejlu l-effettività tar-reklamar u r-reklami mmirati.

  1. Qsim ta 'Informazzjoni

Aħna se niżvelaw informazzjoni ta 'kuntatt u/jew kontijiet (jekk applikabbli) lil Partijiet Terzi biss kif deskritt f'tagħna Regoli tal-privatezza u/jew din il-Politika dwar il-Cookies:

 

2.1 Bil-permess espress tiegħek;

 

2.2 Mal-Imsieħba tagħna (kif definit fil-tagħna Regoli tal-privatezza) u/jew affiljati, li jinkludu entitajiet li jikkontrollaw, ikkontrollati minn, jew taħt kontroll komuni magħna;

 

2.3 Fejn Aħna nikkuntrattaw ma’ Partijiet Terzi (inklużi l-Imsieħba tagħna kif definiti f’tagħna Regoli tal-privatezza) biex nipprovdu s-Servizzi tagħna jew jiġu pprovduti b'ċerti servizzi, bħalma huma l-analiżi, is-servizzi tal-ġestjoni tad-dejta, il-web hosting u l-iżvilupp (“Fornituri tas-Servizzi”). Nitolbu lill-Fornituri tas-Servizzi biex jikkonfermaw li l-prattiki tal-privatezza u s-sigurtà tagħhom huma konsistenti ma’ tagħna, aħna nipprovdu lill-Fornituri tas-Servizzi tagħna biss l-informazzjoni meħtieġa għalihom biex iwettqu s-servizzi li nitolbu, u l-Fornituri tas-Servizzi huma pprojbiti milli jużaw tali informazzjoni għal skopijiet oħra għajr bħala speċifikat minna;

 

2.4 Fil-każ li aħna se jiġu magħquda, mibjugħa, jew fil-każ ta 'trasferiment ta' xi wħud mill-assi tagħna jew kollha (inkluż fil-falliment), jew fil-każ ta 'bidla korporattiva oħra, aħna jistgħu jiżvelaw jew nittrasferixxu informazzjoni b'rabta ma' transazzjoni bħal din;

 

2.5 Fejn nemmnu li huwa meħtieġ li nipproteġu l-Websajt jew l-utenti tiegħu; biex ninfurzaw it-termini tagħna jew id-drittijiet legali tagħna jew ta 'oħrajn; jew biex tikkonforma ma' talba minn awtoritajiet governattivi, proċess legali, jew obbligi legali oħra;

 

2.6 Nistgħu wkoll naqsmu u niżvelaw informazzjoni oħra li niġbru, inkluża informazzjoni aggregata, kif inqisu meħtieġ biex niżviluppaw u nipprovdu s-servizzi tagħna, inkluż fil-modi deskritti hawnhekk u/jew fil- Regoli tal-privatezza, U

 

2.7 Nistgħu nkunu wkoll mitluba niżvelaw informazzjoni bi tweġiba għal talbiet legali minn awtoritajiet pubbliċi, inkluż biex nilħqu r-rekwiżiti tas-sigurtà nazzjonali jew tal-infurzar tal-liġi.

  1. Cookies ta' Partijiet Terzi:

3.1 Cookies tal-Google. Il-cookies tal-Google analytics jintużaw biex tinġabar informazzjoni dwar kif il-viżitaturi jużaw il-Websajt(i) tagħna. Aħna nużaw l-informazzjoni biex niġbru rapporti u biex ngħinu fit-titjib tal-Websajt(i) tagħna. Dawn il-cookies jiġbru informazzjoni f'forma anonima, pereżempju, jiddeterminaw in-numru ta 'viżitaturi, minn fejn il-viżitaturi waslu għall-Websajt(i) u liema buttuni għafas il-viżitatur. Biex taqra l-politika ta' privatezza ta' Google fir-rigward ta' Google Analytics għafas hawn biex ma tagħmilx barra minn Google Analytics għafas hawn. Il-cookies tal-Google jinkludu wkoll il-cookies tal-Google Ads 360 għall-kummerċjalizzazzjoni, ir-reklamar u l-kummerċjalizzazzjoni mill-ġdid, dawn jippermettu li jagħrfu lill-viżitaturi fuq il-Websajt(i) tal-imsieħba tar-reklamar tagħna u jindirizzawhom b’informazzjoni jew reklami relatati mal-interessi. Biex issir taf dwar il-cookies tal-Google Ads 360 għafas hawn.

 

3.2 Cookies ta’ Facebook. Dawn il-cookies jintużaw għal reklamar ibbażat fuq l-interessi, jiġifieri reklami li tista' tixtieq tara bbażati fuq l-attività tiegħek fuq websajts ta' Facebook. Dawn il-cookies jiġbru informazzjoni miż-żjara tal-Wesites tiegħek u jippermettulek li jippromwovu r-reklami permezz ta' pjattaformi ta' Facebook. Biex tneħħi l-abbonament mir-reklami bbażati fuq l-interessi ta' Facebook, jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet ta' Facebook hawn. Tista' ssib aktar informazzjoni dwar il-politika tal-privatezza ta' Facebook hawn fil-Politika ta’ Privatezza ta’ Facebook.

 

3.3 Cookies Bing. Il-cookies Bing jintużaw biex jiġbru informazzjoni dwar kif il-viżitaturi jużaw il-Websajt(i) tagħna għal skopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni, reklamar, u tqegħid fis-suq mill-ġdid dawn il-cookies jippermettu li jagħrfu lill-viżitaturi fuq il-websajts tal-imsieħba tagħna ta’ reklamar u jindirizzawhom b’informazzjoni jew reklami relatati mal-interessi. Biex taqra aktar dwar il-privatezza ta' Microsoft/Bing għafas hawn.

  1. Settings tal-Browser

Web browsers differenti jipprovdu gradi differenti ta' kontroll fuq il-cookies tal-browser tiegħek, il-ħażna tas-sessjoni u l-ħażna lokali. Tista' tibdel is-settings tal-browser tiegħek, jew jekk meħtieġ, tibdel għal browser differenti, biex tevita awtomatikament il-cookies milli jinħażnu. Jekk int imħasseb dwar it-traċċar onlajn tista' wkoll tibdel is-settings tiegħek biex tibgħat "Do-Ma-Track” sinjal biex titlob lill-websajt biex ma tużax cookies jew mekkaniżmi oħra biex issegwik, jew tista’ tinstalla estensjoni tal-browser, bħal Skonnettja, biex timblokka cookies ta’ traċċar ta’ partijiet terzi fuq il-Websajt(i) tagħna. Madankollu, jekk jogħġbok innota li ċerti karatteristiċi tal-Websajt(i) tagħna jistgħu ma jaħdmux jekk tħassar jew tiddiżattiva l-cookies.

  1. Ikkuntatjana

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar id-dejta li niġbru, jew kif nużawha, jekk jogħġbok ikkuntattjana fl-indirizz li ġej: [protett bl-email]

 

V.1

X