PRIVAATHEIDSBELEID

Dankie vir jou besoek ons webwerf  (die "Webwerf") waarop u die skakel na ons gevind het Privaatheidsbeleid (die “Privaatheidsbeleid”). Die webwerf is ons eiendom (gesamentlik 'ons', 'ons' of 'ons' genoem) en u kan ons te eniger tyd per e-pos kontak: [e-pos beskerm].

Ons is hiermee besig met die beskerming van die privaatheid van enige persoonlike inligting wat u mag kies om aan ons te verskaf ("Persoonlike inligting"), en is daartoe verbind om 'n veilige, verantwoordelike en veilige omgewing te bied. Dit is ons doel om te verseker dat die gebruik van u persoonlike inligting in ooreenstemming is met die Algemene Verordening Gegevensbeskerming (EU) 2016/679 (“AVG”). Gevolglik het ons hierdie beleid uitgereik om u in kennis te stel van ons gebruik van u persoonlike inligting.

 1. Inleiding

1.1 Hierdie privaatheidsbeleid gee 'n uiteensetting van die wyse waarop ons persoonlike inligting versamel en verwerk, asook die stappe wat ons neem om sodanige inligting te beskerm.

1.2 Deur ons dienste te gebruik, erken u hiermee dat u die bepalings van hierdie privaatheidsbeleid gelees het en daartoe instem, en dat u toestem dat u u persoonlike inligting gebruik vir die doeleindes uiteengesit in paragraaf 3 van hierdie privaatheidsbeleid. As u nie u persoonlike inligting wil verskaf op grond van hierdie privaatheidsbeleid nie, moet u nie die relevante inligting op die webwerf invoer of u persoonlike inligting anders aan ons verskaf nie. As u egter nie u persoonlike inligting verskaf nie, kan u moontlik nie al die dienste wat ons aanbied, gebruik nie.

1.3 Hoofletters met hoofletters wat nie in hierdie privaatheidsbeleid gedefinieer word nie, is soos in die bepalings en voorwaardes gedefinieer.

1.4 Definisies:

1.4.1 "U" beteken die gebruiker wat ons dienste gebruik.

1.4.2 "Persoonlike data" beteken inligting wat 'n individu spesifiek identifiseer of gekoppel is aan inligting wat 'n spesifieke individu identifiseer.

1.4.3 "Besoeker" beteken 'n ander persoon as 'n gebruiker wat die openbare area gebruik, maar geen toegang het tot die beperkte gebiede van die werf of diens nie.

1.5 Beginsel:

Hierdie beleid is gebaseer op die volgende beginsels vir databeskerming:

Die verwerking van persoonlike data geskied op 'n wettige, regverdige en deursigtige manier;

Die insameling van persoonlike data sal slegs vir gespesifiseerde, eksplisiete en wettige doeleindes gedoen word en nie verder verwerk word op 'n manier wat nie met daardie doeleindes versoenbaar is nie;

Die versameling van persoonlike data moet voldoende, relevant en beperk wees tot wat nodig is in verband met die doel waarvoor dit verwerk word;

Die persoonlike data moet akkuraat wees en waar nodig op datum gehou word;

Elke redelike stap moet gedoen word om te verseker dat persoonlike inligting wat onakkuraat is met inagneming van die doeleindes waarvoor dit verwerk word, sonder versuim uitgevee of reggestel word;

Persoonlike inligting moet in 'n vorm bewaar word wat die identifisering van die betrokkene nie langer toelaat as wat dit nodig is vir die doel waarvoor die persoonlike data verwerk word nie;

Alle persoonlike data moet vertroulik gehou word en gestoor word op 'n manier wat gepaste sekuriteit verseker;

Persoonlike gegewens sal nie met derde partye gedeel word nie, behalwe as dit nodig is om dienste na ooreenkoms te lewer;

Betrokkene het die reg om toegang tot en regstelling of uitvee van persoonlike data, of beperking van verwerking, te versoek, of om beswaar aan te teken, sowel as die reg op data-oordraagbaarheid.

 1. Die inligting wat ons versamel

2.1 As deel van u dienslewering versamel ons u persoonlike inligting oor die registrasie van 'n rekening. “Persoonlike inligting” beteken enige inligting waaruit u persoonlik geïdentifiseer kan word.

(a) ons kan inligting versamel, stoor en gebruik oor u rekenaar, mobiele toestel of ander hardeware waarmee u die webwerf besoek en u besoeke aan en gebruik van die webwerf (insluitend u IP-adres, geografiese ligging, blaaier / platformtipe en weergawe, internetdiensverskaffer, bedryfstelsel, verwysingsbron / -uitgangsbladsye, besoeklengte, bladsye, webwerfnavigasie en soekterme wat u gebruik;

(b) in die mate dat ons dokumentasie namens ons bydraende maatskappye insamel en verwerk om hulle te help met die nakoming van verskillende wettige vereistes, insluitend sonder beperking teen geldwassery, KYC-prosedures, kan ons 'n afskrif van u paspoort, direkteur en aandeelhouer afhaal. inligting, rybewys en bewyse van adres. Hierdie dokumente bevat verskillende elemente van persoonlike en maatskappy-inligting.

(c) u kan van tyd tot tyd geleenthede kry om ons van ander inligting te voorsien;

(d) wanneer u kies om in te teken op ons diens, en / of ons per e-pos, telefoon of deur enige kontakvorm op die webwerf kontak, kan u u vra om die volgende of al die volgende inligting te verskaf:

(i) u naam (voornaam en van);

(ii) u adres;

(iii) u IP-adres;

(iv) u e-posadres;

(v) u telefoonnommer; en / of

(vi) besonderhede oor u saldo en / of verkoopstatus;

(vii) besonderhede van enige soektog wat deur u uitgevoer word en / of enige transaksie wat u met enige vennoot uitvoer.

2.4 Nie al die persoonlike inligting wat ons oor u het nie, kom altyd direk van u af. Ons kan ook inligting van derdepartye versamel, soos ons vennote, diensverskaffers en openbare webwerwe (dws sosiale media-platforms) om aan ons wetlike en regulatoriese verpligtinge te voldoen, dienste aan te bied wat ons dink van belang kan wees om ons te help om die akkuraatheid van data te handhaaf en die dienste te lewer en te verbeter.

 1. Hoe ons u persoonlike inligting sal gebruik

3.1 Ons sal u persoonlike inligting verwerk in ooreenstemming met die AVG en om u van die dienste te voorsien. Ons sal u persoonlike inligting verwerk om ons in staat te stel om:

(a) om ons dienste aan u te lewer;

(b) om derdeparty-maatskappye by te staan ​​om hul dienste aan u te lewer;

(c) om u in staat te stel om ons dienste te gebruik;

(d) om relevante en gerigte promosiekommunikasies aan u te stuur;

(e) om u in kennis te stel van veranderinge wat ons aangebring het of beplan om aan die webwerf en / of ons dienste aan te bring;

(f) om vir u e-posse te stuur soos nodig;

(j) om die dienste wat op ons webwerf aangebied word, te ontleed en te verbeter.

3.2 As u te eniger tyd wil ophou om u persoonlike inligting vir bogenoemde doeleindes te verwerk, moet u ons per e-pos kontak en ons sal die nodige stappe doen om op te hou om dit te doen. Let daarop dat dit kan beteken dat u rekening gesluit sal wees.

3.3 In die geval dat die doele vir die verwerking verander, sal ons u so gou as moontlik in kennis stel en enige addisionele toestemming benodig.

 1. Openbaarmaking van u persoonlike inligting

4.1 Behalwe soos beskryf in hierdie Beleid, sal ons die Persoonlike Gegewens wat ons versamel of op die Diens versamel, nie met opset aan u openbaar sonder u vooraf uitdruklike toestemming nie. Ons kan inligting aan derdepartye bekend maak in die volgende omstandighede:

4.2 Behalwe in die mate wat deur enige toepaslike wetgewing of regeringsliggaam vereis word, sal ons slegs die persoonlike inligting aan ons derdeparty-maatskappye bekend maak as wat ons of hulle benodig om ons of hul dienste aan u te verrig.

4.3 Ons sal alle redelike pogings inspan om te verseker dat maatskappye aan wie ons u vertroulike inligting bekend maak, voldoen aan die Wet op die Beskerming van Gegevens 1998 (of 'n ekwivalente standaard) met betrekking tot die gebruik en berging van u persoonlike inligting.

4.4 In die geval dat ons 'n besigheid of bates verkoop of koop, kan ons u persoonlike data en transaksiegegewens aan die voornemende verkoper of koper van sodanige besigheid of bates bekend maak. As bykans al ons bates deur 'n derde verkry word, sal persoonlike data en transaksiedata wat deur sy klante gehou word, een van die oordragte bates wees.

4.5 Ons sal u persoonlike inligting bekend maak as ons verplig is om u persoonlike data en transaksiedata bekend te maak of te deel ten einde aan enige wetlike verpligting te voldoen, of om ons bepalings en voorwaardes en ander ooreenkomste af te dwing of toe te pas; of om die regte, eiendom, ons veiligheid, ons klante of ander te beskerm. Dit sluit in die uitruil van inligting met ander maatskappye en organisasies vir die beskerming van bedrog en die vermindering van kredietrisiko's.

4.6 As u te eniger tyd wil ophou om u Persoonlike inligting vir bogenoemde doeleindes te verwerk, moet u ons kontak en ons sal die nodige stappe doen om op te hou om dit te doen. Let daarop dat dit kan beteken dat u rekening gesluit sal wees.

 1. Regte van data-onderwerp

 5.1 Ons respekteer u privaatheidsregte en bied u redelike toegang tot die persoonlike data wat u moontlik deur u gebruik van die dienste verskaf het. U vernaamste regte onder die AVG is soos volg:

 1. die reg vir inligting;
 2. die reg op toegang;
 3. die reg op regstelling;
 4. die reg op uitwissing; die reg om vergeet te word;
 5. die reg om verwerking te beperk;
 6. die reg om beswaar aan te teken teen verwerking;
 7. die reg op data-oordraagbaarheid;
 8. die reg om by 'n toesighoudende owerheid te kla; en
 9. die reg om toestemming terug te trek.

 5.2 As u toegang wil verkry tot of wysiging van enige ander Persoonlike Gegewens wat ons oor u besit, of om te versoek dat ons enige inligting oor u verwyder, kan u ons kontak deur 'n e-pos te stuur. Ons sal u versoek binne twee en sewentig (72) uur erken en dadelik hanteer. Ons sal binne 'n maand op hierdie versoeke reageer, met die moontlikheid om hierdie tydperk vir besonder ingewikkelde versoeke volgens die toepaslike wetgewing te verleng. Ons sal u inligting bewaar solank u rekening aktief is, indien nodig om u dienste te lewer, of om aan ons wetlike verpligtinge te voldoen, geskille op te los en ons ooreenkomste af te dwing.

 5.3 U kan u rekeninginligting en -voorkeure te eniger tyd opdateer, regstel of verwyder deur toegang tot u rekening te kry. Let daarop dat al die veranderinge wat u aanbring onmiddellik of binne 'n redelike tydperk in aktiewe gebruikersdatabasisse weerspieël kan word, maar dat ons alle inligting wat u indien, kan bewaar vir rugsteun, argivering, voorkoming van bedrog en misbruik, ontleding, voldoening aan wettige verpligtinge, of waar ons andersins redelikerwys glo dat ons 'n wettige rede het om dit te doen.

 5.4 U mag weier om sekere Persoonlike Data met ons te deel, in welke geval ons miskien nie die funksies en funksies van die Diens aan u kan verskaf nie.

 5.5 U kan te eniger tyd beswaar maak teen die verwerking van u Persoonlike Gegewens op wettige gronde, tensy die toepaslike wetgewing dit anders toelaat.

 5.6 In ooreenstemming met die toepaslike wetgewing behou ons ons die reg voor om persoonlike data te weerhou indien die bekendmaking daarvan die regte en vryhede van ander nadelig sou beïnvloed.

5.7 Ons kan u persoonlike data gebruik vir doeleindes van outomatiese besluitneming wanneer u u aktiwiteit en aanbiedinge vertoon op grond van u neigings en belangstelling. Wanneer sodanige verwerking plaasvind, sal ons u uitdruklike toestemming aanvra en u die opsie bied om dit te onttrek. Ons kan ook outomatiese besluitneming gebruik om die verpligtinge wat deur die wet opgelê word, na te kom, in welke geval ons u sal inlig oor sodanige verwerking. U het die reg om te eniger tyd beswaar te maak teen die verwerking van u persoonlike data vir outomatiese doeleindes deur ons per e-pos te kontak.

 1. Advertering en gebruik van koekies

Ons versamel inligting oor blaaier en koekies wanneer u die eerste keer na ons webwerwe navigeer. Ons gebruik koekies om u 'n beter klante-ervaring en toegang te bied. Met sekere koekies kan u ons webwerwe verlaat en weer betree sonder om u wagwoord weer in te voer. Dit sal deur 'n webbediener gemonitor word. Raadpleeg ons beleid vir koekies vir meer inligting vir meer inligting oor die gebruik van koekies, hoe u die gebruik daarvan kan beheer en inligting rakende ons internet- en mobiele advertensies.

 1. Minderjariges en kinders se privaatheid

7.1 Die beskerming van die privaatheid van minderjariges is veral belangrik. Ons diens is nie gerig op kinders onder die ouderdom van 18 nie, en ons versamel nie willens en wetens persoonlike inligting van kinders onder die ouderdom van 18 nie. As u jonger as 18 jaar is, moet u die diens nooit gebruik of op enige tydstip gebruik nie. of op enige manier. As ons verneem dat Persoonlike Data op die Diens versamel is van persone jonger as 18 jaar, sal ons die nodige stappe doen om hierdie inligting te skrap. As u 'n ouer of voog is en ontdek dat u kind onder die ouderdom van 18 'n rekening op die diens verkry het, kan u ons per e-pos in kennis stel en versoek dat ons u kind se persoonlike data van ons stelsels verwyder.

 1. sekuriteit

8.1 Ons neem gepaste veiligheidsmaatreëls om te beskerm teen verlies, misbruik en ongemagtigde toegang, verandering, openbaarmaking of vernietiging van u inligting. Ons het stappe gedoen om die deurlopende vertroulikheid, integriteit, beskikbaarheid en veerkragtigheid van stelsels en dienste wat persoonlike inligting verwerk te verseker, en sal die beskikbaarheid en toegang tot inligting betyds herstel in die geval van 'n fisiese of tegniese voorval.

8.2 Geen metode van oordrag via die internet of elektroniese berging is 100% veilig nie. Ons kan nie die veiligheid van enige inligting wat u aan ons oordra of op die Diens stoor, waarborg of waarborg nie, en u doen dit op eie risiko. Ons kan ook nie waarborg dat toegang tot, openbaarmaking, verandering of vernietiging van sulke inligting verkry kan word deur inbreuk te maak op enige van ons fisiese, tegniese of organisatoriese waarborge nie. As u van mening is dat u persoonlike inligting in gevaar gestel is, kontak ons ​​asseblief via e-pos.

8.3 As ons van 'n sekuriteitstelsel oortree, sal ons u in kennis stel van die voorkoms van die oortreding in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing.

 1. Privaatheid instellings

9.1 Alhoewel ons u moontlik toelaat om u privaatheidsinstellings aan te pas om toegang tot sekere Persoonlike Data te beperk, moet u daarop let dat geen veiligheidsmaatreëls perfek of ondeurdringbaar is nie. Daarbenewens kan ons nie die optrede van ander gebruikers met wie u kan kies om u inligting te deel, beheer nie. Ons kan nie en waarborg nie dat inligting wat u plaas of aan die Diens oordra, nie deur ongemagtigde persone besigtig sal word nie. Ons het die nodige stappe gedoen om u persoonlike inligting soveel as moontlik tydens vervoer te beskerm deur tegniese en administratiewe veiligheidsmaatreëls te gebruik om die risiko's van verlies, misbruik, ongemagtigde toegang, openbaarmaking en verandering van persoonlike data te verminder. Sommige van die veiligheidsmaatreëls wat ons gebruik, is firewalls en baie streng datakodering wat insluit: drie vlak van enkripsies, fisiese toegangskontroles op elke netwerkpunt en magtigingskontroles vir inligtingstoegang. Sulke beskerming word tans verkry deur gebruik te maak van databasis-enkripsie aes-3 algoritmes, fisieke toegangskontroles (PAC) en magtigingskontroles vir inligtingstoegang.

 1. Databehoud en internasionale oordragte

10.1 Die data wat ons van u versamel, kan oorgedra word na en geberg word by 'n bestemming buite die Europese Ekonomiese Ruimte ('EER'). Dit kan ook verwerk word deur personeel wat buite die EER werk en wat vir ons werk of vir een van ons verskaffers. Deur u persoonlike inligting in te dien, stem u in tot hierdie oordrag, berging of verwerking. Ons sal alle stappe doen wat redelikerwys nodig is om te verseker dat u data veilig en in ooreenstemming met hierdie privaatheidsbeleid behandel word.

10.2 Al die inligting wat u aan ons verskaf, word op ons veilige bedieners gestoor.

10.3 Ongelukkig is die oordrag van inligting via die internet nie heeltemal veilig nie. Alhoewel ons ons bes sal doen om u persoonlike data te beskerm, kan ons nie die veiligheid waarborg van u data wat deur ons webwerf versend word nie; enige oordrag is op eie risiko. Sodra ons u inligting ontvang het, sal ons streng prosedures en veiligheidsfunksies gebruik om ongemagtigde toegang te probeer voorkom.

10.4 Ons stuur persoonlike inligting deur middel van veilige sagteware wat die inligting wat u invoer, versleutel. Voorts, vir sover ons kredietkaart- of bankrekeninginligting by u insamel, sal ons die laaste vier syfers van u kredietkaartnommer slegs openbaar wanneer u 'n bestelling bevestig. Ons handhaaf fisiese, elektroniese en prosedurele waarborge in verband met die versameling, berging en openbaarmaking van persoonlik identifiseerbare kliënte-inligting. Ons sekuriteitsprosedures beteken dat ons af en toe 'n bewys van identiteit kan aanvra voordat ons persoonlike inligting aan u bekend maak.

 1. Data Protection Beampte

11.1 Ons het 'n databeskermingsbeampte (“DPO”) aangestel wat verantwoordelik is vir aangeleenthede rakende privaatheid en databeskerming. Ons DPO kan per e-pos bereik word.

 1. Wysigings aan hierdie Privaatheidsbeleid

12.1 Let daarop dat hierdie privaatheidsbeleid van tyd tot tyd kan verander. As ons hierdie privaatheidsbeleid verander op maniere wat beïnvloed hoe ons u persoonlike inligting gebruik, sal ons u in kennis stel van die keuses wat u mag hê as gevolg van die veranderinge. Ons sal ook 'n kennisgewing plaas dat hierdie privaatheidsbeleid verander het.